DOÇENT DOKTOR

HACI BAYRAM BAŞER

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

haci.baser@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

1985 Kırşehir doğumlu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede 2009'da “Ebû Nasr Serrac et-Tusi'nin Tasavvuf Anlayışı” başlıklı yüksek lisans; 2015'te ise “Sünnî Tasavvufun Teşekkül Sürecinde Şeriat-Hakikat İlişkisi Sorunu (Hicri III. ve IV. Yüzyıllar)” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. 2012 yılından itibaren Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Arapça ve İngilizce (82,5: 18 Mart 2012 ÜDS) bilmektedir.