DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

HAYRETTİN NEBİ GÜDEKLİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

hayrettin.gudekli@ihu.edu.tr