İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
ŞÜKRÜ YILDIZ
PROFESÖR DOKTOR
Prof. Dr. Şükrü Yıldız, 1964 Yılında Nevşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. Yüksek Lisans tez konusu “TTK Hükümlerine Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali”, Doktora tez konusu “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”, Doçentlik Tez konusu “Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi”, Profesörlük Takdim Tezi ise “TTK Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku”dur. Özel Hukuk ve Ticaret Hukuku’nun pek çok alanında yayınlanmış makalesi, basılmış tebliğleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Şükrü Yıldız’ın, birçok makalesinin yanı sıra, “Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar”, Eşit İşlem İlkesi”, “Limited Şirketler Hukuku (1998-2007)”, “Hukuki Mütalalar -2 (1998-2007)”, “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”, “TTK’ya Göre Anonim Şirkette Genel Kurul Kararlarının İptali”, “Avrupa Birliğinin Şirketler Hukukuna İlişkin Yayınlanmış Konsey Yönergeleri” adlı eserleri de yayınlandı.
 • Hakemlik

 • Ulusal |
  Dergi |
  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası | Hukuk Temel Alanı->Hukuk

  Tarih: | Türkçe | İndeks: hukuk
 • Ulusal |
  Dergi |
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi | Hukuk Temel Alanı->Hukuk

  Tarih: | Türkçe | İndeks: hukuk
 • Ulusal |
  Dergi |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | Hukuk Temel Alanı->Hukuk

  Tarih: | Türkçe | İndeks: hukuk
 • Ulusal |
  Dergi |
  Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi | Hukuk Temel Alanı->Hukuk

  Tarih: | Türkçe | İndeks: hukuk
 • Ulusal |
  Dergi |
  Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi | Hukuk Temel Alanı->Hukuk

  Tarih: | Türkçe | İndeks: hukuk
 • Ulusal |
  Dergi |
  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi | Hukuk Temel Alanı->Hukuk

  Tarih: | Türkçe | İndeks: hukuk
 • Bildiriler

 • Ulusal |
  Anonim Ortaklıkta Önemli Miktardaki Mavarlığının Toptan Satışı

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-06-27 17:25:54 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türk Ticaret Kanunu Madde 388^'deki Yeter Sayıları Hafifleten 3595 sayılı Kanun Hükümlerinin Anonim Şirketlerin Anasözleşmelerine Etkileri ve Yargıtay Kararları

  Yayın Tarihi: 09.06.2000 - Güncelleme Tarihi: 2017-04-11 18:33:12 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2017-03-08 13:29:02 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Limited Şirketler

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 16:15:33 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  6102 Sayılı TTK nin Limited Şirketlere İlişkin Başlıca Hükümleri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 16:10:35 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Limited Şirket Müdürlerinin Sorumluluğu

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 16:08:28 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Anonim Şirkette Tasfiye ile Limited Şirket

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 16:07:12 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Limited ortaklık ortak ve yöneticilerinin hakları ve sorumluluğu

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 16:05:37 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Limited Ortaklıklara İlişkin Düzenlemelerinin Genel Değerlendirmesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 16:03:10 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Anonim Şirkette Yeni Pay Alma Hakkının Sınırlandırılması

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 16:00:24 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  6102 sayılı TTK göre Limited Şirketlere İlişkin Kavram ve Kurumlar

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:59:04 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanma Şartları ve Sermaye Şirketlerinin Denetimi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:57:31 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Yeni TTK da Limited Şirketler

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:55:37 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  AB Tüzük ve Yönergelerinin Yeni TTK daki etkileri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:53:40 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Telif Haklarında Güncel Gelişmeler

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:52:14 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Mergers

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:51:26 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Elektronik işlemler ve İnternet in TTK na Etkileri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:49:38 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Limited Şirkette Pay Sahipleri ve Üçüncü Kişiler Arasındaki İlişkiler

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:48:27 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türkiye de ve Dünya da Telif Haklarında Gelinen Son Durum

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:47:01 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Yeni Çek Kanununun Çek Hukukuna Etkileri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:46:08 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  556 Sayılı Markaların Korunması hakkındaki KHK Yapılan Değişiklikler

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 15:44:34 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Yeni Çek Kanununun Çek Hukukuna Etkileri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:33:35 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Limited Şirketler Hukukunda Yapılan Değişiklikler

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:32:48 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Bağlı Nama Yazılı Payların TTK m 418 f 4 de Yazılı Sebeplerle Kazanılmasında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Pay Sahiplerine Tanınan Gerçek Değerden Satın Alma Hakkı

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:28:34 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  3095 Sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda Yapılan Son Yasal Düzenlemeler Ve YHGK nun 1 12 2004 Tarih Ve E 12 667 K 628 Sayılı Kararı nın YKD Mart 2005 C 31 S 3 Sh 337 338 Değerlendirilmesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:27:28 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Limited Şirkete İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:25:29 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Anonim ve Limited Şirkete İlişkin Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:23:42 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İbraz Süresini Geçiren Çek Hamilinin Hukuki Durumu ve Yargıtay Kararları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:18:19 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İbraz Süresini Geçiren Çek Hamilinin Hukuki Durumu ve Yargıtay Kararları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:18:08 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İbraz Süresini Geçiren Çek Hamilinin Hukuki Durumu ve Yargıtay Kararları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:18:03 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İbraz Süresini Geçiren Çek Hamilinin Hukuki Durumu ve Yargıtay Kararları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:17:57 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türk Ticaret Kanunu Madde 338 deki Yeter Sayıları Hafifleten 3595 Sayılı Kanun Hükümlerinin Anonim Şirketlerin Ana Sözleşmelerine Etkileri ve Yargıtay Kararları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:16:07 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulunun Toplantı Yeter Sayısı ve Yargıtay Kararları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:15:46 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:11:55 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-02-28 15:11:13 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SEÇİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 18:05:33 - Dil: Türkçe Aktif
 • Akademik Görevler

 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: 2020
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2008
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2002 - Bitiş Tarihi: 2007
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2002
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  İŞLETME BÖLÜMÜ |
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1995 - Bitiş Tarihi: 1997
 • İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  İŞLETME BÖLÜMÜ |
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1988 - Bitiş Tarihi: 1995
 • Dersler

 • Doktora |
  LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARET HUKUKU II- ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARET HUKUKU II- ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARET HUKUKU I- TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Arabuluculuk

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Tüketici Hukuku

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak Hukuku)

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku 2 (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Anonim Şirkette Eşit İşlem İlkesi

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku 2 (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Anonim Şirkette Eşit İşlem İlkesi

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku 2 (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Haksız Rekabet Hukuku

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Çek Hukuku

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Çek Hukuku

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Banka HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Banka HUKUKU

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Banka HUKUKU

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2005-2006 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2007-2008 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARET HUKUKU II- ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARET HUKUKU I- TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  MARKA HUKUKU

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARET HUKUKU II- ŞİRKETLER HUKUKU

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  TİCARET HUKUKU I- TİCARİ İŞLETME HUKUKU

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • İdari Görevler

 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
  Anabilim Dalı Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 1995 - Bitiş Tarihi: 1997
 • ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2008
 • ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2008
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2006
 • ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ |
  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2008
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ |
  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2020
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2020
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2020
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Anabilim Dalı Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2020
 • ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2008
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 1999
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2006
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/

  Adı: Anonim ortaklıkta yeni pay alma hakkı - Başlangıç Tarihi: 1989 - Bitiş Tarihi: 1995
 • Yüksek Lisans |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Türk Ticaret Kanunu’xxna göre anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali - Başlangıç Tarihi: 1987 - Bitiş Tarihi: 1989
 • Lisans |
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
  HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (EKSTERN)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1983 - Bitiş Tarihi: 1987
 • Projeler

 • DİĞER |
  ABD AB ve Türk Rekabet Hukukunda Haklı Sebep The Rule Of Reason Doktrini |
  Rekabet Hukuku açısından haklı sebep nedir

  Tarih: | Yönetici
 • DİĞER |
  Kayıtlı Sermaye Sisteminin Sermayeye Piyasasına Etkileri |
  Halka Açık Anonim Şirketlerin araştırılması

  Tarih: | Yönetici
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: ZEKERİYYA ARI - Yıl: 1996 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Diğer |
  Dumlupınar Üniversitesi

  Yazar: MEHMET EMİN MACİT - Yıl: 1996 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İşletme Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: SERPİL ÇİFTÇİ - Yıl: 1998 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  Atatürk Üniversitesi

  Yazar: ÖZAY BOZDAĞ - Yıl: 2007 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: SILA ORAL - Yıl: 2009 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  Atatürk Üniversitesi

  Yazar: ŞENGÜL AL KILIÇ - Yıl: 2008 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı |
  Erzincan Üniversitesi

  Yazar: EMEL TEKTEN - Yıl: 2010 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: GUŞAN SÖYLEYENSOY - Yıl: 2011 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: ÇAĞRI ÇELİK - Yıl: 2013 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: MUNİSE BUKET SORGUNLU - Yıl: 2013 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: METİN KIRATLI - Yıl: 2015 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: BORA DURMAZ - Yıl: 2015 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: ZAHEED NDEKETA - Yıl: 2018 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: HİLAL ÜNER ÖZCAN - Yıl: 2017 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: SİNAN CAN DİREN - Yıl: 2018 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: NURCAN TURAN - Yıl: 2018 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: AYŞE SELCEN KUTGİ TAŞAN - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: GONCA ÖZKAN - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: EYLÜL BAHAR DOĞAN - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: MUSTAFA ERDOĞAN - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: CENGİZ GÜL - Yıl: 1996 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: AHMET BARUT - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: EVRİM UZUN - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Doktora |
  Hukuk Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: DURSUN SAAT - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Doktora |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  Yazar: LEYLAN DEMİRAĞ AKTAŞ - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • Üyelikler

 • Danışman |

  Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: deva - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: deva - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2001 - Bitiş Tarihi: deva - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Makalelerim Cilt I - II

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:9786057909411 | Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Makalelerim

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN:9789754644708 | Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  TTK Tasarısına Göre LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN:9789754644708 | Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Anonim Şirkette Eşit İşlem İlkesi

  Yıl: 2004 - Dil:Türkçe - ISBN:9753477295 | Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı

  Yıl: 1996 - Dil:Türkçe - ISBN:9754865515 | Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mutalaalar

  Yıl: 2009 - Dil:Türkçe - ISBN:9786055865528 | Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Bilirkişi Raporları ve Hukuki Mütalaalar 3Fikri Mülkiyet Hukuku

  Yıl: 2016 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-152-400-9 | Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Hukuki Mütalaalar 2

  Yıl: 2015 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-152-251-7 | Hukuk Temel Alanı->Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Avrupa Birliğinin Şirketler Hukukuna İlişkin Yayınlanmış Konsey Yönergeleri

  Yıl: 2000 - Dil:Türkçe - ISBN: | Hukuk Temel Alanı->Hukuk
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türk Ekonomi Kanunları

  Yıl: 1999 - Dil:Türkçe - ISBN: | Hukuk Temel Alanı->Hukuk
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  HUKUKİ MÜTALAALAR - 4

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:978-625-7293-67-9 | Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  PROF. DR. RIZA AYHAN’A ARMAĞAN ( 2 Cilt )

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:9786050512069 | Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu II, 25-26 Nisan 2019, Bildiriler-Tartışmalar

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:9786257277792 | Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Prof. Dr. ZÜHTÜ AYTAÇ ARMAĞANI

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:978-625-432-320-1 | Hukuk Temel Alanı>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>Ticaret Hukuku>Kıymetli Evrak Hukuku
 • Makaleler

