DOÇENT DOKTOR

AYŞE GÖZDE İYİCİL

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

ayse.iyicil@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş