İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
ALEV ERKİLET
PROFESÖR DOKTOR
 • Sosyoloji Lisans Programı

 • alev.erkilet@ihu.edu.tr

 • OrcID:

1962 Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1983’te Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans (1985) ve doktorasını (1996) araştırma görevlisi olarak çalıştığı aynı bölümde tamamladı. Bu dönemde DPT’nin Özel İhtisas Komisyonlarında ve Aile Araştırma Kurumu için yapılan “Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları” başlıklı araştırmada görev aldı. Bölümlerinden birini yazdığı araştırma raporu 1997 yılında yayımlandı. 1997-2000 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2006-2007’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ’ın Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi’nin sosyolojik araştırmalarını yürüttü. Aynı yıl ASAGEM için yapılan “Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı” araştırmasında görev aldı. Bu araştırmanın raporu 2008 yılında yayımlandı. Şubat 2012’den sonra Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde, Sakarya Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde görev yapmıştır. Erkilet’in Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler, Ele Geçirilemeyen Toprak Kuzey Kafkasya, Eleştirellikten Uyuma, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Mazlum Doğu’nun Mağrur Çocukları, Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar, İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı (İ. Coşkun ile birlikte), Magnetsiz Şehirler: Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü (der.) (Yunus Çolak ile birlikte) olmak üzere sekiz kitabı, çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.

 • Editörlük

 • Ulusal |
  Kitap |
  Magnetsiz Şehirler: Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü | Nobel Yayınları

  Yıl: 2017 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ERKİLET ALEV,ÇOLAK YUNUS | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • Bildiriler

 • Ulusal |
  Aliya İzzetbegoviç’in İslam dünyasına ilişkin siyasal analizleri. İLEM Yıllık: Düşünce ve Araştırma Dergisi içinde yayınlanmıştır

  Yayın Tarihi: 01.05.2007 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:20:11 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Özgürleştirici bir önder: Aliya. Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu (11–12 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı içinde yayınlanmıştır

  Yayın Tarihi: 01.10.2010 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:49:12 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Toplumsal cinsiyet ya da ‘tanrıların elçileri olarak erkekler’ sorunu, Dini ve toplumsal boyutlarıyla Cinsiyet adlı kitabın içinde yayınlanmıştır

  Yayın Tarihi: 05.05.2012 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:43:45 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  II. Dünya Savaşı sonrası şartlarda ‘arı duru’ bir İslam arayışı: Ercümend Özkan, İktibas ve İslam Partisi deneyimi, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi adlı kitapta yayınlanmıştır.

  Yayın Tarihi: 15.10.2013 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:37:43 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İslam dünyasını yeniden kurmak: İslamcı bir dilin ve hareketin zemini olarak Aliya’nın düşüncesi. Doğu-Batı Arasında İslam Birliği İdeali: Vefatının Onuncu Yılında Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu (26 Ekim 2013) Bildiriler Kitabı içinde yayınlan

  Yayın Tarihi: 01.12.2015 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:31:15 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İslamcılığın muhafazakârlıkla imtihanı. Bir Kimlik İnşası Olarak Muhafazakârlık adlı kitap içinde yayınlanmıştır

  Yayın Tarihi: 01.05.2014 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:23:11 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Müslüman dünyada geleneksel dini kodlar ve toplumsal cinsiyet. KADEM Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi (24-25 Kasım 2014) panel sunuları kitabı içinde yayınlanmıştır

  Yayın Tarihi: 01.06.2015 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:18:36 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İslam coğrafyasında yeni medya ve toplumsal hareketler. Medya ve Din Tartışmaları Sempozyumu bildiriler kitabı içinde yayınlanmıştır

  Yayın Tarihi: 01.11.2015 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:06:36 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Sosyolojide din olgusuna yaklaşımlar ve İslami bir sosyolojinin gerekliliği üzerine. Düşünce ve Gelenek adlı kitabın içinde yayınlanmıştır

  Yayın Tarihi: 01.08.2016 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:00:01 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Zülfikar mecmuası: 1960’lardaki Nur hareketine dair bir okuma denemesi. 1960-80 arası İslamcı dergiler: Toparlanma ve çeşitlenme adlı kitabın içinde basıldı.

  Yayın Tarihi: 15.05.2016 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 15:47:02 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İslami Hareketlerin Güç ile Olan İlişkisi, Muslime im Spannungsfeld Zwischen Kritik und Konformitat adlı kitabın içinde yayınlandı

  Yayın Tarihi: 01.10.2016 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 15:41:33 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İslam Dünyasının Temel Sorunları: Mezhepçilik, cinsiyetçilik, Ulusçuluk/Etnik Ayrışma ve Teslimiyetçilik, Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyumu tebliğler kitabı içinde yayınlandı.

  Yayın Tarihi: 23.12.2016 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 15:34:31 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Toplumsal Cinsiyetle Hesaplaşmak: Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Kadın ve Özgürlük, Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, özgürlük ve İslam adlı kitapta yayınlandı

  Yayın Tarihi: 01.11.2018 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 15:25:50 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Toplumsal Cinsiyetle Hesaplaşmak: Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Kadın ve Özgürlük, Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, özgürlük ve İslam adlı kitapta yayınlandı

  Yayın Tarihi: 01.11.2018 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 15:25:50 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Gençlik Profilinin Oluşumunda Tüketim Alışkanlıkları ve Bireyselleşmenin Rolü, Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu Tebliğler Kitabı içinde basılmıştır

  Yayın Tarihi: 30.11.2017 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 15:16:11 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Soğuk Savaş Sonrası İslamcılığın Ana Söylem ve Dinamiği: Siyasal ve Epistemolojik bir Rönesans’ın Peşinde , Bir Başka Hayata Karşı kitabında yayınlandı

  Yayın Tarihi: 01.05.2019 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 14:49:14 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu oturumu: "Küresel ve Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ahlak ve Ekonominin Rolü"

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2021-12-30 12:06:41 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Meslek Ahlakına Yeni Yaklaşımlar Oturumu "Kadın ve Çalışma Hayatı"

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2021-12-30 12:00:42 - Dil: Türkçe Aktif
 • Akademik Görevler

 • İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ |
  İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2016
 • İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
  İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ |
  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2015
 • FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ |
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2013
 • FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ |
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2013
 • FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ |
  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2000
 • EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
  SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ |
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1984 - Bitiş Tarihi: 1996
 • Dersler

 • Doktora |
  Social Movements

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Social Stratification

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Contemporary Sociological Theory

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Doktora |
  Social Inequality

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Urban Sociology

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Social Change

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Classical Sociological Theory

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Seminar

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Political Sociology

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Urban Sociology

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Political Sociology

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Sosyolojiye Giriş

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Kent ve Kentleşme

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyolojiye Giriş/Toplumbilim

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Eşitsizliğin Sosyolojisi: Toplumsal Cinsiyet, Irk, Etnisite, Sınıf

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Cultural Encounters: Antiquity, Middle Ages and Modernity

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Sosyal ve Kültürel Antropoloji

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Kent Sosyolojisi (kent ve kentleşme)

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyolojiye Giriş

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Kültürel Karşılaşmalar: Antikite, Ortaçağ ve Modernite

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyal ve Kültürel Antropoloji

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyal Antropoloji

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Kültürel Karşılaşmalar: Antikite, Ortaçağ ve Modernite

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Kültürel Antropoloji

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Küçük Gruplar Sosyolojisi

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyolojiye Giriş I

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyolojiye Giriş II

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  YENİ MEDYA (I. ve II. Öğretim)

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Toplumbilime Giriş

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyolojiye Giriş

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Toplumsal Değişme ve Türkiye’de Toplumsal Değişme Dinamikleri

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İBNİ HALDUN ve MUKADDİME OKUMALARI

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME (Seçmeli)

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  YENİ MEDYA

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  SOSYAL PSİKOLOJİ I. ve II. Öğretim

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Kent Sosyolojisi

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyal Psikoloji

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Siyaset Sosyolojisi I. ve II. öğretim

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  SOSYAL DEĞİŞME VE BÜTÜNLEŞME

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2013
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2015
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2015
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Ortadoğu'da modernleşme ve İslami hareketler: Türkiye, Mısır, İran - Başlangıç Tarihi: 1985 - Bitiş Tarihi: 1996
 • Yüksek Lisans |
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Adı: çağdaş sosyal değişme teorilerinin sınıflandırılmasına ilişkin bir deneme - Başlangıç Tarihi: 1983 - Bitiş Tarihi: 1985
 • Lisans |
  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
  EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1979 - Bitiş Tarihi: 1983
 • Projeler

 • TÜBİTAK PROJESİ |
  Katılımcı Bir Kentsel Dönüşüm Modeli Önerisi Gaziosmanpaşa İlçesi Sarıgöl Yenidoğan Mahalleleri Örneği |
  Kentsel Dönüşüm

  Tarih: 18.08.2015 |
 • DİĞER |
  Aile Eğitimi Müfredatı ve Materyal Geliştirme Projesi Murat Şentürk Alpaslan Durmuş Aynur Erdoğan Yusuf Alpaydın ve diğerleri ile birlikte 2009 T C Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Proje danışmanı |
  Aile Eğitimi Müfredat ve Materyal Geliştirme

  Tarih: | Danışman
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı Araştırma Projesi Murat Şentürk Halil Ekşi Mustafa Otrar Alpaslan Durmuş Aynur Erdoğan Yusuf Ziya Gökçek ile birlikte 2007 T C Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Proje Üyesi |
  Medyanın ve Medya Profesyonellerinin Aile Algısı

  Tarih: | Araştırmacı
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları Ankara Örneği Araştırma Projesi Beylü Dikeçligil Vehbi Başer Suna B Avcılar Emin Yaşar Demirci Mualla G Kavuncu ile birlikte 1997 T C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Baş |
  Kariyer meslek aile yapısı ve yaşama tarzları arasındaki ilişki

  Tarih: | Araştırmacı
 • Avrupa Birliği |
  EACEA 142491-LLP-1-2008-1-IT- LEONARDO-LMP sayı ile kabul edilen, LEARNINC-Learning incubators / Business incubators for improving creavity and entrepreneurship in historical-centre clusters - Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı |
  Learning incubators / Business incubators for improving creavity and entrepreneurship in historical-centre clusters / Tarihi Merkezlerde Yaratıcılık ve Girişimciliğin Gelişimi İçin İş İnkübatörleri

  Tarih: 01.01.2009 | Araştırmacı
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Sosyoloji Ana Bilim Dalı |
  Kırıkkale Üniversitesi

  Yazar: CEVAT ÖZYURT - Yıl: 1998 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Diğer |
  Kırıkkale Üniversitesi

  Yazar: ERCAN BALCI - Yıl: 2000 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ana Bilim Dalı |
  Sakarya Üniversitesi

  Yazar: AYNÜLHAYAT UYBADIN - Yıl: 2014 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  Sakarya Üniversitesi

  Yazar: YAKUP KÖSEOĞLU - Yıl: 2015 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı |
  Sakarya Üniversitesi

  Yazar: DAMLA KARŞU CESUR - Yıl: 2015 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  Sakarya Üniversitesi

  Yazar: ABDULLAH ÖZÇELİK - Yıl: 2015 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  Sakarya Üniversitesi

  Yazar: YUSUF ÇİFCİ - Yıl: 2016 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Sosyoloji Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

  Yazar: HATİCE BALİN - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Sosyoloji Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

  Yazar: BETÜL BİÇER - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Sosyoloji Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

  Yazar: BAYRAM ERDEM - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Sosyal ve Beşeri Bilimler Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Bilgi Üniversitesi

  Yazar: GÜLNİHAL ERDOĞAN - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

  Yazar: OĞUZ BİNGÖL - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Sosyoloji Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: NEVEEN FATHY MOHAMED ABOUELDAHAB - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Doktora |
  Tarih Ana Bilim Dalı |
  Düzce Üniversitesi

  Yazar: FATMA KIZILELMAS - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Sosyoloji Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MUHAMMAD AKBAR ANGKASA - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • istanbul metropolitan planlama ve kentsel tasarım merkezi -
  proje yöneticisi

  Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2012
 • Üyelikler

 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2015 - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSAL |
  Kitap Tercümesi |
  Tarihe tanıklığım

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Sivil Toplumu Konuşmak

  Yıl: 2005 - Dil:Türkçe - ISBN:256 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları : Makaleler

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-256-156-4 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları (Ankara Örneği)

  Yıl: 1998 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Milli Hallerimiz: Yurttaşlık ve Milliyetçilik

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN:978-9944578332 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Örtülemeyen Sorun Başörtüsü: Temel Boyutları İle Türkiye’de Başörtüsü Yasağı Sorunu

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN:9786058977204 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt: 9 (Dönemler ve Zihniyetler)

  Yıl: 2009 - Dil:Türkçe - ISBN:9789750506581 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Istanbul: Capital of Cultures (Ramazan Yıldız ile birlikte)

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:9789757522300 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Namık Kemal (1840-1888)

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:97860587210-8-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Halleri

  Yıl: 2013 - Dil:Türkçe - ISBN:9789755706368 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Milyonluk Manzara: Kentsel Dönüşümün Resimleri

  Yıl: 2013 - Dil:Türkçe - ISBN:9789750511752 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik

  Yıl: 2016 - Dil:Türkçe - ISBN:9786057928139 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 10. Cilt

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:9789755747682 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni 10. Cilt

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:9789755747682 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Aliya İzzetbegoviç: Hikmet, Özgürlük ve İslam

