ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

NACİYE ZEYNEP YILDIRIM

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

zeynep.cavusoglu@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Zeynep Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans derecesini “The Age of Akbar: Statecraft and Political Ambitions (1556-1605)” başlıklı teziyle Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora derecesine École des Hautes Études en Sciences Sociales’de 15-17. yüzyıl Farsça dünya tarihleri üzerine hazırlamakta olduğu tez çalışmasıyla devam etmekte ve İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları Erken Modern Dönem İslam Tarihyazımı, Barut İmparatorlukları ve Erken Modern Dönem İslam Düşünce Tarihi’dir.