DOÇENT DOKTOR

VOLKAN HASAN KAYA

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

hasan.kaya@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Dr. Volkan Hasan Kaya Avanos/Nevşehir doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi’nde Lisans eğitimini, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini Universität Bremen, Institut für Didaktik der Naturwissenschaften’da tamamlamıştır. Öğretmen eğitimi, kavram yanılgıları, fen bilimleri ve çevre okuryazarlığı konuları üzerine çalışmalarının yanı sıra uluslararası geniş ölçekli araştırmalar gerçekleştirmektedir. Uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda yayımlanmış makaleleri, bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.