PROFESÖR DOKTOR

SEMİH CEYHAN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

semih.ceyhan@ihu.edu.tr