PROFESÖR DOKTOR

MEHMET PAÇACI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

mehmet.pacaci@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1983 yılında aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. 1989 yılında Tefsir alanındaki doktorasını tamamladı. Yurt dışında araştırmalarda bulundu ve çeşitli ülkelerde misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Kur’an’ın Tefsir Edilmesi ve Anlaşılması ile ilgili Yorumsal Sorunlar, Kur’an Mesajının arka planı olarak İslam öncesi kültür ve Sami kültürü, Kur’an’ın Yorumlanmasındaki Modern Yaklaşımlarla Geleneksel İslamiyet Anlayışının Karşılaştırılması gibi konularla ilgilenmiştir. “Kutsal Kitaplarda Ölüm Ötesi”, “Kur’an’a Giriş”, makalelerinden oluşan “Kur'an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?” ile “Çağdaş Dönemde Kur’an ve Tefsire Ne Oldu?” yayımlanmış kitapları arasındadır. 2008- 2011 yılları arasında Washington DC.’de Türkiye Cumhuriyeti adına diplomatik hizmette bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçiliği yaptı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevini yürütmektedir.