DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

OZAN TOK

HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

ozan.tok@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Tok Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yapmıştır. Dr. Tok'un "Türk ve Fransız Hukukunda Yargıtay'ın Yapısı ve İşlevi" ve "İcra ve İflas Hukuku" gibi çeşitli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca, "Fransız ve Alman Hukukunda Yargıtay Savunması Üzerine Değerlendirmeler" gibi çeşitli hukuki konularda makale ve kitap bölümlerine katkıda bulunmuştur. Araştırmaları medeni usul hukuku, icra ve iflas hukuku odaklanmaktadır.