İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
ÖMER FARUK EROL
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
2010 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi SBE kamu hukuku alanında 2012 yılında “Çevre Kanunu’na Göre Çevresel Etki Değerlendirmesi” isimli teziyle yüksek lisansını, 2017 yılında “İdarenin Sivil Havacılık Faaliyetleri” isimli teziyle doktorasını tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmaları için YÖK bursu ile Harvard Üniversitesi’nde, doktora tez çalışmaları için ise TÜBİTAK bursu ile McGill Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. Mezun olduğu yıldan itibaren sırasıyla Yalova Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 • Editörlük

 • Uluslararası |
  Kitap |
  Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Özeti Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ÇALIŞKAN YUSUF,BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,EROL ÖMER FARUK,DÜLGER AHMET,KAFALI ÖMER FARUK,YAKACAK GÜLNİHAL AHTER | Hukuk Temel Alanı->Milletlerarası Özel Hukuk
 • Ulusal |
  Kitap |
  KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEGÜNCEL HUKUKİ MESELELERSEMPOZYUMUBildiri Özeti Kitabı | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,ÇALIŞKAN YUSUF,YAKACAK GÜLNİHAL AHTER,EROL ÖMER FARUK,DÜLGER AHMET,KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Bildiriler

 • Ulusal |
  Ekonomik Şiddet Durumunda İdarenin Görev ve Sorumlulukları

  Yayın Tarihi: 17.12.2020 - Güncelleme Tarihi: 2022-01-19 11:35:20 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türk Tescilli Sivil Hava Araçlarında Özel Eğitimli Silahlı Güvenlik Görevlisi Bulundurmanın Ulusal ve Uluslararası Hukuktaki Yeri

  Yayın Tarihi: 01.06.2020 - Güncelleme Tarihi: 2021-02-01 00:00:00 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türk Hukukunda Sivil Havacılık Güvenliğine İlişkin Yenilikler

  Yayın Tarihi: 01.12.2019 - Güncelleme Tarihi: 2020-06-25 14:12:54 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  New Public Demands in Urban Transportation: Uber Effects on Taxi Regulation in Turkey

  Yayın Tarihi: 01.03.2019 - Güncelleme Tarihi: 2019-04-26 15:44:48 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi

  Yayın Tarihi: 01.03.2019 - Güncelleme Tarihi: 2019-04-26 15:33:50 - Dil: Türkçe Aktif
 • Akademik Görevler

 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2017
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2016
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2012
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  HUKUK PR. |
  YALOVA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2011
 • Dersler

 • Yüksek Lisans |
  Mukayeseli Hukukta İdari Usul

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İdare Hukuku II

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İdare Hukuku I

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hava Hukukunun Temel İlkeleri

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Introduction to Law

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Hukuka Giriş

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Introduction to Law

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Mukayeseli Hukukta İdari Usul

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hava Hukukunun Temel İlkeleri

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hava Hukukunun Temel İlkeleri

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Introduction to Air Law

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  İdare Hukuku I

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hava Hukukunun Temel İlkeleri

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Mukayeseli Hukukta İdari Usul

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İdare Hukuku II

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hava Hukukunun Temel İlkeleri

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İmar Hukuku

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İdare Hukuku I

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İdare Hukuku II

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (DR)/

  Adı: İdarenin sivil havacılık faaliyetleri - Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2017
 • Yüksek Lisans |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Çevre Kanunu’na göre çevresel etki değerlendirmesi - Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2012
 • Lisans |
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
  HUKUK FAKÜLTESİ/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2010
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MUHAMMET TALHA KAAN - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Kitaplar

 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Turkish Public Law

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:9789750253294 | Hukuk Temel Alanı>İdare Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Introduction to Turkish Law

  Yıl: 2016 - Dil:İngilizce - ISBN:9789750240188 | Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İdarenin Sivil Havacılık Alanında Hava Taşımacılığına İlişkin Faaliyetleri

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:9786051527093 | Hukuk Temel Alanı->İdare Hukuku
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  The Regulation of Turkish Network Industries

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-030-81719-0 | Hukuk Temel Alanı>İdare Hukuku
 • Makaleler

 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Mücbir Sebep Olarak Covid-19: Kamu İhale Usul ve Sözleşmelerine Etkisi (2020/5 Sayı ve Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Işığında Bir Değerlendirme)

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Yasal Düzenlemeler Işığında Hava Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve İlk Türk Hava Hukuku Metni

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Yargı Kararlarında İmar Planı Yoluyla Kamulaştırmasız El Atma

  Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Hukuk Devleti İlkesi Işığında Hükümet Tasarrufları Teorisi ve Yargısal Denetimi

  Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • Temel Bilgiler

 • İdare Hukuku |
  Hukuk Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2018-10-24 14:06:24
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Kalite Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi:
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • Türkiye İzcilik Federasyonu -
  Disiplin Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi: 2022
 • Türkiye Futbol Federasyonu -
  Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2022 - Bitiş Tarihi: