DOÇENT DOKTOR

MUHAMMET BEYLER

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

muhammet.beyler@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

İstanbul’da dünyaya geldi (1970). Mısır Ezher Üniversitesi Usûlüddin Fakültesinin Hadis bölümünden mezun oldu (1992). “Hadislere Göre La‘net” isimli teziyle Marmara Üniversitesinde yüksek lisansını (1996), “XX. Asır Halep Muhaddisleri ve Abdülfettâh Ebû Gudde’nin Hadisçiliği” başlıklı teziyle de Selçuk Üniversitesinde doktorasını (2008) tamamladı. 2022 yılında doçentlik unvanını aldı. Evli ve üç çocuk babası olup halen Yalova İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapmaktadır.