DOÇENT DOKTOR

VAHDETTİN GÖRMEZ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

vahdettin.gormez@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş