DOÇENT DOKTOR

HAMZA ELBEKRİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

hamzeh.albakri@ihu.edu.tr

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

The University of Jordan

YÜKSEK LİSANS
 • Ülke: ÜRDÜN
2004 - 2007

The University of Jordan

DOKTORA
 • Ülke: ÜRDÜN
2007 - 2011

Al-Balqa Applied University

Lisans
 • Ülke: ÜRDÜN
2000 - 2004
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2018 -

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -> İSLAMİ İLİMLER PR. (ARAPÇA) (TAM BURSLU)
 • Ülke: TÜRKİYE
2013 - 2018
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

ARAPÇA

e-YDS: 87,50000
2021
Akademik Veriler

Kitaplar

İslam İlim Geleneğinde NEVEVİ / İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İSAM Yayınları
 • ISBN: 9786258122008
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2022

Kemalpaşazade felsefe din edebiyat araştırmaları

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Fecr Yayınları
 • ISBN: 9786258005967
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2022

İslam İlim Geleneğinde NEVEVİ

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İSAM
 • ISBN: 9786258122008
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2022

el-işfâk alâ ahkâmi't-Talâk (Tahkik/Tenkit ve Neşir)

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • ÜRDÜN -> Amman
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru’l-Feth
 • ISBN: 978-9957-23-585-7
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>Hadis>Kevseri,Talak,Ahmed Şakir
2022

Mahiyyetu Ulumi'l Hadis ve'l İtticahatu'n-Nakdiyyetu'l Muasıra

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • ÜRDÜN ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru'l Feth
 • ISBN: 9789957236151
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2022

Dirâsât fi en-Nakdi'l Hadisi inde'l-Usuliyyin

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
 • ISBN: 9786257249348
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2022

en-Nüket et-Tarîfe li’l-Kevserî (tahkik)

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • ÜRDÜN -> Amman
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru’l-Feth
 • ISBN: 9789957233297
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2021

SAHÎH-I BUHÂRÎ: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
 • ISBN: 978-605-06905-9-0
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2020

Osmanlı'da İlm-i Hadis

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İSAR Yaynları
 • ISBN: 978-605-9276-13-9
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2020

Mecmu’ Resâil li-’Allâme İbn Kemâl Paşa (Tahkik)

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru’l-lübâb
 • ISBN: 9786058245181
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2018

El- Munire fi'l Mevâiz ve'l Akâid

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru'l Lübab
 • ISBN: 9786052279052
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2018

el-Mubînu’l-mu’în li fehmi’l-erba’în li’l-Kârî (Tahkik)

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru’l-lubâb
 • ISBN: 9786052279182
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2018

en-Ni’amu’s-sevâbiğ fî Şerhi’n-nevâbiğ li’t-Taftazânî (Tahkik)

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Dâru’l-lubâb
 • ISBN: 9786052279045
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Arap Dili ve Belâgati
2018

Husnu’t-Tekâdî fî Sîrati Ebî Yusuf el-Kâdî li’l-Kevserî ve 4 eseri (Tahkik)

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru’l-Feth
 • ISBN: 9789957234195
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>Hadis
2017

Teaddüdü’l-Hâdise fî Rivâyâti’l-Hadîs

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • KATAR -> Doha
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Katar Vakıflar Bakanlığı
 • ISBN: 978-9957-56-616-6
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2014

el-Envâru’l-Vâdiha fî Tefsîr el-Fâtiha li ed-Dîrînî (tahkik)

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • ÜRDÜN ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Ervika
 • ISBN: 978-9957-23-298-6
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kelam
2014

Fütûhu'l-Gayb fi'l-Keşfi an Kınai'r-rayb lit' Tîbî (Tahkik)

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Caizetu Dubai ed-Devliyye li'l- Kurʾâni'l-Kerîm
 • ISBN: 9789957231804
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
2013

Şerhu’l-Kasîde el-Kuşeyriyye

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru’l-Feth
 • ISBN: 978-9957-23-221-4
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2012

Şerhu Vasiyyet el-İmâm Ebî Hanîfe li’l-Bâbertî

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • ÜRDÜN -> Amman
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Daru’l-Feth
 • ISBN: 978-9957-23-097-5
 • Dil: ARAPÇA
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2006
Akademik Veriler

Makaleler

Hz. Peygamber’in Lisanıyla Şiir: Hadislerdeki Olayların Tasavvurunda Rivayetlerin Tümevarımsal Olarak İncelenmemesi Problemine Dair Eleştirel Bir Araştırma

ULUSAL
2021

Eserlerin Müelliflerine Aidiyetini Belirlemede Hadis Tenkidinin İşletilmesi -Örnek Olarak Hanefilere Nispet Edilen II. Asır Hiyel Eserleri-

