İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
TUBA ERKOÇ BAYDAR
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
1988 Tatvan/Bitlis doğumlu olan Tuba Erkoç Baydar, 2009 yılında Uludağ Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi’nden lisans derecesi ile mezun olmuştur. "Ebu İshak eş-Şirazi'nin Emir ve Nehiy hakkındaki görüşleri" teziyle 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamış aynı yıl Medeniyet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında doktora programına başlayan Tuba Erkoç Baydar, görevlendirme ile aynı ana bilim dalında 2017’ye kadar araştırma görevliliğini sürdürmüştür. "Fıkhi Açıdan Ötanazi ve Tedavinin Esirgenmesi" konusunu doktora tezi olarak çalışan Tuba Erkoç'un genel olarak ilgi alanları; Şafi fıkhı, fıkıh usulü, tıp etiği, biyoetik, ötanazi, tedavi ve yaşamın sonuna dair meselelerdir. İlmi geleneğe sahip bir aileden gelen Tuba Erkoç Baydar, ilk eğitimini ailesinden daha sonra Bursa'da ve İstanbul'da İSM çatısı altında devam etmiştir. Aynı zamanda İSAM'ın AYP programının araştırmacılığını da sürdürmektedir. Eğitim amaçlı Fransa, Suriye ve Ürdün'de bulunan Tuba Erkoç Baydar 2014 yılında Amerika'da Georgetown Üniversitesi Kennedy Etik Enstitüsün'de araştırma yapmak ve çeşitli derslere katılmak üzere bir yıl kalmıştır. Hali hazırda İbn Haldun üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışan Tuba Erkoç Baydar aynı zamanda EDEP vakfının başkan yardımcılığını da yürütmektedir. Yabancı Diller
 • Arapça(ileri), İngilizce (İleri), Osmanlıca(iyi) Farsça(başlangıç)
 • Editörlük

 • Ulusal |
  Kitap |
  Dini ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar | İHU Yayınları

  Yıl: 2021 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ERKOÇ BAYDAR TUBA | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>salgın hastalıklar,din
 • Ulusal |
  Kitap |
  Sağlıkta İsraf | isar

  Yıl: 2018 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ERKOÇ BAYDAR TUBA | Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıp Tarihi ve Etik
 • Bildiriler

 • Uluslararası |
  Provisions for Menstruating Women and Entering to Masjids According to Shafii School

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2021-04-19 18:36:01 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  İnsan Onuru Kavramı ve İslam Hukukuna Göre Değerlendirilmesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2021-04-19 18:35:14 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Fıkhî Açıdan Hayatın Sonuna İlişkin Tıbbi Sorunlar: Ötanazi,

  Yayın Tarihi: 13.02.2013 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 02:13:06 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İslam Hukukuna Tedavinin Esirgenmesi

  Yayın Tarihi: 08.02.2019 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 02:09:15 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Suffering in the Islamic Tradition and Its Influence on Spirituality

  Yayın Tarihi: 25.04.2019 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 01:38:30 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Religion between life and Death EuthanasiaHayatla Memat Arasındaki Kararda Din Ötanaziye Yahudi Hristiyan ve İslamî Bakış

  Yayın Tarihi: 15.11.2015 - Güncelleme Tarihi: 2018-10-30 22:19:21 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  The Principle of Autonomy as Related to End of life Decision From Islamic Perspective

  Yayın Tarihi: 14.04.2017 - Güncelleme Tarihi: 2018-10-30 22:16:44 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Karar Verme Süreçleri (Fıkhi Perspektif)

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-13 01:16:04 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Yapay Zekadan Yapay İnsana: İnsanın Anlam ve Değeri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-13 01:12:53 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İslam Alimlerinin Salgın Hastalıklara Yaklaşımı

  Yayın Tarihi: 10.09.2021 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-13 01:12:30 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İslam Hukukuna Göre Hayvanların Kullanım Alanları ve Deneylerde Kullanımı

  Yayın Tarihi: 12.12.2019 - Güncelleme Tarihi: 2022-06-13 01:02:21 - Dil: Türkçe Aktif
 • Sertifikalar

 • Uluslararası |
  Kurs |
  IIIT Summer School | Uluslararası İslami İlimler yaz okulu

  Tarih: 19.05.2014 / 19.06.2014 | ABD | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Çalıştay |
  Salgın Hastalıklar ve Din | Covid 19 bağlamında salgın hastalıklara dair çalıştay

  Tarih: 18.07.2020 / 18.07.2020 | İstanbul | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Araştırma |
  Euthanasia | TUBİTAK DESTEKLİ BİR YILLIK ARAŞTIRMA

  Tarih: 15.03.2014 / 26.02.2015 | Georgetown Üniversitesi | Ünvan:ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Kurum:İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Akademik Görevler

 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |
  İSLAM HUKUKU (DR) |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi:
 • EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2014
 • Dersler

 • Lisans |
  Islamic Law I

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Usul al-Fiqh,

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Doktora |
  Günümüz Fıkıh Problemleri

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuk Metodolojisi

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Ahvâl-i Şahsiyye

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İslam Aile Hukuku

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Günümüz Fıkıh Problemleri

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Günümüz Fıkıh Problemleri

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Fıkıh Mezhepleri Tarihi

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Usul al-Fiqh,

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Usul al-Fiqh,

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Ahvali Şahsiyye

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Fukaha Usul Düşüncesi

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Usul al-Fiqh,

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Islamic Law I

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Ahvali Şahsiyye

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuk Metodolojisi

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Eğitim Bilgisi

 • Lisans |
  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2005 - Bitiş Tarihi: 2009
 • Yüksek Lisans |
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Ebû İshak eş-Şîrâzî'nin emir ve nehiy hakkındaki görüşleri - Başlangıç Tarihi: 2009 - Bitiş Tarihi: 2011
 • Doktora |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM HUKUKU (DR)/

  Adı: Fıkhî açıdan ötanazi ve tedavinin esirgenmesi - Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2017
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: Fatma Betül Kaymazoğlu - Yıl: - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: Büşra Karasakal - Yıl: - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: Şehide Ataş - Yıl: - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ŞEHİDE KILIÇ - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: FATMA BETÜL HASSANEIN - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  İslam Hukuku Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ŞEYMA ÜLGER NALBANT - Yıl: 2023 - Durum: Devam Ediyor
 • Üyelikler

 • Başkan Yardımcısı |

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Hayatın Başlangıcı ve Sonu

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-7519-48-1 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Temel İslam Ansiklopedisi

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-7580-85-6 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Temel İslam Ansiklopedisi

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-7580-85-6 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Temel İslam Ansiklopedisi

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-7580-85-6 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Medicine and Ethics in Times of Corona

  Yıl: 2020 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-643-91320-3 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tıp eğiti, salgın hastalıklar
 • ULUSAL |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Temel İslam Ansiklopedisi

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:9786057580856 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türkiye'nin Birikimleri - İlahiyatçılar

  Yıl: 2013 - Dil:Türkçe - ISBN:9786055961329 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Tıbbi, Hukuki, Manevi ve Etik Boyutlarıyla Palyatif Tıp

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:6059276030 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Hayat Ne Zaman Başlar , Ne Zaman Biter ?

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:6059276160 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Hayvan Etiği

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:6059276047 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  TDV İslam Ansiklopedisi

  Yıl: 2016 - Dil:Türkçe - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İnsan Nedir

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:9786056900723 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Euthanasia and Assisted Suicide

  Yıl: 2017 - Dil:İngilizce - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Islam: A Worldwide Encyclopedia

  Yıl: 2017 - Dil:İngilizce - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Islam: A Worldwide Encyclopedia

  Yıl: 2017 - Dil:İngilizce - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Bu Can Kimin? Ötanazi, Ölme Hakkı ve Tedavinin Reddine Müslümanca Bakış

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:97860553264941 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Suffering in Theology and Medical Ethics

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-506-71-542-5 | Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıp Tarihi ve Etik
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Fıkıh ve Biyoetik

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:9786059276245 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Medicine and Ethics in Times of Corona

  Yıl: 2021 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3643913203 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Dinî ve Etik Yönleriyle Salgın Hastalıklar

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:9786257249164 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>Salgın Hastalıklar
 • Makaleler

 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Ebû İshâk Eş-Şîrâzî’nin Usûl Düşüncesinde Emir ve Nehiy

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Ölme Hakkı: Fritz Jahr ve İslam Hukuku Açısından Mukayeseli Bir Yaklaşım

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Biyoetik Teriminin Keşfi ve Fritz Jahr'ın Hayatı

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ESJI, ASOS, RESEARCH BIB
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Nass Karşısında Amelî Örfün Tahsis Değeri

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Teoriden Pratiğe Muhâlea: 19. Yy İstanbul Bâb Mahkemesi ve Diyarbakır Kadı Sicilleri Örneğinde

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  An Analysis of the Legal Provisions of Entering the Mosque for Menstruated Women

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • Temel Bilgiler

 • Temel İslam Bilimleri |
  İlahiyat Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2018-10-30 21:43:13
 • Projeler

 • TÜBİTAK PROJESİ |
  Euthanasia: An Islamic Perspective |

  Tarih: 15.03.2014 | Yürütücü