PROFESÖR DOKTOR

REMZİ ALTUNIŞIK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / İŞLETME ANABİLİM DALI

remzi.altunisik@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş