DOÇENT DOKTOR

ERCAN ALKAN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ercan.alkan@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Sivas’ta doğdu (1978). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Letâifu’l-İ’lâm fî İşârâti Ehli’l-İlhâm ve Mütercimi Meçhul Tercümesi” başlıklı yüksek lisansını tamamladı (2002). 2020 yılında Doçent oldu.