PROFESÖR DOKTOR

İBRAHİM ÖZDEMİR

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ibrahim.ozdemir@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. Bölgedeki medreselerde İslâmî ilimleri tahsil etti. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra uzunca bir süre dil ve din bilimleri alanında özel dersler verdi. 2001 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni Üniversite birincisi olarak tamamlayan yazar, 2004 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Pendik Haseki Eğitim Merkezinden de birincilikle mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında değişik görevlerde bulundu. 2005 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belagatinde yüksek lisansını ve 2013 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalında doktorasını tamamladı. Kasım 2017’de Doçentlik Haziran 2023’te de Profesörlük unvanını alan yazar halen Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Usûl, fıkıh, dil ve kelam alanlarına dair telifatı bulunan yazarın yayımlanmış üç kitabının yanı sıra ulusal ve uluslararası dergilerde birçok makalesi bulunmaktadır.