DOÇENT DOKTOR

NECLA İLTER KÜÇÜKÇOLAK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / FİNANSAL EKONOMİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

necla.kucukcolak@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

https://www.turib.com.tr/ust-yonetim/