İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
ÖNDER KÜÇÜKURAL
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
 • Medeniyet Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

 • onder.kucukural@ihu.edu.tr

 • OrcID:

Medeniyetler ittifakı Enstitüsünde çalışmaktadır. Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamladı. Doktora tezinde dini akıl yürütme biçimlerine odaklanan Küçükural siyaset ve toplumsal cinsiyet konularında çoğulcu tutum sergilemeyi mümkün kılan dinamikleri etnografik bir çalışma ile incelemiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji Bölümlerinde çift anadal programından mezun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yıllarında bir yıl süre ile Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. “Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri (2004)” “Türkiye’de Dindarlık (2012)” ve “Türkiye’de Spiritüel Arayışlar (Basımda 2020)” adlı kitapların yazarlarından biridir. Ekolojik akıl yürütme ve karar verme, toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, girişimcilik, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev alan Küçükural’ın başlıca ilgi alanları argüman ve akıl yürütme biçimleri, din sosyolojisi, siyaset teorisi ve toplumsal cinsiyettir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Siyaset Sosyolojisi, Söylem Analizi ve Sosyal Bilimlerde Yöntem, Karşılaştırmalı Kuram ve Yöntem adlı dersleri vermektedir.

 • Sertifikalar

 • Uluslararası |
  Çalışma |
  European network for argumentation and public policy analysis | Providing and criticising reasons is indispensable to achieve sound public policy that commands the support of both citizens and stakeholders. This need is now widely acknowledged in the recent literature and key EU documents, which highlight the perils o

  Tarih: 19.10.2018 / | Avrupa Birliği Ağ geliştirme projesi | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Araştırma |
  Türkiye’xxde Spirituel Arayış | Bu araştırmanın amacı son yıllarda toplumda daha belirgin hale gelmeye başlayan kişisel/öznel inanca dönük ruhani arayış dinamiklerini Türkiye’deki yerel dini tecrübe bağlamında ve birey bazında anlamak, açıklamak ve kavramsallaştırmaktır. Önerilen araştı

  Tarih: 01.10.2018 / | Türkiye | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Araştırma |
  Değişen Değerler ve Öncelikler: Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme | Değişen Değerler ve Öncelikler: Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar VermeTÜBİTAK- Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı (Foundation for Science and Technology – FCT) İkili İşbirliği programı kapsamında “Değişen Değerler ve Ön

  Tarih: 15.02.2017 / 15.02.2019 | Türkiye ve Portekiz | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Akademik Görevler

 • MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ |
  MEDENİYET ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • Dersler

 • Doktora |
  Siyaset Sosyolojisi

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Sosyolojisi

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  SÖYLEM TAHLİLİ

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  SÖYLEM TAHLİLİ

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Comparative Theories and Methods I

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  BİLİMSEL ARAŞTIRMAYÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  SÖYLEM TAHLİLİ

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  SÖYLEM TAHLİLİ

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ECOLOGİCAL REASONİNG COURSE

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Sosyolojisi

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Siyaset Sosyolojisi

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  ECOLOGİCAL REASONİNG COURSE

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Doktora |
  SOCIETY ETHICS AND ENVIRONMENT

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  SOCIETY ETHICS AND ENVIRONMENT

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Anabilim Dalı Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  SABANCI ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ (DR)/

  Adı: An empirical study of religious reasoning and its implications for democracy - Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2014
 • Yüksek Lisans |
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Dynamics of youth Euroscepticism - Başlangıç Tarihi: 2002 - Bitiş Tarihi: 2005
 • Lisans-ÇiftAnadal |
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1998 - Bitiş Tarihi: 2002
 • Lisans |
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1996 - Bitiş Tarihi: 2002
 • Projeler

 • Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar |
  Değişen Değerler ve Öncelikler: Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme |

  Tarih: 15.02.2017 | Araştırmacı
 • -Tübitak 1001 |
  Türkiye’de Spiritüel Arayışlar |
  Türkiye’de kurumsal-geleneksel din dışında kalan bireysel, spiritüel dini arayışlara odaklanan bir araştırma projesidir.

  Tarih: 01.10.2018 | Araştırmacı
 • Özel Kuruluşlar |
  Adab in Dialogue: Developing Argumentative Virtues in a Divided World |
  This project aims to (1)initiate a conversation among the scholars experienced in the study of Adab-al Bahth w-al Munazara (ABM) and those in the contemporary normative and virtue approaches to argumentation, (2)study an informed selection of the primary sources on ABM – with a focus on the 17th or 18th centuries – through the lens of contemporary issues in argumentation theory, (3)produce the first pieces of a ‘Munazara Library’, which the ArguMunazara seeks to follow up and develop as a larger initiative.

  Tarih: 01.05.2022 | Yürütücü
 • -Tübitak 1001 |
  Türkiye’de Lâ-Dini İnançlar ve Pratikler: Değişen Toplumsal Yapıda Din Dışı Arayışlar |
  TÜBITAK (SOBAG) destekli bu araştırma projesinin konusu Türkiye’de la-dini inançların (non-religion) ortaya çıkış nedenleri ve bunun arkasında yatan toplumsal dinamiklerdir. Bugüne kadar genellikle % 99’u Müslüman ve büyük çoğunluğu muhafazakar olarak bilinen üstelik neredeyse son 20 yıldır da İslamcı ve muhafazakar olarak kabul edilen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından yönetilen Türkiye toplumunda la-dini inançların arttığına ilişkin çeşitli gözlemler ve spekülasyonlar yapılmaktadır. La diniliğin muhafazakar kesimden ailelerin çocukları arasında dahi yaygınlaştığı iddia edilmektedir. Daha derin toplumsal dinamikleri olabilecek bu konu özellikle nitel araştırma yöntemlerinin benimsendiği keşfedici bilimsel bir araştırma ile yakından irdelenmeyi hak etmektedir. Konu, ülkemizde genele kıyasla sayısal olarak küçük ve ilk bakışta marjinal bir kesim ile alakalı gibi görünebilir. Ancak bu kesim Batı’daki entelektüel gelişmeler ile yakın teması olan, kültürel sermayesi yüksek, kamusal görünürlüğü ve etkisi güçlü gruplardan oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu niteliği bu grubu sayısal ağırlığından daha önemli bir hale getirmektedir. Öyle ki la-dinilik, Türkiye’deki en önemli kamusal tartışmalarda başat pozisyonlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. “Helal gıda sertifikasından”, “Dindar nesil yetiştirme” söylemine, eski nüfus cüzdanlarındaki din hanesinden, cinsel tercihlere, kürtaj tartışmalarından embriyo araştırmalarına kadar birçok konu, la-dini argümanlar ekseninde tartışılmaktadır. Hatta la-dinilik bu argümanlardaki öncelikli kurucu pozisyondur. Buna ek olarak la-diniliğin son yıllarda dünyadaki ve Türkiye’de artışı da göz önüne alınırsa; bu meselenin dinamiklerinin anlaşılması eğitimden, sağlığa, hukuksal düzenlemelerden, temel özgürlüklere kadar bir çok alanda yapılan tartışmalara katkıda bulunacak ve sosyal politikalar oluşturulmasına hizmet edecektir. Araştırma kapsamında ülkemizdeki yedi bölgenin en büyük illerinde gözlemler yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve en son olarak da çevrimiçi anket çalışması ile veri toplanması amaçlanmaktadır.

  Tarih: 15.11.2021 | Yürütücü
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Diğer |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: NEIRA OMEROVIC - Yıl: 2017 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: İHSAN ALTINTAŞ - Yıl: 2017 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MARIAN PASCAL BREHMER - Yıl: 2018 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: HOSSEIN TURNER - Yıl: 2018 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: BERAT MEHANI - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: BADRU KANGAVE - Yıl: 2019 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: SALİH DOĞAN - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MERVE CEBECİ - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: FATEMAH MASHAEL - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: GONCAGÜL ŞAHİN KAYA - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: FADİ K.S. ZATARI - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: HUTHAIFAH BUSUULWA - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Doktora |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: RAHMİ ORUÇ - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: DUYGU ŞENDAĞ DICKSON - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Kitaplar

 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Gençlik, AB ve Zıt Hisler: Bedenini İsterim ama Ruhunu Asla

  Yıl: 2005 - Dil:Türkçe - ISBN:9789756245019 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Sendika Deyince Aklınıza Ne Geliyor? Sinema Televizyon ve Reklam Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması

  Yıl: 2016 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri

  Yıl: 2004 - Dil:Türkçe - ISBN:975-8593-51x | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Türkiye’de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:9789750510878 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türkiye’de Spiritüel Arayışlar

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:9789750532191 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türkiye’de Gençlik Araştırmaları: Temalar, Yönelimler ve Yaklaşımlar

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:9786059436663 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Salgın Halleri Covid-19 ve Toplumsal Eşisizlikler

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:978-625-7653-28-2 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • Makaleler

 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Four Approaches in Argumentation Analysis: A Review and Comparison of the Toulmin Model, Pragma-Dialectics, Political Discourse Analysis, and Argumentum Model of Topics

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: ESCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Sabitleyici Bir Tartışma (Argümantasyon) Pratiği Olarak Erkeklik

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Sociological Abstracts
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  title At the Borders of Public and Private: The iOturmalar/i of Kayseri/title

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Hegemonik Erkekliğin Peşinde

  Yıl: 2004 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye’xxde vatandaşlık: Erdemler, algılama ve davranışlar

  Yıl: 2004 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye’xxde girişimcilik kültürü. Ankara ve İstanbul’xxdan seçilmiş örneklemlerden elde edilen sonuçların Bulgaristan ve Makedonya ile karşılaştırılması

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  ”Türkiye’xxde girişimçilik kültürü: Ankara ve İstanbul’xxdan seçilmiş örneklemlerden elde edilen sonuçların Bulgaristan ve Makedonya ile karşılaştırılması” araştırma projesi nihai raporu

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Hane ve piyasa ekseninde erkeklik

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Reception of climate activist messages by low-carbon transition actors: argument evasion in the carbon offsetting debate

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SCI-Expanded
 • Temel Bilgiler

 • Sosyoloji |
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2018-11-28 16:10:32