PROFESÖR DOKTOR

REŞAT ÖNGÖREN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

resat.ongoren@ihu.edu.tr