DOÇENT DOKTOR

ZÜMRÜT GEDİK

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

zumrut.gedik@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş