DOÇENT DOKTOR

NECLA İLTER KÜÇÜKÇOLAK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / FİNANSAL EKONOMİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

necla.kucukcolak@ihu.edu.tr