DOÇENT DOKTOR

HANİFİ PARLAR

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

hanifi.parlar@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Hanifi Parlar, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümü 1992 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisansını  Yeditepe Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Yönetim Denetimi  alanında yapan Parlar, Doktora Eğitimini  aynı alanda Marmara Üniversitesinde 2012 yılında tamamlamıştır. Diğer uzmanlık alanları “Okul Geliştirme”, “Eğitim Örgütleri Geliştirme”, “Okullarda Stratejik Planlama”, “Eğitimde Kritik ve Analitik Düşünme”, “Öğretmen Yetiştirme”, “Sınıf Yönetimi ve Uygulamaları”, “Eğitimde Yenilik ve Değişim”, “Özel Okul İşletmeciliği”dir.

 

Doç. Dr. Parlar, akademik kariyerinin yanında öğretmenlik, okul müdür yardımcılığı, müdürlük, eğitim ve yönetim danışmanlığı, Erasmus koordinatörlüğü vb. farklı pozisyonlarda iş tecrübesine sahiptir.