DOÇENT DOKTOR

HALİL İBRAHİM HANÇABAY

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

halil.hancabay@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Denizli’de doğdu (1982). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). Aynı üniversitede “Halifeliği Döneminde Hz. Osman’la Hz. Ali Dışındaki Şûrâ Üyeleri Arasındaki İlişkiler” isimli tezle yüksek lisansını tamamladı (2009). Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak görev yaptı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (2012-2016) ve burada “Abbâsîler Döneminde Vezirlik (295-530/908-1136)” başlığıyla doktora tezini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.