İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
GÜLNİHAL AHTER YAKACAK
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Muğla, Köyceğiz Anadolu Lisesi’nden 2006 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2010 yılında tamamladı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde çift anadal programını bitirdi. Mezun olduğu yıl Yalova Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek Lisans programını 2014 yılında ‘Hükümet Sistemlerinde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı’ adlı tezi ile tamamladı. Yüksek Lisans döneminde tez araştırması için Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2015 yılında doktora eğitimine başladığı ve halen devam ettiği İstanbul üniversitesinde 2015-2017 yılları arasında Anayasa Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.
 • Editörlük

 • Ulusal |
  Kitap |
  Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2021 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YEŞİLIRMAK ALİ, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Arabuluculuk
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ÇALIŞKAN YUSUF,BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,EROL ÖMER FARUK,DÜLGER AHMET,KAFALI ÖMER FARUK,YAKACAK GÜLNİHAL AHTER | Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Özel Hukuk
 • Ulusal |
  Kitap |
  Koronavirüs döneminde güncel hukuki meseleler sempozyumu: Bildiri Tam Metin Kitabı 29-30 Mayıs 2020 | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ÇALIŞKAN YUSUF, EROL ÖMER FARUK, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, DÜLGER AHMET, KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Özel Hukuk
 • Ulusal |
  Kitap |
  Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu: Bildiri Özeti Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YEŞİLIRMAK ALİ, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, KAFALI ÖMER FARUK, DÜLGER AHMET | Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Arabuluculuk
 • Uluslararası |
  Kitap |
  KORONAVIRÜS DÖNEMINDE GÜNCEL HUKUKI MESELELER SEMPOZYUMU Bildiri Tam Metin Kitabı 29 - 30 Mayıs 2020 | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:KAFALI ÖMER FARUK,ÇALIŞKAN YUSUF,BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,DÜLGER AHMET,EROL ÖMER FARUK,YAKACAK GÜLNİHAL AHTER | Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Koronavirüs döneminde güncel hukuki meseleler sempozyumu : Bildiri özeti kitabı 29 - 30 Mayıs 2020 | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ÇALIŞKAN YUSUF, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, EROL ÖMER FARUK, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, DÜLGER AHMET, KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>koronavirüs,hukuki meseleler,sempozyum,hukuk,covid-19,pandemi süreci
 • Ulusal |
  Kitap |
  Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu: Bildiri Özeti Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2021 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YEŞİLIRMAK ALİ, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, KAFALI ÖMER FARUK, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, DÜLGER AHMET | Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>arabuluculuk,uyuşmazlık çözümü, dava şartı, ihtiyari arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk
 • Ulusal |
  Kitap |
  Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YEŞİLIRMAK ALİ, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, KAFALI ÖMER FARUK, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, DÜLGER AHMET | Hukuk Temel Alanı->Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
 • Ulusal |
  Kitap |
  Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ÇALIŞKAN YUSUF, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, EROL ÖMER FARUK, KAFALI ÖMER FARUK, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, DÜLGER AHMET | Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı
 • Ulusal |
  Kitap |
  Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ÇALIŞKAN YUSUF, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, EROL ÖMER FARUK, KAFALI ÖMER FARUK, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, DÜLGER AHMET | Hukuk Temel Alanı>Karşılaştırmalı Hukuk
 • Ulusal |
  Kitap |
  KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEGÜNCEL HUKUKİ MESELELERSEMPOZYUMUBildiri Özeti Kitabı | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,ÇALIŞKAN YUSUF,YAKACAK GÜLNİHAL AHTER,EROL ÖMER FARUK,DÜLGER AHMET,KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Bildiriler

 • Ulusal |
  Anayasa Mahkemesi Karalarında Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-04-02 13:44:45 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İnsan haklarının Korunmasında İnter-american sistem.

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 01:27:43 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-03-08 14:34:42 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Anayasa Mahkemesi Kararlarının Anayasa Değişikliklerine Etkisi

  Yayın Tarihi: 18.10.2018 - Güncelleme Tarihi: 2022-04-02 13:47:22 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Yarı Doğrudan Demokrasi Aracı Olarak Referandumun Yargısal Denetimi

  Yayın Tarihi: 18.06.2018 - Güncelleme Tarihi: 2018-08-14 10:40:53 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Human Right Committe And Decisions of Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2017-02-23 11:54:33 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Presidency in the Government System and Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2017-02-23 11:48:01 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Amerikan Seçim Sisteminde “Gıyabi Oy” (absentee vote) ve “Erken Oy” (early vote) Kurumları ve 2020 Seçimi Özelinde Değerlendirilmesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-04-02 13:51:19 - Dil: Türkçe Aktif
 • Sertifikalar

 • Uluslararası |
  Çalıştay |
  Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Uluslararası Çalıştayı, | Dünya’da gerçekleştirilen darbeyargılamaları örneklerinin tartışılması ve Türkiye’için çözüm önerilerinin hazırlanması.,

  Tarih: 01.03.2016 / 01.03.2018 | İstanbul Üniversitesi | Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Çalıştay |
  2. Avrasya Hukuk Kurultayı | 2. Avrasya Hukuk Kurultayı kapsamında 26 farklı ülkeden yaklaşık 350hukukçu bir araya geldiler. Bu bağlamda ”Hukuk Eğitimi” konulu çalıştay a katılım gerçekleştirildi

  Tarih: 16.12.2018 / 19.12.2018 | Bakü | Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Çalıştay |
  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu | İHEK tarafından 22 Ekim 2018’ de The Ankara Hotel’de birincisi düzenlenen toplantıya sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan,basın yayın kuruluşlarından, kamu kurumlarından ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

  Tarih: 22.10.2018 / 22.10.2018 | Ankara | Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Sertifika |
  Selçuk Üniversitesi Öğrenci Asistanlığı | 2008-2009 ve 2009-2010 yılları arasında Öğrenci asistanlığı uygulaması

  Tarih: 15.09.2008 / 30.06.2010 | Selçuk Üniversitesi | Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Kurum:YALOVA ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Kurs |
  ÖYP DİL KURSU | ÖYP Araştırma Görevlileri için verilen dil kursu

  Tarih: 15.09.2010 / 25.06.2011 | KONYA | Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Kurum:YALOVA ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Araştırma |
  YÜKSEK LİSANS TEZ ARAŞTIRMASI | KARŞILAŞTIRMALI HÜKÜMET SİSTEMLERİNDEKİ DEVLET BAŞKANLIĞININ YAPISINA İLİŞKİN KAPSAMLI TEZ ARAŞTIRMASI

  Tarih: 08.02.2013 / 01.06.2013 | HARVARD LAW SCHOOL | Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Kurum:İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 • Akademik Görevler

 • Latin American Studies |
  |
  Boston University

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi: 2022
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2017
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ |
  YALOVA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2016
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Erasmus Koordinatörü

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi:
 • Eğitim Bilgisi

 • Yüksek Lisans |
  YALOVA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Karşılaştırmalı Hukukta devlet başkanının yasama organı üzerindeki yetkileri - Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2014
 • Doktora |
  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ |
  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/

  Adı: BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE YÜRÜTMEYİ GÜÇLENDİRME ARACI OLARAK SEÇİM ZAMANLAMASI - Başlangıç Tarihi: 2019 - Bitiş Tarihi:
 • Yüksek Lisans |
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

  Adı: HÜKÜMET SİSTEMLERİNDE VE TÜRKİYE'DE DEVLET BAŞKANLIĞI - Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2014
 • Lisans-ÇiftAnadal |
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
  İLETİŞİM FAKÜLTESİ/GAZETECİLİK BÖLÜMÜ/GAZETECİLİK PR./

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2010
 • Lisans |
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
  HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (İÖ)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2010
 • Üyelikler

 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSLARARASI |
  Kitap Tercümesi |
  DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DARBE YARGILAMALARI,

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-84443-6-2 | Hukuk Temel Alanı>Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt - I

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:6053009954 | Hukuk Temel Alanı>Anayasa Hukuku>Anayasa Hukuku>İDARE HUKUKU
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt I

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-300-933-7 | Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri Cilt I

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-300-933-7 | Hukuk Temel Alanı->Anayasa Hukuku
 • Makaleler

 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Uluslararası Sözleşmeler Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Işığında Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • Temel Bilgiler

 • Anayasa Hukuku |
  Hukuk Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2018-08-14 10:22:39