DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

HAYRETTİN NEBİ GÜDEKLİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

hayrettin.gudekli@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (2005). Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı "Ebû Hâşim el-Cübbâî'nin Zât-Sıfat İlişkisine Yaklaşımı: Haller Teorisi" başlıklı teziyle yüksek lisansını (2008); “Kelâmın Tümel Bir Disiplin Olarak İnşâsı” teziyle de doktorasını tamamladı (2015). Halen Marmara Üniversitesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.