 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Limited Şirketler Hukukunda Ayrılma Akçesi Konusunda Tahkime Başvurulması ve Konu Hakkında Verilen Hakem Kararlarının İcrasına İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Sermaye Şirketlerine Yönetim Kayyımı Atanmasını Gerektiren Haller

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinin Şekli ve Şekle Uyulmamasının Hukuki Sonuçları

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 548. Maddesine Göre Tasfiyeden Dönme

  Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ULAKBİM
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Limited Şirketle İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ULAKBİM
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  6102 sayılı TTK'ya Göre Limited Şirkette Müdürlerin Görev Süresi

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ULAKBİM
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  TTK Hükümleri Işığında Taşıyıcının Kara Yoluyla Eşya Taşımadan Doğan Sorumluluğu

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Avrupa Birliği nin Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Sermayenin Korunmasına İlişkin 13 Aralık 1976 Tarih ve 77 91 EEC İkinci Konsey Yönergesi

  Yıl: 2001 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu

  Yıl: 1999 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Poliçede Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı

  Yıl: 2002 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımı Süreleri

  Yıl: 2003 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  TBMM ye Sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Bazı Hükümleri Hakkında Görüş ve Öneriler

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Ticari İşletme Rehni Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Kurulacak Ticari İşletme Rehninde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  TTK Tasarısına Göre Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Avrupa Özel Şirketi

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İşçilerin Serbest Dolaşımı Açısından Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa Ortak Pazar Anlaşmasının Birlikte Değerlendirilmesi

  Yıl: 1990 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Devlet Memurlarının Anonim Şirkete Kurucu Ortak Olup Olamayacağı Sorunu Üzerine Düşünceler

  Yıl: 1998 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Anonim Ortaklık İhraç Primleri Agio

  Yıl: 2000 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları ve Özelleştirmeye Hakim İlkelerden Birisi Olarak Rekabetin Korunması

  Yıl: 2001 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre Üniversite Mensuplarının Buluşları

  Yıl: 2002 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılan Değişiklikler

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türk Hukukunda Özel Bir Boşanma Sebebi Olarak Cana Kast ve Pek Fena Muameleler

  Yıl: 1992 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Yeni Çek Kanununun Çekin Zorunlu Unsurlarına Etkisi

  Yıl: 2003 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Borçlar Kanununun 180 Maddesine Göre İki İşletmenin Birleşmesi

  Yıl: 1989 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Tahvil Sahipleri Genel Kurulu

  Yıl: 1990 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemsiz |
  Doğrudan Doğruya İradi Temsilde Özel Temsil Yetkisi Gerektiren Haller

  Yıl: 1991 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türk Hukukunda Sigorta Acentası Olabilme Şartları

  Yıl: 1991 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  The Annulment of General Meething Resolutions In Joint Stock Companies According to Turkish Commercial Law

  Yıl: 1992 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  AT Ortaklıklar Hukukunda Yeni Pay Alma Hakkı

  Yıl: 1993 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  5941 sayılı Kanunun Etkin Pişmanlık Hükmünün Çek Tazminatına Etkileri

  Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: hukuk
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu nun Çek Hukukuna Etkileri 2010 Yıl 9 Sayı 18 Güz

  Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Merger Of Joint Stock Companies Accordıng To The New Turkish Commercial Code Merger Of Joint Stock Companıes Accordıng To The New Turkısh Commercıal Code 2012 Yıl 10 Sayı 22 Güz

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  6102 Sayılı TTK da Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Limited Ortaklıklarda Müdürlerin Sorumluluğu

  Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks:
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ YA DA FESHİ DURUMUNDA FRANCHISE VERİLEN TAŞINMAZIN HUKUKİ DURUMU

  Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • Ödüller

 • |
  |
  DOKTORA BURSU |

  Yıl: 1992 | BİLİM VE ARAŞTIRMA BAKANLIĞI |
 • |
  |
  VISINTG SCHOLAR |

  Yıl: 2004 | THE OHIO STATE UNIVERSITY |
 • Temel Bilgiler

 • Ticaret Hukuku |
  Hukuk Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2021-12-03 16:48:51