DOÇENT DOKTOR

KADİR GÖMBEYAZ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

kadir.gombeyaz@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

1979 yılında Bandırma'da doğdu. 1996'da Bandırma İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl kazandığı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu. Mart-Aralık 2002 tarihleri arasında Şanlıurfa'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. Aralık 2002'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne İslam Mezhepleri Tarihi alanında araştırma görevlisi olarak atandı. 2005'te Makâlât Geleneğinde İmam Eş'arî adlı teziyle yüksek lisansını, 2015’te de İslam Literatüründe İtikadi Fırka Tasnifleri başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 19 Mart 2015 tarihinden itibaren Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı’nda Ağustos 2023’ten itibaren de İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010-2022 yılları arasında Ilahiyat Studies dergisinde Book Review Editor olarak görev yapmıştır. Akademik ilgi alanları arasında itikadî fırka tasnifleri ve fırak edebiyatı, İbâdîlik, Osmanlı dinî düşüncesi sayılabilir. Arapça ve İngilizce bilen Gömbeyaz, evli ve iki çocuk sahibidir.