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:9789753524889 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Bir Başka Hayata Karşı: 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar, İsimler Cilt 1

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:9786053893479 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Beğeniler: Gündelik Hayatta Toplumsal Değişimin Yansımaları

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:9786056900709 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:9786059683715 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  İstanbul halkının dilencilik olgusuna bakış açısı

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:9789944606073 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Eleştirellikten uyuma: Müslümanların kamusal alan serüveni

  Yıl: 2015 - Dil:Türkçe - ISBN:9786055166779 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Ele geçirilemeyen toprak: Kuzey Kafkasya

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:9786055166809 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Toplumsal yapı ve değişme kuramları

  Yıl: 2015 - Dil:Türkçe - ISBN:9786059268127 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Ortadoğu’da Modernleşme ve İslami Hareketler

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:786055166731 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Mazlum Doğunun mağrur çocukları: İslamcı portreler ve Türkiye’de İslamcılığın seyri,

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:786055166724 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Kenti Dinlemek: Kültürel Miras, Kentsel Ayrışma ve Yoksulluğa Dair Yazılar,

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:6059268707 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Magnetsiz Şehirler: Türkiye’xxde Kentlerin Dönüşümü

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-320-690-3 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Kamusallaşan İslam: Görsellerle 1960-1980 Arası Toplumsal Tezahürler

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:978-625-7800-38-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Sosyal Hareketler>Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi>Din Sosyolojisi
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Rutin ve Hayret: Bir İmkan ve İmtihan Olarak Pandemi

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:978-625-7760-50-8 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Sosyal Değişim>Beden Sosyolojisi
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İslamcılık, İslam Birliği ve Ümmet

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:9786257432399 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyoloji>Sosyal Hareketler>Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi>Din Sosyolojisi
 • Makaleler

 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Postmodernizmin fırsatları ve açmazları: Kime göre, kimin için.

  Yıl: 2008 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  İslam kentinden ütopyalara, ütopyalardan özel-topyalara kent ve değişim.

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Magnet-şehirlerden magnetsiz şehirlere: Kentsel yabancılaşmadan özgürlüğe giden bir yol var mı?

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Elindekinin Kıymetini Bilmek: Kültürel Miras ve Kentlerin Dönüşümü Bağlamında Bazı Değerlendirmeler

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Palimpsest kentler ve katmanlara duyarlı bütünselci koruma anlayışları

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  İslamofobinin oluşumunda İslam dünyasının olumsuz etkisi var mı? İslamofobi özel Sayısı

  Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Moda söylemlerle gerçekçi alternatifler arasında İslam siyaset düşüncesi.

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Endekste taranmıyor
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İnsan hakları söyleminin siyasal anlamı.

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Endekste taranmıyor
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Mahremiyetin dönüşümü: Değer, taklit ve gösteriş tüketimi bağlamında İslami moda dergileri

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SOBİAD, AcarIndex, ISNAD
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Sınıf-Altı: Kuramsal tartışmalar ve İstanbul Tarihi Yarımada’ya uygulanma imkânları

  Yıl: 2011 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ULAKBİM
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Paternalist liderlik ve örgüt kültürü ilişkisi: Sakarya Üniversitesi örneği

  Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: ULAKBİM, DOAJ, SOBİAD, ASOS, acarindex, ProQuest, BASE, DRJI, EBSCO, MIAR ...
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Kapıya geleni geri çevirmeme: İstanbul esnafının dilencilik olgusuna bakış açısı. (İ. Coşkun ile birlikte)

  Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: ESCI, ProQuest CSA Sociological Abstract ve EBSCO SocINDEX
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Değişirken Devam Etmek, Devam Ederken Değişmek: Zamanın İçinden Zamanın Dışından Kitabı Üzerinden Besim Dellaloğlu Sosyolojisine Dair Notlar

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EBSCO Sociological Index, Index Islamicus, CSA Worldwide Political Science Abstracts, ASOS, TÜBİTAK Ulakbim ...
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Kokulardan Seslere, Sokaklardan Fuarlara Uzanan Bir Tartışma: Kent ve Hafıza

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SİS tarafından taranmaktadır
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Aslıcan Kalfa-Topateş’in Dilenciler: Türkiye’de Yoksulluk ve Dilenme Kültürü adlı kitabının değerlendirmesi

  Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EBSCO Sociological Index, Index Islamicus, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstracts, CSA Social Services Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, ASOS Index, Citefactor, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı
 • Ödüller

 • |
  |
  ihsan doğramacı üstün başarı ödülü |

  Yıl: 1983 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
 • Temel Bilgiler

 • Sosyoloji |
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2021-12-30 11:00:50