DOÇENT DOKTOR

ULAŞ AKKÜÇÜK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / BÜYÜK VERİ VE İŞ ANALİTİĞİ ANABİLİM DALI

ulas.akkucuk@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş