İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
TALHA KÖSE
PROFESÖR DOKTOR
Doç. Dr. Talha Köse, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Doktorasını George Mason University School for Conflict Analysis and Resolution'da tamamladı (2010). Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden aldı (2000). Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yılında yüksek lisans derecesi aldı (2002). İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı (2010-2016). George Mason University (ABD) ve Maastricht University (Hollanda)'de misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Çalışma alanları Çatışma Analizleri Çözümleri, Barış Çalışmaları, Modern Türkiye'de Kimlik Sorunları ve dış politikada arabuluculuk ve çatışma çözümleri teknikleridir. Türkiye ve Ortadoğu'daki etnik ve mezhepsel kimlikler ve kimlik ayrışmalarının dış politika ve siyasete etkileri üzerine çalışmalar yapmakta. Türkiye'de Alevi kimliği, Ortadoğu'da kimlik ve Dış Politika Tercihleri, Gençler ve Radikalleşme ve Çözüm Sürecinin Toplumsal Boyutları gibi konularda saha çalışmaları bulunmakta. Köse'nin Türkçe'de yayımlanmış İkisi derleme olmak üzere 3 kitabı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış 20'nin üzerinde akademik makalesi bulunmaktadır. Çalışmaları Foreign Policy Analysis, Party Politics, Negotiation and Conflict Management Research, International Journal of Intercultural Relations, Identities: Global Studies in Culture and Power, Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Insight Turkey, Perceptions, Uluslararası İlişkiler gibi akademik dergilerde yayınlanmıştır. SETA Vakfı'nın Ankara, İstanbul ve Washington D.C. bürolarında araştırma koordinatörü, dış politika ve güvenlik araştırmacısı olarak çalıştı. Yerel ve uluslararası medyadaki güncel siyasi tartışmaya katkıda bulunmakta. Türkçe ve İngilizce mecralarda çok sayıda analiz, perspektif ve yorumu yayınlanmıştır.
 • Hakemlik

 • Uluslararası |
  Dergi |
  Turkish Studies | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCI
 • Uluslararası |
  Dergi |
  İnsight Turkey | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler

  Tarih: | İngilizce | İndeks:
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Muslim World Journal of Human Rights | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji

  Tarih: | İngilizce | İndeks:
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Narrative and Conflict: Explorations in Theory and Practice | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı İletişim

  Tarih: | İngilizce | İndeks:
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Comparative Politics | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCI
 • Uluslararası |
  Dergi |
  International Studies Perspectives | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCI
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Divan Disiplinlerarası Çalışmalar | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal ve Kültürel Antropoloji

  Tarih: | Türkçe | İndeks:
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Cooperation and Conflict | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCI
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Negotiation and Conflict Management Reseacrh | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SCI
 • Uluslararası |
  Dergi |
  International Studies Review | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCI
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Ethnic and Racial Studies | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCI
 • Editörlük

 • Uluslararası |
  Dergi |
  Insight Turkey | SETA

  Yıl: 2015 - Dil: İngilizce - Yazarlar:KÖSE TALHA,ALPTEKİN HÜSEYİN | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyasal Hayat ve Kurumlar
 • Ulusal |
  Kitap |
  Stratejik Zihniyet Kuramdan Eyleme Ahmet Davutoğlu ve Stratejik Derinlik | Küre Yayınları

  Yıl: 2014 - Dil: Türkçe - Yazarlar:Köse. Talha, Okumuş. Ahmet, Duran. Burhanettin | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • Bildiriler

 • Uluslararası |
  Deliberative Democracy or Negotiation Understanding the Dynamics of Success and the Failures in Kurdish Peace Initiatives in Turkey

  Yayın Tarihi: 01.03.2016 - Güncelleme Tarihi: 2016-03-26 00:54:09 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Disiplinlerarası Bir Çalışma Alanı Olarak Çatışma Analizleri ve Çözümleri nin Türkiye de Gelişimi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2015-10-28 00:56:27 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Türk Dış Politikası Düzen Kurucu Role Dönebilir mi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2015-10-28 00:54:56 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Ethnic Religious Minorities and Soft Power in the Middle East

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2015-10-25 07:52:57 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Who Supports Islamic Parties in the Middle East Atittudes Towards Secularism Democracy and Party Choice Evidences from 2012 Egyptian Eelection Survey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2015-10-25 07:43:50 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Voting for the Left Parties Evidences from Tunisia

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2015-10-25 07:35:56 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Kimlik Çatışmalarının Çözümünde Başarılı Örnekler ve Sınırlar

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2015-10-25 07:35:27 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Community Ideology and Ethnicity Narratives and Re Imagining Alevi Identity in post 1980 Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:41:45 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Support for the Kurdish Language Rights the Role of Group Identification and Conflict Construals

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:57 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Turkey s Non Coercive Power in the MENA Region in Comparative Perspective

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:51 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Limits of Transformative Conflict Resolution Debating the Change in Turkey s Middle East Policy in the Aftermath of the Arab Spring

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:49 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Threat perception ethnic identity and national identification among Kurds in Turkey Testing two models

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:46 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Turkey s JDP and Alevi Opening Paths Towards Identity Based Reconciliation

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:40 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Strategic Depth as the Foreign Policy Doctrine of an Order Instituting Actor

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:31 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Structural Transformation of Turkish Foreign Policy Making Discovery of Conflict Resolution in Turkey s Middle East Policy

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:28 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Psychocultural Dynamics of Ethno Sectarian Identities Understanding the Emotional Dimensions of Alevi Identity Revival in Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:26 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Re Negotiating the Normative Boundaries of Alevi Identity within the post 1980 Context of Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:23 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Conflict Resolution in Turkish Foreign Policy Is There a Turkish Model of Conflict Resolution

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:21 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Turkish Approach to Regional Peace Turkey s Efforts as a Peacebroker in the Middle East

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:18 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Change in Soft Power and Ethnic and Religious Minorities in the Middle East

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:16 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Soft Power in the MENA Region A Comparative Analysis

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:13 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Soft Power and Conflict Resolution

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:11 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Cognitive Conative and Affective Dimensions of Soft Power Findings from Public Opinion Surveys in Egypt Iraq and Iran

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:07 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Emotional Dimensions of Ethno Sectarian Conflicts Understanding Alevi Identity in Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:04 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Transformative Conflict Resolution in Practice Turkey s Conflict Management Resolution Efforts and Practices in the Middle East

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:33:01 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Psychological Barriers to the Alevi Community s Reconciliation with the Turkish State and the Sunnis in Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:32:58 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Cognitive Conative or Affective What Matters More for Affecting Soft Power

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:32:54 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Türkiye nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki Gücü Zorlayıcı Olmayan Gücün İmkan ve Sınırlarına Dair Bir Değerlendirme

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:32:24 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Kimlik Temelli Bir Uzlaşı Süreci Olarak Alevi Açılımı

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-27 11:30:53 - Dil: Türkçe Aktif
 • Akademik Görevler

 • İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2017
 • Dersler

 • Lisans |
  Current Issues in Turkish Politics

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  IDENTITY ETHNICITY AND NATIONALISM

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  IDENTITY ETHNICITY AND NATIONALISM

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  TERRORISM AND POLITICAL VIOLENCE

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  METHODOLOGY IN POLITICAL SCIENCE

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  METHODOLOGY IN POLITICAL SCIENCE

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  INTERNATİONAL RELATİONS

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  POLS 537: IDENTİTY ETHNİCİTY AND CONFLİCT RESOLUTİON İN MODERN TURKEY

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  NATİONALİSM AND ETHNİCİTY

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Reflective Practice in Conflict Resolution

  Dönem: 2007-2008 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Global Conflict Resolution

  Dönem: 2004-2005 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Global Conflict Resolution

  Dönem: 2006-2007 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Global Conflict Resolution

  Dönem: 2007-2008 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Ortadoğu'da Çatışmalar

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Conflicts in the Modern Middle East

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  INTERNATİONAL RELATİONS

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  INTERNATİONAL RELATİONS

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  INTERNATİONAL RELATİONS

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  NATİONALİSM AND ETHNİCİTY

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  NATİONALİSM AND ETHNİCİTY

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  POLS 537: IDENTİTY ETHNİCİTY AND CONFLİCT RESOLUTİON İN MODERN TURKEY

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  POLS 537: IDENTİTY ETHNİCİTY AND CONFLİCT RESOLUTİON İN MODERN TURKEY

