PROFESÖR DOKTOR

NECDET TOSUN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

necdet.tosun@ihu.edu.tr