DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ÖZGE NALAN BİLİŞİK

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

ozge.bilisik@ihu.edu.tr