DOÇENT DOKTOR

VOLKAN HASAN KAYA

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

hasan.kaya@ihu.edu.tr