PROFESÖR DOKTOR

FERRUH ÖZPİLAVCI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ferruh.ozpilavci@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Kırşehir’de doğdu (1974). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (1997). Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalında yüksek lisansını (2000), “Ebü’l-Berekât el-Bağdadî’de Tabiat Felsefesi” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. 2017’de doçent, 2022 yılında profesör oldu. 2008’den beri M.Ü. İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını vekaleten yürütmektedir.