İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
MUSTAFA KEMAL YILMAZ
PROFESÖR DOKTOR

Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ 1966 yılında İstanbul’da doğdu.

1985 yılında Galatasaray Lisesi’ni derece ile bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü’nden derece ile mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı.

1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda görev yapmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını aldı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası’nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü’nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası’nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası’nda danışmanlık hizmeti verdi. 2007-2013 yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi’nde akademik danışman olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2017 yılı Mayıs ayından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Profesör ünvanı ile öğretim üyesi ve Fakülte Dekanı olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir. 

 • Editörlük

 • Ulusal |
  Kitap |
  Pay Alım-Satım Yöntemi | Anadolu Üniversitesi

  Yıl: 2012 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YILMAZ MUSTAFA KEMAL,SEVİL GÜVEN | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ulusal |
  Kitap |
  Oyun Değiştiren Güç: Yapay Zeka | Beta Yayınevi

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YILMAZ MUSTAFA KEMAL,İYİGÜN NECLA ÖYKÜ | Mühendislik Temel Alanı->Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
 • Ulusal |
  Kitap |
  Yapay Zeka: Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar | Beta Basım Yayın

  Yıl: 2021 - Dil: Türkçe - Yazarlar:İYİGÜN NECLA ÖYKÜ, YILMAZ MUSTAFA KEMAL | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Yapay zeka
 • Bildiriler

 • Ulusal |
  Board Characteristics and Sustainability Performance: Empirical Evidence from Emerging Markets

  Yayın Tarihi: 20.02.2021 - Güncelleme Tarihi: 2021-04-19 15:11:28 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Exploring the Shariah Board Diversity Characteristics in Fully-Fledged Islamic Banks

  Yayın Tarihi: 14.06.2020 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 18:17:03 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Diffusion of an Innovation in Service Market: The Case of Consumer Credits in the Banking Sector in Turkey

  Yayın Tarihi: 11.06.1992 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 18:06:17 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Türkiye’de Aracı Kurumların Performans Analizi (1993-1998): Kantitatif Bir Değerlendirme

  Yayın Tarihi: 13.09.2000 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 18:03:35 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Dividend Policy and Price-Volume Reaction to Cash Dividend on Stock Market: Evidence from the Istanbul Stock Exchange

  Yayın Tarihi: 03.07.2004 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:56:56 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Market Performance of Initial Public Offerings in the Istanbul Stock Exchange

  Yayın Tarihi: 02.07.2005 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:53:34 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Price-Earnings Ratio, Dividend Yield and Market-to Book Ratio to Predict Return on Stock Market: Evidence from the Emerging Markets

  Yayın Tarihi: 12.07.2005 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:50:40 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Do the Derivatives Help the Companies to Manage Their Risks? Evidence from the Istanbul Stock Exchange

  Yayın Tarihi: 25.06.2006 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:47:11 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Effects of Basel-II Standards on SME Size Enterprises: Evidence from the Istanbul Stock Exchange

  Yayın Tarihi: 25.05.2006 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:42:15 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Impact of Derivatives on Financial Stability in Turkish Economy: Evidence from the Istanbul Stock Exchange and TURKDEX

  Yayın Tarihi: 11.09.2006 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:34:23 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Assessment of the Utilization of Derivative Instruments with the Hedge Accounting Framework by Manufacturing Companies: The Case of ISE-100 Firms

  Yayın Tarihi: 15.11.2007 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:31:31 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Effects of Basel-II Standards on Small-Medium Size Enterprises: Evidence from the Istanbul Stock Exchange

  Yayın Tarihi: 07.03.2008 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:27:14 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Development in Islamic Finance in Turkey and Contribution by Borsa İstanbul

  Yayın Tarihi: 15.12.2013 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:24:23 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Technology Upgrades in Emerging Equity Markets: Effects on Liquidity, Trading Activity and Volatility

  Yayın Tarihi: 07.08.2014 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:20:59 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Basel-II Uygulamalarının KOBİ’lere Etkileri ve İMKB Şirketlerinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi

  Yayın Tarihi: 15.06.2006 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 10:50:31 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININNAKİT AKIMI ODAKLI FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ (2007-2016)

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2017-11-07 12:12:24 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  The Relationship between Demographic Board Diversity and Dividend Policy: Empirical Evidence from Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 15:38:01 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  On the Evaluation of Operational Efficiencies of Turkish Airports: An Integrated Spherical Fuzzy AHP/DEA Approach

  Yayın Tarihi: 01.09.2021 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 15:09:13 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Refugee Entrepreneurs in Türkiye Prospects and Challenges

  Yayın Tarihi: 10.09.2022 - Güncelleme Tarihi: 2023-01-18 16:32:35 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Exploring Sustainability Approach of the Fashion Brands in Türkiye

  Yayın Tarihi: 10.10.2022 - Güncelleme Tarihi: 2023-01-18 16:32:44 - Dil: İngilizce Aktif
 • Sertifikalar

 • Ulusal |
  Sertifika |
  SPK Kurumsal Yönetim Lisansı Belgesi | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık şirketlerde kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibinde görev alınabilmesine imkan veren bir sertifikadır.

  Tarih: 01.01.2007 / | İstanbul | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Sertifika |
  SPK Kredi Derecelendirme Lisansı Belgesi | Sermaye Piyasası Kurulu’xxnun kredi derecelendirme faaliyetinde bulunan bir şirkette görev alınabilmesine imkan veren resmi nitelikli bir sertifikadır.

  Tarih: 01.01.2007 / | İstanbul | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Rapor |
  TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi, Sektör Raporu, Eylül 2012 | Türk Sermaye Piyasasında 2011 yılındaki gelişmeleri içerek bir rapor hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi’ne sunulmuş, rapor kabul edilerek TOBB tarafından basımı gerçekleştirilmiştir.

  Tarih: 01.04.2012 / 30.09.2012 | Ankara | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Rapor |
  TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi, Sektör Raporu, Mart 2008 | Türkiye Sermaye Piyasası’nda 2007 yılındaki gelişmeleri içerecek bir rapor hazırlanmış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan Sermaye Piyasası Sektör Meclisine sunulmuş ve kabul edilerek TOBB tarafından basımı gerçekleş

  Tarih: 01.01.2008 / 30.03.2008 | Ankara | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Akademik Görevler

 • YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  İŞLETME BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • Dersler

 • Yüksek Lisans |
  Accounting and Finance for Managers

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Corporate Finance

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Corporate Finance

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Accounting and Finance for Managers

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Project Finance

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Accounting and Finance for Managers

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Corporate Finance

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Muhasebe-Finans

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Vadeli Piyasa İşlemleri

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları ve Araçları

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Vadeli İşlemler Piyasası ve Risk Yönetimi

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Corporate Finance

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Accounting and Finance for Managers

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Finansal Tablolar Analizi

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Corporate Finance

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Enstitü Müdürü

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi: 2019
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Anabilim Dalı Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ/BANKACILIK (DR)/

  Adı: Hisse senedi opsiyonları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’xxnda uygulanabilirliği - Başlangıç Tarihi: 1993 - Bitiş Tarihi: 1998
 • Yüksek Lisans |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MUHASEBE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)/

  Adı: Capital Adequacy in Turkish banking system - Başlangıç Tarihi: 1991 - Bitiş Tarihi: 1993
 • Lisans |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1986 - Bitiş Tarihi: 1990
 • Projeler

 • Özel Kuruluşlar |
  Enerji Borsası A.Ş. Kurulması Projesi |

  Tarih: 15.05.2014 | Yürütücü
 • Özel Kuruluşlar |
  İran Metal Borsası ve İran Tarımsal Ürün Borsası’nda Vadeli İşlemler Piyasası’nın Kurulması Projesi, |
  İslam Kalkınma Bankası’nın görevlendirmesi ile Danışman ve Proje Koordinatörü

  Tarih: 01.11.2006 | Proje Koordinatör Yrd.
 • Özel Kuruluşlar |
  İstanbul Finans Merkezi Projesi |

  Tarih: 15.04.2008 | Yürütücü
 • Özel Kuruluşlar |
  İMKB İş Sürekliliği Projesi |

  Tarih: 10.03.2006 | Yürütücü
 • Özel Kuruluşlar |
  İMKB Piyasaları Teminatlandırma Projesi |

  Tarih: 13.02.2006 | Yürütücü
 • Özel Kuruluşlar |
  İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Projesi |

  Tarih: 12.11.2008 | Proje Koordinatörü
 • Özel Kuruluşlar |
  Sürdürülebilirlik Endeksi Projesi |

