DR. ÖĞR. GÖR.

NİHAL İŞBİLEN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

nihal.isbilen@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2013). Yüksek lisansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi bakım algısı, İstanbul örneği” adlı çalışmasıyla tamamladı. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde “Maneviyat temelli bağımlılık danışmanlığı: Alkol ve madde bağımlılığının rehabilitasyon sürecinde bir model önerisi” başlıklı doktora teziyle Dr. ünvanını aldı. Halen Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.