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  POLS 537: IDENTİTY ETHNİCİTY AND CONFLİCT RESOLUTİON İN MODERN TURKEY

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  POLS 537: IDENTİTY ETHNİCİTY AND CONFLİCT RESOLUTİON İN MODERN TURKEY

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  POLS 537: IDENTİTY ETHNİCİTY AND CONFLİCT RESOLUTİON İN MODERN TURKEY

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  IDENTITY ETHNICITY AND NATIONALISM

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  NATİONALİSM AND ETHNİCİTY

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Methodology in Political Science and International Relations

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  CONFLİCT ANALYSİS AND RESOLUTİON

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Turkish Foreign Policy

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Turkish Foreign Policy

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2021
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2021
 • İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
  Program Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2014
 • İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
  Enstitü Müdürü

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2015
 • İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
  Enstitü Müdür Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2015
 • İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2016
 • Eğitim Bilgisi

 • Yüksek Lisans |
  SABANCI ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Islamic Mediation in Turkey: Third Party Roles of Alim’s in the Resolution of Communal Conflicts - Başlangıç Tarihi: 2000 - Bitiş Tarihi: 2002
 • Lisans |
  BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (İNGİLİZCE)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1996 - Bitiş Tarihi: 2000
 • Doktora |
  George Mason University |
  Institute for Conflict Analysis and Resolution

  Adı: Re-negotiating Alevi identity: Values, emotions and the contending visions on future - Başlangıç Tarihi: 2002 - Bitiş Tarihi: 2010
 • Projeler

 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Türkiye nin Ortadoğu da Sosyal ve Siyasal Değerleri |
  Türkiye nın dış politikası ve siyasi değerlerinin Ortadoğu da algılanması Lübnan ve Tunus odaklı

  Tarih: 10.01.2012 | Yürütücü
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Alevi Kimlik Talepleri ve Çözüm Önerileri |
  Türkiye de Alevi toplumunun kimlik temelli taleplerinin taşradaki Alevi kanaat önderleri iler tartışılarak çözüm önerileri içeren rapor geliştirme

  Tarih: 13.03.2015 | Yürütücü
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Kürt Alevileri ve Çözüm Süreci |
  Kürt Alevilerinin Çözüm sürecine bakışları

  Tarih: 15.09.2014 | Araştırmacı
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Türkiye nin Arap Baharı Sonrası Kuzey Afrika ve Ortadoğu da Yumuşak Gücü nün İmkan ve Sınırları |
  Yumuşak Gücün kaynak ve temelleri üzerine anket ve derinlikli mülakatlara dayalı karşılaştırmalı çalışma Türk Dış Politikası Ortadoğu Siyaseti Arap Baharı Dış politika ve Kültür

  Tarih: | Yönetici
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Türkiye'de Sosyal Politikalar: Son Yirmi Yılın Değerlendirilmesi |
  Türkiye'de sosyal politikalar konusunda son yirmi yılında atılan adımların değerledirilmesi, etki analizinin yapılması ve gelecek projeksiyonlarının yapılması. Romanlar, yaşlılar ve engellilere dair saha odaklı tespitlerin yapılması ve anketlerle durum tespitinin yapılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesi.

  Tarih: 02.05.2022 | Proje Koordinatörü
 • TÜBİTAK PROJESİ |
  Türkiye'de Üniversiteler ve Radikalleşme |
  Üniversite gençliğinde radikalleşme süreçlerinin incelenmesi. Çevresel faktörlerin tespit edilmesi ve ortam faktörlerinin radikalleşme ve aşırıcılık süreçlerine etkilerinin tespiti ve bu konuda mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi.

  Tarih: 15.01.2017 | Yürütücü
 • Özel Kuruluşlar |
  İslam Dünyasında Gençlik |
  İslam dünyasında gençlerin siyasi, toplumsal ve dini tercihlerinin ve yaklaşımlarının nicel yöntemlerle araştırılması. Gençlerin teknoloji konusundaki yaklaşımlarının tespiti. Müslüman ülkelerin gençlik profillerinin mukayeseli olarak incelenmesi. Gençlerin siyasi ve toplumsal konulardaki fikirlerine ışık tutmak için projeksiyonlarda bulunulması.

  Tarih: 15.04.2018 | Proje Koordinatörü
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Terör Karşı Toplumsal Hareket: Diyarbakır Anneleri |
  Diyarbakır annelerinin terörler mücadelesi konusundaki mücadeleleri ve terör karşıtı mücadelelerinin saha merkezli bir şekilde incelenmesi.

  Tarih: 15.09.2021 | Araştırmacı
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Türkiye-Avrupa Birliği İletişim Stratejileri |
  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin gerçekçi bir zeminde değerlendirilerek, önemli konu, paydaş, etkinliklerin tespiti, etki analizlerinin yapılması ve ilişkilerin geliştirilmesine dair orta ve uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi. Kamu kurumları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi.

  Tarih: 01.11.2021 | Yürütücü
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: Salih Akpınar - Yıl: 2014 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: Faruk Tekşen - Yıl: 2015 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: YUNUS EMRE ORHAN - Yıl: 2016 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Şehir Üniversitesi

  Yazar: ALİ ZEYNEL GÖKPINAR - Yıl: 2012 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Şehir Üniversitesi

  Yazar: FARUK TEKŞEN - Yıl: 2015 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Şehir Üniversitesi

  Yazar: YUNUS EMRE ORHAN - Yıl: 2016 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Şehir Üniversitesi

  Yazar: MUHARREM BAĞRIYANIK - Yıl: 2016 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: KUBİLAY ÇAKIR - Yıl: 2017 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: YUSUF ABDI SHIRE - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: AHMET SAFA HÜDAVERDİ - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: ABDUL HAKIM ALLAH DAD - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MERVE REYHAN EKİNCİ - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MÜCAHİD KESKİNOĞLU - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ENES YALMAN - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi -
  Araştırma Asistanı

  Başlangıç Tarihi: 2000 - Bitiş Tarihi: 2002
 • George Mason University -
  Araştırma Asistanı

  Başlangıç Tarihi: 2002 - Bitiş Tarihi: 2006
 • George Mason University -
  Yarı zamanlı öğretim üyesi

  Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2008
 • Woodrow Wilson International Centre for Scholars -
  Araştırma Asistanı

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: 2008
 • SETA Washington, DC -
  Araştırma Koordinatörü

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: 2009
 • George Mason Universitesi Ali Vural Ak Centre for Global Islamic Studies -
  Doktora sonrası araştrımacı

  Başlangıç Tarihi: 2009 - Bitiş Tarihi: 2010
 • University of Maastricht -
  Misafir Öğretim görevlisi

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2011
 • Üyelikler

 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2013 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2020 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSLARARASI |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Armenia and Turkey: An Overview of Relations and Prospects for Normalization

  Yıl: 2020 - Dil:İngilizce - ISBN:978-605-80712-0-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:6057544148 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Stratejik Zihniyet Kuramdan Eyleme Ahmet Davutoğlu ve Stratejik Derinlik

  Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-5383-81-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Stratejik Zihniyet: Kuramdan Eyleme Ahmet Davutoğlu ve Stratejik Derinlik

  Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:6055383817 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Stratejik Zihniyet: Kuramdan Eyleme Ahmet Davutoğlu ve Stratejik Derinlik

  Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:6055383817 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri

  Yıl: 2016 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-4023-82-0 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türkiye’nin Arap Baharı Sonrası Yumuşak Gücünün Etkisi ve Boyutları

  Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-85252-0-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-2459-48-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  AK Partinin 15 Yılı: Dış Politika

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-2459-45-8 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  PKK Terörünün Analizi: Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı ile Veri Temelli Analiz

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-7544-87-2 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  21. Yüzyılda Diplomasi

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:9786057646248 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-7307-72-3 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

  Yıl: 2020 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-2249-46-8 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  AK Parti’nin 15 Yılı

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-2459-57-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  FETÖ’nün Anatomisi İhanet, Kumpas, Takiye

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-4023-87-5 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türk Dış Politikası Yıllığı 2010

  Yıl: 2011 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-4023-12-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İslam ve Terör

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN:9789756065457 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Global Orders and Civilizations Perspectives from History Philosophy and International Relations

  Yıl: 2009 - Dil:İngilizce - ISBN:978-1-60692-375-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İran Nükleer Programı ve Ortadoğu Siyaseti Güç Dengeleri ve Diplomasinin İmkanları

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-4023-01-1 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Filistin Çıkmazdan Çözüme

  Yıl: 2003 - Dil:Türkçe - ISBN:9756614110 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Countering Violent Extremism in Libya: A Peacebuilding Perspective

  Yıl: 2020 - Dil:İngilizce - ISBN:978-625-7040-82-2 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uyuşmazlık Çözümü>Uluslararası Güvenlik
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  “Terör Karşı Toplumsal Hareket: Diyarbakır Anneleri”, İstanbul: SETA Yayınları. (with ). Nisan 2022.

