DOÇENT DOKTOR

FATMA KIZIL

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

fatma.kizil@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

İstanbul doğumlu (1981). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (2003). “Oryantalistlerin Hadislerin Menşeini Tespite Yönelik Yöntemleri” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2005); “Hukukî İçerikli Merfû Hadisler Bağlamında Müşterek Râvî Teorisi ve Tenkidi” isimli teziyle de doktorasını aynı üniversitede tamamladı (2011). Yabancı dillerini geliştirmek ve doktora tezi ile ilgili hazırlık için Mısır’da (2007) ve Hollanda’da (2008) bulundu. Oryantalistlerin geliştirdiği hadis tarihlendirme yöntemlerinin tahlil ve tenkidi, müşterek râvî merkezli isnâd-metin analizi, rivâyet tarihi analizi ve ricâl literatürü arasındaki organik bağ, hadis rivâyetinin sistemleşmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Hâlen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.