DOÇENT DOKTOR

ELİF BAYKAL

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / İŞLETME ANABİLİM DALI

elif.baykal@ihu.edu.tr