  Tarih: 01.01.2014 | Proje Koordinatörü
 • Özel Kuruluşlar |
  Start-up’ları ve Yükselen Şirketleri sermaye ile buluşturan Özel Pazar Platformunun Kurulması Projesi |

  Tarih: 15.01.2014 | Proje Koordinatörü
 • Özel Kuruluşlar |
  Borsa İstanbul 5 Yıllık Sürdürülebilirlik Master Planının Hazırlanması Projesi |

  Tarih: 15.07.2015 | Proje Koordinatörü
 • Özel Kuruluşlar |
  Borsa İstanbul-Nasdaq İşbirliğinde Kurumsal Dönüşüm Projesi |

  Tarih: 15.08.2013 | Proje Koordinatörü
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Developing a knowledge-based learning ecosystem for young cryptocurrency traders using hybrid business analytics tools |

  Tarih: 06.01.2022 | Araştırmacı
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Diğer |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MOHAMMED ANDANI HUSSEIN - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: VİLDAN HAVVA KESİCİ - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ASLİHAN KÖSE - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: FARAH FINN MOHAMUD MOHAMED - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: DOUNIA CHLYEH - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ASLİHAN KÖSE - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: MAMOUN OTHMAN - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Doktora |
  İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: AJAB KHAN - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: EBUBEKİR YILDIZ - Yıl: 2021 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: YUSUF YÖRELİ - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: GÖZDE ERBUDAK - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: İBRAHİM ABDULLAHOĞLU - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: ZEYNEP ÖZDEMİR - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: HASAN KAHVECİ - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI -
  Uzman

  Başlangıç Tarihi: 1991 - Bitiş Tarihi: 1994
 • BORSA İSTANBUL A.Ş. -
  UZMAN/ MÜDÜR/ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

  Başlangıç Tarihi: 1994 - Bitiş Tarihi: 2016
 • Üyelikler

 • Başkan |

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Başkan |

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Başkan |

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Başkan Yardımcısı |

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Danışman |

  Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2013 - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2014 - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2016 - Durum: Aktif
 • Yönetim Kurulu Üyesi |

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2013 - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Yapay Zeka: Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-242-933-4 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Yapay zeka
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Finans Sisteminde Yeni Yönelimler: Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği

  Yıl: 2001 - Dil:Türkçe - ISBN:975-486-342-3 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Finans Sisteminde Yeni Yönelimler: Türk Finans Piyasalarının Bugünü ve Geleceği

  Yıl: 2001 - Dil:Türkçe - ISBN:975-486-342-3 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Ethical Business Leadership in Troubling Times

  Yıl: 2019 - Dil:İngilizce - ISBN:978-1-78990-304-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Faiz Oranına Dayalı Vadeli İşlemler

  Yıl: 1995 - Dil:Türkçe - ISBN:975-8027-61-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Sermaye Piyasası Araçlarına Dayalı Future ve Option Sözleşmelerinin Fiyatlaması

  Yıl: 1995 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSLARARASI |
  Kitap Tercümesi |
  Menkul Kıymetler Piyasasında Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar Kullanılarak Oluşturulan Bazı Temel Stratejiler

  Yıl: 1995 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş

  Yıl: 2002 - Dil:Türkçe - ISBN:975-6450-01-0 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Hisse Senedi Opsiyonları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uygulanabilirliği

  Yıl: 1998 - Dil:Türkçe - ISBN:975-8027-45-X | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Currency Futures)

  Yıl: 2002 - Dil:Türkçe - ISBN:975353274-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve Sigortacılık
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:9783030726249 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Oyun Değiştiren Güç :Yapay Zeka

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:9786052426685 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Piyasalar ve Kurumlar >Finansal Risk Yönetimi>Uluslararası Finans
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-72624-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-2249-97-0 | Temel Alan>
 • Makaleler

 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Crafting performance-based cryptocurrency mining strategies using a hybrid analytics approach

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 5 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Antecedents of corporate sustainability performance in Turkey: The effects of ownership structure and board attributes on non-financial companies

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Market Efficiency and Risk Premium in the Turkish Wholesale Electricity Market

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: Scopus, EBSCO, RePEc, IDEAS
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Market reaction to regulatory policy changes in financial statements filings: evidence from Turkey

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SCOPUS, ESCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Does the Stock Market Value Inclusion in a Sustainability Index? Evidence from Borsa Istanbul

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Faiz Oranı Üzerine Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Riskten Korunmak Amacıyla Kullanımı

  Yıl: 2001 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye’de Aracı Kurumların Performans Analizi (1993-1998): Kantitatif Bir Değerlendirme

  Yıl: 2001 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye’de İmalat Sanayiinin Gelişimine Genel Bir Bakış: Kantitatif Bir Yaklaşım

  Yıl: 2001 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türk Sermaye Piyasası’nda Birincil Halka Arz Yoluyla Kaynak Temini: Kantitatif Bir Yaklaşım

  Yıl: 2003 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Likidite ve Karlılık Açısından Veri Zarflama Yöntemiyle Etkinlik Analizi

  Yıl: 2004 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İMKB’de 2005 Yılı Gelişmeleri ve 2006 Yılı Beklentileri

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Basel-II Uygulamalarının KOBİ’lere Etkileri ve İMKB Şirketlerinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye’de Ticaret Borsalarının Gelişimi, Ekonomideki Yeri ve Performansı Üzerine Analitik Bir Değerlendirme

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türev Ürün Sözleşmelerinin Reel Sektör Şirketleri Tarafından Kullanımı ve Riskten Korunma Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Bir İnceleme

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türk Sermaye Piyasasında Faizsiz Yatırım Araçlarının Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Dönük Bir Bakış

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Do Derivatives Markets Constitute a Potential Threat to the Stability of the Global Financial System?

  Yıl: 1999 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EconLit
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Stock Market Volatility and its Term Structure: Empirical Evidence From the Turkish Market

  Yıl: 1997 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EconLit
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Temettü Politikaları Üzerine Bir Analiz: Nakit Temettü-Sektör Davranışı İlişkisi

  Yıl: 2003 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EconLit
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Ekonomik Parametreler Çerçevesinde Döviz Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Türkiye’de Gelişimi ve Kur Riski Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EconLit, AEA
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Impact of Derivatives on Financial Stability in Turkish Economy: Evidence from the Istanbul Stock Exchange and TurkDEX

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: EconLit, EBSCO
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Price-Earnings Ratio, Dividend Yield and Market-to-Book Ratio to Predict Return on Stock Market: Evidence from the Emerging Markets

  Yıl: 2008 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: EBSCOhost
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Market Performance of Initial Public Offerings in the Istanbul Stock Exchange

  Yıl: 2008 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: EBSCOhost, RePec
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Effects of Basel II Standards on Small-Medium Size Enterprises: Evidence from the Istanbul Stock Exchange

  Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: EconLit
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Performance Evaluation of Real Estate InvestmentTrusts using a Hybridized Interval Type-2 FuzzyAHP-DEA Approach: The Case of Borsa Istanbul

  Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 5 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Cross-sectoral Interactions in Islamic Equity Markets

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Technology Upgrades in Emerging Equity Markets: Effects on Liquidity and Trading Activity

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Dividend Policies and Price-Volume Reactions to Cash Dividends on the Stock Market

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Nakit Akımı Odaklı Finansal Performans Analizi (2007-2016)

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Towards sustainable cities: A sustainability assessment study for metropolitan cities in Turkey via a hybridized IT2F-AHP and COPRAS approach

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SCI-Expanded
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Board characteristics and sustainability performance: empirical evidence from emerging markets

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The evaluation of operational efficiencies of Turkish airports: An integrated spherical fuzzy AHP/DEA approach

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SCI-Expanded
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Corporate board diversity and its impact on the social performance of companies from emerging economies

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SCOPUS
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Does the Stock Market Value Inclusion in a Sustainability Index? Evidence from Borsa Istanbul

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Market reaction to regulatory policy changes in financial statements filings: evidence from Turkey

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The impact of ownership structure, board attributes and XBRL mandate on timeliness of financial reporting: evidence from Turkey

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Club convergence and drivers of house prices across Turkish cities

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Moderating role of corporate governance and ownership structure on the relationship of corporate sustainability performance and dividend policy

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Does board demographic diversity affect the dividend payout policy in Turkey?

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Measuring the impact of board gender and cultural diversity on corporate governance and social performance: evidence from emerging markets

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 5 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Does board diversity affect the cost of debt financing? Empirical evidence from Turkey

  Yıl: 2023 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCI
 • Temel Bilgiler

 • Finans |
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2018-11-19 17:22:53