İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
İHSAN KAHVECİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr. İhsan KAHVECİ 1967 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. 1986’da Sarıyer İ.H.Lisesini bitirdi. 1992’de el-Ezher Arap Dili ve Edebiyatı, 2008’de Ankara İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1995’te “Kur’an’da Zikir Kavramı ve Boyutları” konulu teziyle M.Ü.S.B.Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001’de “Fahreddin er-Râzî’nin ‘Mefâtîhu’l-Ğayb’ Adlı Eserinde Ulûmu’l-Kur’ân” başlıklı teziyle SA.Ü.S.B.Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. 1993’te araştırma görevlisi olarak intisap ettiği Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2009-2017 arasında öğretim üyeliği yaptı ve tefsir alanıyla ilgili lisans ve lisansüstü seviyede dersler verdi. Bu arada 2015-2016 öğretim yılında 2547 sayılı YÖK kanununun 39. maddesi uyarınca görevlendirildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir yıl boyunca öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak çalıştı. 03 Nisan 2017 tarihi itibariyle de İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Kur’an Tarihi, Kur’an İlimleri, Tefsir, Tefsir Tarihi temel araştırma alanlarını oluşturmaktadır. Halen İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent kadrosunda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Arapça ve İngilizce bilmektedir.
 • Hakemlik

 • Uluslararası |
  Dergi |
  Usûl İslam Araştırmaları | İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat

  Tarih: | Türkçe | İndeks: Endekste taranmıyor
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat

  Tarih: | Türkçe | İndeks: ULAKBİM, ASOS, EBSCOHOST
 • Bildiriler

 • Uluslararası |
  Mustafa el-Azamî’nin Kur’ân Tarihi Çalışmalarına Katkıları: “Kur’ân Tarihi” Adlı Kitabı Bağlamında

  Yayın Tarihi: 01.01.2019 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:36:40 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Çobanoğlu Fütüvvetnâmesi Özelinde Fütüvvetnâmelerin Dini Dayanakları

  Yayın Tarihi: 01.01.2005 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:29:37 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  18. Yüzyıl İslam Alimlerinden Yûsuf b Osman el-İskilîbî (ö.1199h 1785m) nin Tefsir Anlayışı ve el Mevhibetü’l-ilâhiyye ve’l-’atıyyetü’s-sübhâniyye Adlı Tefsiri

  Yayın Tarihi: 01.01.2006 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:27:06 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Kevserî’nin Mütevatir Kıraatler-Kur’an İlişkisi Bağlamında Son Arz, Yedi Harf ve Kur an ın Cem’i Meselelerine Yaklaşımı ve Bu Yaklaşımın Analizi

  Yayın Tarihi: 25.11.2007 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:19:25 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Dil Gramer ve Belagat Yönünden Ebussuûd Tefsiri

  Yayın Tarihi: 01.01.2008 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-27 00:10:58 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Osmanlı’nın Yükseliş Döneminde Tefsir: Molla Gürânî ve Ebüssuud Efendi Tefsirleri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-19 21:46:33 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Bursevî ve Âlûsî’de Vesile ve Tevessül Yorumu

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-19 21:39:47 - Dil: Türkçe Aktif
 • Akademik Görevler

 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2009 - Bitiş Tarihi: 2017
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1993 - Bitiş Tarihi: 2009
 • Dersler

 • Doktora |
  DİRAYET TEFSİRİ

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  KUR’AN TARİHİ

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  KUR’AN’IN ANA KONULARI

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  KLASİK TEFSİR METİNLERİ

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  HISTORY AND METHODOLOGY OF TAFSIR

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Doktora |
  DİRAYET TEFSİRİ

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Seminar

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  SPECIAL READINGS IN ARABIC I

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Arapça
 • Hazırlık |
  KUR’AN FONETİĞİ I

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Hazırlık |
  KUR’AN FONETİĞİ II

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  LÜGAVÎ TEFSİR

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  TEFSİR PROBLEMLERİ ÜZERİNE İNCELEMELER

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  TAHLİLİ TEFSİR

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR METİNLERİ II

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  MEAL OKUMALARI

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  YAKIN DÖNEM TEFSİR METİNLERİ

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR I

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  GENEL TEFSİR KAİDELERİ

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ARAPÇA GRAMER VE TEFSİR

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR METİNLERİ I

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR II

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR I

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR TARİHİ

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  SPECIAL READINGS IN ARABIC II

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Arapça
 • Yüksek Lisans |
  Major Themes of the Qur’an

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  KLASİK TEFSİR METİNLERİ

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR II

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR USULÜ

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR METİNLERİ II

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR METİNLERİ I

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR METİNLERİ II

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR METİNLERİ I

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  LÜGAVÎ TEFSİR

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  TEFSİR I

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR II

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR II

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  KUR’AN’IN ANA KONULARI

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR I

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR TARİHİ

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  KUR’AN’IN ANA KONULARI

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR USULÜ

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  KUR’AN’IN ANA KONULARI

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  DİRAYET TEFSİRİ

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  KUR’AN’IN ANA KONULARI

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  al-Tafsir II

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  KLASİK TEFSİR METİNLERİ

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  al-Tafsir I

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  KUR’AN’IN ANA KONULARI

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Intensive Classical Arabic II

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  al-Tafsir II

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  KLASİK TEFSİR METİNLERİ

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  al-Tafsir I

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi: 2019
 • Yakin Dogu Üniversitesi |
  Dekan Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2016
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2015
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • Eğitim Bilgisi

 • Önlisans |
  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
  AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/İLAHİYAT BÖLÜMÜ/İLAHİYAT PR. (ÖNLİSANS) (AÇIKÖĞRETİM)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2006
 • Lisans |
  El Ezher |
  ARAP DİLİ VE EDEBİYATI

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1988 - Bitiş Tarihi: 1992
 • Lisans |
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2008
 • Doktora |
  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/

  Adı: Fahreddin er-Razî'nin Mefâtîhu`l-Ğayb Adlı Tefsirinde Ulûmu`l-Kur`an - Başlangıç Tarihi: 1995 - Bitiş Tarihi: 2001
 • Yüksek Lisans |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI/

  Adı: Kur`an'da Zikir Kavramı ve Boyutları - Başlangıç Tarihi: 1992 - Bitiş Tarihi: 1995
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Sakarya Üniversitesi

  Yazar: MEHMET DORUK - Yıl: 2012 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: FAIZAN UR REHMAN FAIZAN UR REHMAN - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ABDULKARIM AUWAL - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: SÜMEYYE ALI JABER - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: KAKA ADAM ABUBAKAR - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: YUSUF OLAWALE OWA-ONIRE UTHMAN - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: REYHAN OLGUN - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ANA YUNIATI SULEM - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Makaleler

 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  “Ayıntâbî’nin Tercüme-i Tibyân Tefsirinin Muhteva ve Metod Bakımından Değerlendirilmesi” Başlıklı Makalenin Eleştirisi

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR Dizin, ESCI, EBSCO HOST, ERIH PLUS, MIAR
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  el-Mevhibetü’l-ilahiyye ve’l-’atıyyetü’s-sübhâniyye Adlı Eseri Çerçevesinde İskilipli Yûsuf Efendi’nin Tefsir Anlayışı

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ULAKBİM, ASOS, EBSCOHOST
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Tefsîr-i Kebîr Çerçevesinde Fahreddin er-Râzî’nin Vahiy Anlayışı

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • Temel Bilgiler

 • Temel İslam Bilimleri |
  İlahiyat Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2022-06-19 17:40:28