DOÇENT DOKTOR

EŞREF ALTAŞ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

esref.altas@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1998). “Kâtip Çelebi’de Islahat Düşüncesi” adlı teziyle yüksek lisansını (2002), “Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi” adlı teziyle de doktorasını tamamladı (2009). Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2010-2012 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, 2012-2014 yılları arasında Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptı. 2014 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2017’de doçent, 2022 yılında da profesör olan Altaş’ın çalışmaları, Fahreddin er-Râzî ve kelâm-felsefe ilişkileri bağlamında müteahhir dönem İslam düşüncesine odaklanmaktadır.