PROFESÖR DOKTOR

HEYTEM HAZNE

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

heytem.hazne@ihu.edu.tr