DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

SÜMEYYE KUŞAKCI

YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

sumeyye.kusakci@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

1983 doğumlu Sümeyye Kuşakcı Avrupa’nın en iyi ekonomi üniversiteleri arasında kabul edilen Viyana Ekonomi Üniversitesi’nin İşletme Bölümü’nde birleşik lisans ve yüksek lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisansını biri Entegre Muhasebe, diğeri Stratejik Yönetim-Liderlik-Danışmanlık olmak üzere iki ayrı alanda yapmıştır. Türkiye örneğinde KOBİ’ler için Danışmanlık Sektörü – Danışmanlık Yaklaşımları, Mevcut Durum ve Tahminler başlıklı tezinde empirik bir çalışma ile Türk KOBİ’lerinin danışmanlık sektörüne bakışlarını ve mevcut danışmanlık yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışmıştır. 2008-2015 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Aynı üniversitede sürdürdüğü doktora çalışmalarını 2017 yılında tamamlamış, Yönetim Bilimleri ve Liderlik alanında doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Islamic Books of Advice: An Aspiration Applicable to Modern Management başlıklı doktora teziyle Türk İslam medeniyetinin kendine has liderlik anlayışını akademik düzlemde tartışmayı hedeflemiştir. Sümeyye Kuşakcı’nın çalışma alanları Liderlik, İş ahlakı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik Yönetim olarak sıralanabilir. Evli ve üç çocuk annesidir.

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

DOKTORA
 • Management and Leadership Studies ->
 • Ülke: BOSNA HERSEK
2009 - 2017

Wirtschaftsuniversitaet Wien

YÜKSEK LİSANS
 • Ülke: AVUSTURYA
2005 - 2007

Wirtschaftsuniversitaet Wien

Lisans
 • Betriebswirtscaft ->
 • Ülke: AVUSTURYA
2001 - 2007
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) -> İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ -> İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 -

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi

YURT DIŞI
 • Faculty of Business and Administration -> Management
 • Ülke: BOSNA HERSEK
2008 - 2015
Akademik Veriler

İdari Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Ülke: TÜRKİYE
2019 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Ülke: TÜRKİYE
2018 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Enstitü Müdür Yardımcısı
 • Ülke: TÜRKİYE
2018 - 2019

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Bologna Koordinatörü
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 -
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

YDS: 96.25000
2017
Akademik Veriler

Kitaplar

A Synthesis of Classical and Modern Principles of Leadership

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 3
 • Yayıncı: Ibn Haldun University Press
 • ISBN: 978-625-7249-15-7
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış
2021

Beratungsmarkt für Klein- und Mittelbetriebe am Beispiel der Türkei / Beratungsansätze, Perspektiven und Ausblick), VDM Verlag Dr. Müller, Basım sayısı:1, Almanca (Bilimsel Kitap), 2011. ISBN: 978-3-639-32034-3.

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: VDM Verlag Dr. Müller
 • ISBN: 978-3-639-32034-3.
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
2011
Akademik Veriler

Makaleler

The Influence of Cultural Comfortability on Customer Satisfaction: The Case of Amman Airport

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Jordan Journal of Business Administration
 • ISSN: 2308-6149
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış
2022

İşyeri Arkadaşlığı İşe Adanmayı Kolaylaştırır mı İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünde Bir İnceleme (Does Workplace Friendship Lead to Work Commitment An Investigation at the Health and Sanitation Directorate of Istanbul Metropolitan Municipality)

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
 • ISSN: 2667–422X
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış
 • Erişim Bağlantısı: http://dx.doi.org/10.26677/tr1010.2022.965
2022

Demographic Diversity of Boardroom and Social Sustainability: Evidence from High ESG Countries

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: The International Journal of Organizational Diversity
 • ISSN: 2328-6261
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış
2022

A value-based leadership model grounded in history

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: International Journal of Business Governance and Ethics
 • ISSN: 1477-9048
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
 • Erişim Bağlantısı: http://dx.doi.org/10.1504/ijbge.2022.119351
2022

Towards sustainable cities: A sustainability assessment study for metropolitan cities in Turkey via a hybridized IT2F-AHP and COPRAS approach

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Sustainable Cities and Society
 • ISSN: 2210-6707
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış
 • Erişim Bağlantısı: http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2021.103655
2022

Yaygın Eğitim Kurumu Öğretmenlerinin Müdür Algıları: İBB İsmek Örneği

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Talim
 • ISSN: 2587-1927
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Eğitim Bilimleri Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
2020

İmam-Hatip Liseleri Üzerine Kapsamlı Bir Literatür Taraması

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: Talim
 • ISSN: 2587-1927
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Eğitim Bilimleri Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
2020

A Historical Approach to Sustainability in Management

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
2018

An Ethical Administration Trilogy: The Concepts of Integrity, Justice, and Benevolence Based on Kutadgu Bilig and Siyasat-Nama

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: İş Ahlakı Dergisi
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
2017

Management Ethics as an Ancient and Medieval Paradigm: Inspirations from Mirrors for Prince

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • ISSN: 1308-2922
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Erişim Bağlantısı: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/411954
2017

Knowledge Based Approaches to Marketing of Higher Education in the Example of Permission Marketing

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: The Journal of Knowledge Economy Knowledge Management
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
2012

Selection and Implementation of ERP Systems: A Comparison of SAP Implementation between BIH and Turkey

ULUSLARARASI
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 3
 • Dergi: The South East European Journal of Economics and Business (SEE Journal)
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
2012
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

SEMİH BEKMEZ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

MERVE ÇAVUŞ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

ATİLA IRGILATA

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

GAMZE GELİŞLİ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ŞEYDA KAYA

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

NUR AKBIYIK ÇETİN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

IRMAK ALDAL

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

EMİN ASLAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

İREM AKIN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Eğitim Kurumları İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ARZU AKCAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

HALİT TOPÇU

DOKTORA
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

HÜMEYRA PALAK

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ESRA YALÇIN RODOPLU

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ERDEM ŞAHİN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

ÖZGÜR BURMALI

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

LÜTFİ KAPLAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

MUHANNAD HISHAM A. ABU MAHFOUZ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

HÜMEYRA YAVUZ ALBAYRAK

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

MUSAH MOHAMMED

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2020

FAHRİ DEDE

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2020

NOUR KIFO

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2020

Murad Alhmoud

YÜKSEK LİSANS
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -> LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ->
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
2020

IBRAHIM BUSHERA

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2019
Akademik Veriler

Bildiriler

An Eleventh Century Handbook for Managers: Qabus-Nama and Responsible Management

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI+ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Fuat Sezgin Symposium: History of Civilization Sciences in Islam
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Basım Tarihi: 20.12.2020

Assessment of Ibn Haldun's Model for Sustainability using Structural Equation Modelling

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Annual Conference of International Association for Business and Society
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>Etik ve Uygulamalı Etik >Örgütsel Davranış
 • Basım Tarihi: 01.07.2020
31

Ibn Haldun’s approach to sustainability: a function of spirituality and virtuousness

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 5th International Ibn Khaldun Symposium
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Basım Tarihi: 25.04.2019

Inspiration for Corporate Sustainability from Umar ibn Al-Khattab’s Administration

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: III. International Conference on Social Sciences and Humanities (IBU-ICSSH2018)
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Basım Tarihi: 01.05.2018

Segmentation of student market: A CHAID-based analysis

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 6th International Student Conference
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Basım Tarihi: 15.04.2010

Pricing Financial Derivatives In TURKDEX Using Artificial Neural Networks Tools and A Comparison with Conventional Theory

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Etkinlik: 6th International Student Conference
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Basım Tarihi: 15.04.2010
Akademik Veriler

Dersler

Yönetim Bilimleri ve Süreçleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Örgütsel Davranış

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Organizational Behavior in Aviation

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

International Human Resources Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Yönetim Bilimleri ve Süreçleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Theoretical Perspectives and Research in Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2021-2022

Organizational Behavior

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Yönetimde İnsan İlişkileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Theoretical Perspectives and Research in Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Yönetimde İnsan İlişkileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Yönetim Bilimleri ve Süreçleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

International Human Resources Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Organization Theory

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Çağdaş Yönetim Teknikleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Organization Theory

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Yönetim Bilimleri ve Süreçleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Yönetimde İnsan İlişkileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

International Human Resources Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Örgütsel Davranış

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Theorethical Perspectives and Reserach in Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Yerel Yönetimlerde Liderlik ve İletişim Becerileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Contemporary Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

İnsan Kaynakları Yönetimi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Yönetim Bilimleri ve Süreçleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Yönetimde İnsan İlişkileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Çağdaş Yönetim Teknikleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

International Human Resources Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Theoretical Perspectives and Research in Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Special Topics in Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2011-2012

Project Course

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2011-2012

Special Topics in Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2011-2012

Introduction to Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2010-2011

Learning Organizations

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

Project Course

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2009-2010

Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

Human Resources Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

Introduction to Economics

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2008-2009

Organizational Leadership

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2008-2009

Special Topics in Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2008-2009

Strategic Management

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2008-2009

Project Course

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 1
 • Tip: Lisans
2008-2009
Akademik Veriler

Projeler

Çalışanlarda Uzaktan Çalışmanın Ahlaki Boyutlarının Deontolojik ve Teleolojik Açılardan Saptanması Üzerine Bir Alan Araştırması

 • DEVAM EDİYOR
 • Araştırmacı
 • ARAŞTIRMA PROJESİ
 • ULUSAL
01.01.2022 -
Akademik Veriler

Sertifikalar

Fuat Sezgin Symposium: History of Civilization Sciences in Islam

 • 2019 Fuat Sezgin yılı kapsamında İslam Medeniyeti’xxnin sosyal bilimlere katkısının tartışılacağı bir akademik etkinlik olarak tasarlandı.
 • Ibn Haldun Üniversitesi
 • Kongre Düzenleme
 • ULUSLARARASI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
20.12.2019 - 21.12.2019

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Sertifika Programı

 • Miili Eğitim Onaylı sertifika program kapsamında Motivasyon ve İletişim eğitimi
 • Ibn Haldun Üniversitesi
 • SERTİFİKA
 • ULUSAL
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
02.11.2018 - 28.11.2018

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticliği Sertifika Programı

 • Milli Eğiitm Oanylı Serifika Programı kapsamında Motivasyon ve İletişim eğitimi
 • Ibn Haldun Üniversitesi
 • SERTİFİKA
 • ULUSAL
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
22.03.2018 - 22.05.2018
Akademik Veriler

Hakemlik