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:978-625-7712-62-0 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uyuşmazlık Çözümü>Türk Siyasal Hayatı
 • Makaleler

 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  صعود وهبوط مبادرات السلام العربية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: International political Science Abstracts
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Rise and Fall of the AK Party’s Kurdish Peace Initiatives

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SCI-Expanded
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Çözüm Sürecinin Yükseliş ve Düşüşü

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Emigration and the diffusion of political Salafism: Religious remittances and support for Salafi parties in Egypt during the Arab Spring

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  A Comparative Analysis of Soft Power in theMENA Region The Impact of Ethnic Sectarian and Religious Identity on SoftPower in Iraq and Egypt

  Yıl: - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Identity Dynamics of the June and November 2015 Elections of Turkey Kurds Alevis and Conservative Nationalists

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: scopus, pro quest, sociological abstracts, international political science abstracts
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Out group trust and conflict understandings The perspective of Turks and Kurds in Turkey

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Evrensel İnsan Hakları Söyleminde Şiddet Sorunsalı

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Sociological Abstracts
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Between Nationalism Modernism and Secularism The Ambivalent Place of Alevi Identities

  Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye nin Ortadoğu da Zorlayıcı Olmayan Dış Politika Araçları

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EBSCO host
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  ETNO DİNSEL KİMLİKLERİN PSİKO KÜLTÜREL DİNAMİKLERİ TÜRKİYE DE ALEVİ KİMLİĞİ UYANIŞININ DUYGUSALBOYUTLARI

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SCOPUS, Index Islamucus, Sociological Abstracts, ULAKBİM
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Assessments of Turkish Foreign Policy in the Middle East During the Arab Uprisings

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Islamic Mediation in Turkey The Role of Ulema

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Türkiye nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki Gücü Zorlayıcı Olmayan Gücün imkân ve Sınırları

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Değişen Ortadoğu Denkleminde Lübnan İsrail Krizi ve Türkiye nin Rolü

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ebsco, index Islamicus
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Alliance of Civilizations Possibilities of Conflict Resolution at the Civilizational Level

  Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Bibliography of Asian Studies, Columbia International Affairs Online (CIAO), EBSCO, Elsevier Bibliographic Databases, European Sources Online (ESO), GALE-Cengage, Gender Studies Database, Index Islamicus, International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), International Political Science Abstracts (IPSA), Lancaster Index to Defence and International Security Literature, Left Index, Middle East & Central Asian Studies, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Scopus, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, Worldwide Political Science Abstracts, World Affairs Online (WAO)
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The AKP and the Alevi Opening Understanding the Dynamics of the Rapprochement

  Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Bibliography of Asian Studies, Columbia International Affairs Online (CIAO), EBSCO, Elsevier Bibliographic Databases, European Sources Online (ESO), GALE-Cengage, Gender Studies Database, Index Islamicus, International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), International Political Science Abstracts (IPSA), Lancaster Index to Defence and International Security, Literature, Left Index, Middle East & Central Asian Studies, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Scopus, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, Worldwide Political Science Abstracts, World Affairs Online (WAO),
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Transformative Conflict Resolution in an Unstable Neighbourhood Turkey s Conflict Resolution Efforts in the Middle East

  Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: CSA Index, Current Contents of Periodicals on the Middle East, EBSCO, Index Islamicus, International Political Science Abstracts (IPSA), Lancaster Index to Defense & International Security Literature, PAIS Index, Pro Quest, Turkish Academic Network and Information Center (TÜBİTAK - ULAKBIM)
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Ideological or religious Contending visions on the future of Alevi identity

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Alevi Identity Demands: The Legal and Perceptual Dimensions of the Struggle for Recognition

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SCI-Expanded
 • Temel Bilgiler

 • Uluslararası İlişkiler |
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2015-10-27 14:36:57
 • Uluslararası İlişkiler |
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2014-10-20 19:34:24