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: HADITH
 • ISSN: 2667-5455
 • Dil: ARAPÇA
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis>Hiyel, Kitabu’l-Hiyel, Hadis Tenkidi, Hanefiyye, Muhammed b. Hasan, Kitapların Sahibine Aidiyeti
 • Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hadith/issue/67846/1025209
2021

HADİSÇİLERİN EBÛ HANÎFE’YE ŞİDDETLİ TEPKİLERİ: İMAN MESELESİ ÖRNEĞİ

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Diyanet İlmî Dergi
 • ISSN: 1300-8498
 • Dil: ARAPÇA
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis>Hadisçiler,Ebû Hanîfe,İman, İrcâ,Hâricîler
 • Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/pub/did/issue/59062/806170
2020

Islâhu’n-nas

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Mecelletu Ma’hedi’l-mahtutati’l-’Arabiyye
 • ISSN: 1110-2209
 • Dil: ARAPÇA
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2019

Dârekutnî’nin Kitâbü’s-Sünne’de Ebû Hanîfe’ye Yönelik Hadis Tenkitleri

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • ISSN: 1301-3289
 • Dil: ARAPÇA
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2014

Esmâ-ı Hüsnâ’nın Tevkîlfîliği veya Kıyâsîliği Hakkında Metodolojik Bir Çalışma

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilim Dergisi
 • ISSN: 2147-3153-2148-2217
 • Dil: ARAPÇA
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
2014

Ahzâb Sûresi 53. Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü ile İlgili Rivayetlerin Eleştirel Değerlendirilmesi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
 • ISSN: 1303-9199
 • Dil: ARAPÇA
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
2013
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

FATMA SÜMEYRA KORAY

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ABDULLAH MAHMUT İPLİK

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

İBRAHİM BULAT

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

YAHYA ETER

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ABDUL BASIT BABA ISSAH

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021
Akademik Veriler

Bildiriler

"İbn Kemâl Paşa’nın Risâlelerinde Takrîr” Üslûbu: Olgular, Problematik ve Etkiler

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası Kemalpaşazade Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam

Nakdu’l-Metni fi gayri Ehâdisi’l-Ahkâm inde’l-Usûliyyîn

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Ma'alimü'n-Nakdi'l-Hadisi inde'l-Usuliyyin
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis

İnsan Fiillerinde Nazar Mertebeleri: Kader Konulu Hadisler Hakkında Bir Çalışma

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Towards a Multiplex Relational Theory of Action: Why do people do what they do? which will
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku

Senusi Metinleri: Mezhebin Korunması mı Yoksa Tarihi Gelişiminin Bir İhmali mi?

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Muhammad b. Yusuf al-Sanusi, entre islamologie et sciemes sociales
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • Basım Tarihi: 31.01.2023

Hicrî 4. Asırdan 7. Asra Değin Hadis İlmi Bağlamında Dua ve Zikir Kitapları

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Mahtutatu’l-karni’s-sabi’i-hicrî: Ulûmü'l-Vahi
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 19.11.2022

Mefhûmu Ulûmi'l-Hadis ve İşkâliyyetü Alakatihi bi Nakdi'l-Hadis İnde'l-Muasırîn

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: GÜNCEL HADİS MESELELERİ VE BABANZÂDE AHMED NAÎM (ULUSLARARASI SEMPOZYUM)
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis>Hadis Usulü, Hadis Tenkidi, Güncel Hadis Tartışmaları
 • Basım Tarihi: 30.12.2021

el-Kutubu’l-muteferri’atu an Tavâli’i-l-envâr li’l-Beydâvî ve Eseruhâ fi tatavvur ’ilmi’l-kelâm

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Mahtutatu’l-karni’s-sabi’i-hicrî beyne’l-bahsi’l-bibliyografî ve’t-takvîmi’l-hadârî
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • Basım Tarihi: 01.12.2021

Cevanibu'n-Nakdi ve't-Tahkik fi Üsdi'l Gabe li-İbni'l Esîr

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Yedinci Asır Yazma Eserleri: İlimler ve Alimler
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 03.11.2021

Menheciyyetü’t-tasnîfi’l-hadîsiyyi fi’l-karnîni’s-sâlisi mukaranaten bi’l-karni’s-sânî: el-İktisâru ’ale’l-merfû’ati nemuzecen

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: İslamda Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 21.12.2019

el-Kevserî Muhaddisen

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Osmanlıda İlm-i Hadis
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 13.12.2019

Mevkifu muhaddisî el-karneyni’r-râbi’ ve’l-hamisi min Sahîhi’l-Buharî ve eseruhû fî talakkîhî bi’l-kabûl

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslarası Sahih-i Buhari Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 03.11.2019

Dr. Mustafa el-A’zamî Muhakkikan: Dirasetün Nakdiyyetün fî tahkîkihi Muvatta-i’l-İmam Malik

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslarararası Mustafa Azami Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 21.12.2018

el-Erbâ’inâtu’l-hadîsiyye fi’l-karni’l-’âşiri’l-hicrî min İbn Kemâl Paşa ile’l-Birgivî: Dirâsetün Mukaranatün

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Balıkesirli Bir İslam Âlimi: İmam Birgivî
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 21.10.2018

Sahihayn müelliflerinin muradını anlamanın eserlerinin müdafaasına katkısı Allame Muhammet Avvame’nin “ Min Menheci’l-İmam Müslim fî Ardi’l-Hadisi’l Muallel fî Sahîhihî” Adlı eserine ilişkin bir araştırma

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslarası Allame Muhaddis Muhammed Avvame ve Hadis İlmindeki Çalışmaları Sempozyumu, 2018
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 28.04.2018

Eserü’l-Hareketi el-Ilmiyyeti fi’l-Muhafazati ale hüviyyeti’l-Kudsi el-İslamiyyeti, Asru Salahıddin Nemuzecen

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası Selahaddîn Eyyubi Sempozyumu, Siirt, 2016
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • Basım Tarihi: 25.09.2016

Tedrisü Ilmi’l-Kelam Bi’l-lüğati’l-Arabiyyeti Fi Biladi’n-Natıkıyne biğayrihe , Ehemmiyetühü ve Asaruhü ve Suubatühü

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Arapça Konuşulmayan Ülkelerde İslâmî İlimlerin Arap Diliyle Öğretimi
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • Basım Tarihi: 27.05.2016

el-Munâzarât el-Merviyye Beyne’l-İmâneyn Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî ve eş-Şafii

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Basım Tarihi: 09.05.2010

Mevkıf ibn Ruşd Min et-Tenzîh ve et-Tecsîm ve et-TeşbîhSivas, Türkiye, 2008).

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • Basım Tarihi: 01.05.2009
Akademik Veriler

Dersler

Hadis Literatürü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Klasik Fıkıh Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Klasik Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Metin Tenkidi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2022-2023

İslam İnanç Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2022-2023

Belağat

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Klasik Fıkıh Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Klasik Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Hadis II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

İslam İbadet Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Hadis Literatürü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Kelamda Uluhiyet

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2021-2022

Hadis Usulü Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Kelamda Uluhiyet

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

İslam İbadet Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

İlelü'l-Hadis

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Hadis Usulü Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Klasik Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Hadis II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Metin Tenkidi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Klasik Fıkıh Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Belağat

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Klasik Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Hadis Usulü Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

İslam İbadet Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

Special Reading in Arabic

ARAPÇA
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

Klasik Fıkıh Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Metin Tenkidi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Kelamda Uluhiyet

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Klasik Hadis Usulü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Kelamda Uluhiyet

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Klasik Fıkıh Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Klasik Hadis Usulü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Metin Tenkidi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Klasik Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Hadis Şerhleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Akaid Hadisleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2017-2018

Yeni İlmi Kelam Metinleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2017-2018

İslam İnanç Esasları

ARAPÇA
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2017-2018

İslam Akaid Hadisleri Kaynakları

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2017-2018

Kelam

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2017-2018

Günümüz İtikadi İslam Mezhepleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2017-2018

İslam Mezhepleri Tarihi

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2017-2018

Günümüz İtikadi İslam Mezhepleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

Kelam

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

İslam İnanç Esasları

ARAPÇA
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2016-2017

Akaid Hadisleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

İslam İnanç Esasları 2

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

Kelam Metinleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

Akaid Hadisleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

İslam Mezhepleri Tarihi

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

İslam İnanç Esasları 1

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

Kelam 2

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

Kelam 1

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

Günümüz İtikadi İslam Mezhepleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

Akaid Hadisleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

Kelam Metinleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

Yeni İlmi Kelam Metinleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

İslam Mezhepleri Tarihi

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

İslam İnanç Esasları 1

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

İslam İnanç Esasları 2

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

Kelam 1

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

Kelam 2

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2014-2015

İslam İnanç Esasları 1

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2013-2014

İslam İnanç Esasları 2

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2013-2014

Kelam 1

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2013-2014

Kelam 2

ARAPÇA
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2013-2014
Akademik Veriler

Editörlük

Dirâsât fi en-Nakdi'l Hadisi inde'l-Usuliyyin

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2022

SAHÎH-I BUHÂRÎ: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2020
Akademik Veriler

Hakemlik