DOÇENT DOKTOR

GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / İŞLETME ANABİLİM DALI

gulberk.salman@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş