İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
ÜZEYİR OK
PROFESÖR DOKTOR

1971 yılında Tirebolu’da Doğdum, İlkokulu Tirebolu’da, Ortaöğrenimimi İstanbul’da tamamladım. İngiltere Derby Üniversitesinden Psikoloji Diploması (Accredited by British Psychological Society-BPS), Ankara Üniversitesinden ilahiyat diploması aldım. YÖK bursuyla gittiğim İngiltere’de The University of Birmingham’da, „İnançta Yaşanan Bilişsel Çelişkiler“ konusunda bütünleşik doktoramı (PhD) tamamladım. Aynı üniversitede 1’er yıl olmak üzere psikolojik danışmanlık ve araştırma yöntemleri alanlarında sertifika düzeyinde eğitimler aldım. Akademik kariyerimi 1995-2013 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi’nde sürdürdüm. İzmir ve Ankara’da kısa süreli aralıklarla psikoloji bölümlerinde çalıştıktan sonra İbn Haldun Üniversitesi ekibine dahil oldum. Çalışmalarım arasında dini davranış ve düşüncenin psikolojisi, bilişsel çelişkiler, takıntılı düşünce ve davranışları, mutluuk, tutumlar, kişilik türleri, değer tercihi, müzik tercihi, insan haklarına yönelik tutumlar, bilişsel gelişim, psikolojik danışmanlık ve klinik psikoloji konularını içermektedir. Çoğu uluslararası olmak üzere pek çok akademik toplantılarda bildiriler sundum ve Uluslararası ve Tübitak projeleri de dahil çeşitli proje çalışmalarında yürütücü veya araştırmacı olarak yer aldım. Psikoloji’de yerel toplumsal bağlamın ve değerlerin dikkate alınmasının insana yardım hizmetine önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum. Halen Bireysel Farklılıklar ve Kişilik, Araştırma Yöntemleri, Psikolojide Test ve Ölçüm ile Günlük Olayların Psikolojik Yorumu adlı derslerine girmekteyim.

 • Hakemlik

 • Uluslararası |
  Bildiri Kitabı |
  Congress for International Association for the Psychology of Religion | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji

  Tarih: | İngilizce | İndeks:
 • Uluslararası |
  Dergi |
  The Journal of Musicae Scientiae | Güzel Sanatlar Temel Alanı->Müzik

  Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCI
 • Editörlük

 • Uluslararası |
  Kitap |
  Cambridge International Handbook of the Psychology ofReligion | Cambridge

  Yıl: 2020 - Dil: İngilizce - Yazarlar:OK ÜZEYİR | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
 • Ulusal |
  Dergi |
  C Ü Sosyal Bilimler Dergisi | Cumhuriyet Üniversitesi

  Yıl: 2014 - Dil: Türkçe - Yazarlar: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
 • Bildiriler

 • Uluslararası |
  Spiritual Care in Hospitals: An Applied Pilot Study of Spiritual Counselling

  Yayın Tarihi: 18.09.2017 - Güncelleme Tarihi: 2020-06-30 01:11:26 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Resilience and Religious Coping in Women Exposed to Domestic Violence

  Yayın Tarihi: 21.08.2017 - Güncelleme Tarihi: 2020-06-14 17:49:34 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Can we detect religion and happiness in the human voice?: A preliminary study

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 12:35:34 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Palyatif bakımda manevi bakım nasıl olmalıdır: Kanseri haber verme

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 12:34:12 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  The unbearable lightness” of freedom among religious, atheist and authoritarians

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 12:32:33 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  The impact of religion on human rights among adolescents

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 12:29:30 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Connections of marital satisfaction with mental health symptoms, personality and religion among Mus-lims

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 12:26:44 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Manevi Bakım Nasıl olmalı

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 12:24:25 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Dünya ve Türkiye’de Manevi Bakıma Yaklaşım

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 12:22:45 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Spiritual Care in Hospitals: An Applied Pilot Study of Spiritual Counselling

  Yayın Tarihi: 16.07.2017 - Güncelleme Tarihi: 2019-02-04 15:25:32 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Connections between religiosity and obsessive compulsive symptoms and the role of persona-lity

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2018-10-28 14:48:04 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Religion and attitude to economic deprivation among Muslims: Checking the roles of value preference and empathy

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2018-10-28 14:47:29 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Connections between Religiosity and Attitude to Right to Life among 3 different Muslim age Cohorts

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2018-10-28 14:40:47 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Manevi bakım ve danışmanlık Türkiye serüveni

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2017-01-30 16:21:16 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Connections between Religiosity and Attitude to Right to Life among three different Muslim age Cohorts

  Yayın Tarihi: 05.12.2016 - Güncelleme Tarihi: 2017-01-19 16:38:39 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Spirituality of Women in Turkey An Update on Dimensions and Deficiencies

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2017-01-15 23:28:42 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Psikolojinin teolojik görüş ihtiyacı ve bir model önerisi

  Yayın Tarihi: 13.01.2016 - Güncelleme Tarihi: 2017-01-15 17:34:04 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Connections between theology and psychology

  Yayın Tarihi: 15.08.2015 - Güncelleme Tarihi: 2016-01-11 18:28:16 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Happiness and religiosity

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-11 16:06:55 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Conflict between religion and civil liberties the roles of fundamentalism and authoritarianism

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-11 15:06:35 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Sivil Haklar ve Dindarlık arasındaki Çatışmalar fundamentalizmin ve otoriteryanizmin rolü

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-11 15:04:21 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Promoting intercultural education in Europe via an education in values and co operative learning

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:37:50 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Drawing a Non Confessional Boundary for Interfaith Dialogue a faith development theory approach

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:36:56 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Faith as an Activity System When Fowler Meets Vygotsky

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:36:04 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  An Approach to Pluralism Dialogue and Peace in Islamic World View

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:35:21 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Faith Development and Perception of Diversity Implications for Religious Education

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:34:36 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Faith Schemas Construction and some descriptive characteristics of a set of quantitative measures for an Islamic version of faith styles

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:33:18 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  İnanç bakım ve danışmanlığı bir model geliştirme denemesi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:32:15 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Human rights and religiosity a Turkish secondary school sample

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:30:57 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Dini danışmanlıkta problem alanları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:29:46 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Human rights and religiosity among Turkish Adolescents

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:28:23 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Human rights and religiosity among Turkish young adults

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:24:31 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  Five Factors of Personality and Religiosity

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:23:12 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  A survey on modernity and religion in Turkey

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:22:03 - Dil: İngilizce Aktif
 • Ulusal |
  Modern ve dini eğilimlerin ruh sağlığına etkisi

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-03-03 09:21:00 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Palyatif bakımda manevi bakım uzmanının rolü ve hasta değerlendirmede kullanılan ölçekler/SkS PB Kliniği Standart 2 ve 4

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-23 09:32:47 - Dil: Türkçe Aktif
 • Sertifikalar

 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  International Association for the Psychology of Religion | 2021 Uluslararası Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği (Brezilya)

  Tarih: 21.08.2019 / | Brezilya | Ünvan: - Kurum:0
 • Uluslararası |
  Sertifika |
  Post-Graduate Certificate in Research Methods | Araştırma yöntemleri ve istatistik eğitimin yer aldığı bir yıllık kurs

  Tarih: 01.10.2000 / 08.11.2001 | University of Birmingham | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Sertifika |
  Certificate in Counselling Skills | Psikolojik Danışmanlık Becerileri (uygulam) konusunda bir yıl süreli certifika derecesi

  Tarih: 01.11.2001 / 15.11.2001 | University of Birmingham | Ünvan:PROFESÖR - Kurum:ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  International Association for the Psychology of Religion | 2023 Groningen Kongresi

  Tarih: 01.04.2022 / | Groningen | Ünvan: - Kurum:
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  International Association for the Psychology of Religion | IAPR online conference 2021 "Religion/spirituality and health in times of crisis"

  Tarih: 23.08.2021 / 23.08.2021 | Online | Ünvan: - Kurum:
 • Akademik Görevler

 • İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2020
 • SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  |
  ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2017
 • SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ |
  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2015
 • EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ |
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2014
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: 2013
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2003 - Bitiş Tarihi: 2008
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1995 - Bitiş Tarihi: 2003
 • Dersler

 • Lisans |
  Personality

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Personality and Individual Differences

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Klinik Psikolojide İleri İstatistik

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Ruh Sağlığı ve Dindarlık

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Psikolojik Danışmaya Giriş

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Personal Development

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Kişisel Gelişim

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Din Psikolojisinde Başlıca Teoriler ve Anahtar Kavramlar

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Gelişim Psikolojisi ve İnanç Gelişimi

  Dönem: 2005-2006 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II: anket hazırlama, uygulama, analiz

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I: araştırma tasarımı

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Felsefeye Giriş

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Bireysel Ayrılıklar

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Kişilik Kuramları

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Sosyal Psikoloji

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Öğrenme Psikolojisi

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Ölçme ve Değerlendirme

  Dönem: 2007-2008 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Eğitim Psikolojisi

  Dönem: 2007-2008 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Yabancı Dilde Dini Metinler

  Dönem: 2008-2009 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Dini Danışmanlık ve Rehberlik

  Dönem: 2005-2006 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Din Psikolojisi

  Dönem: 2003-2004 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Psikolojiye Giriş

  Dönem: 2002-2003 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Research Methods and Ethics

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Psychological Counselling Skills

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Applied Psychological Interpretation of Human Behaviour

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Test & Measurement

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2019 - Bitiş Tarihi: 2019
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2015
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi:
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
  Anabilim Dalı Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi:
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2014
 • |
  Erasmus Koordinatörü

  Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2012
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
  Anabilim Dalı Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: 2009
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2014
 • Eğitim Bilgisi

 • Lisans |
  University of Derby |
  Psikoloji

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2018
 • Lisans |
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1990 - Bitiş Tarihi: 1994
 • Yüksek Lisans |
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI/

  Adı: Dini Danışmanlığını Teorik Çatısı - Başlangıç Tarihi: 1994 - Bitiş Tarihi: 2000
 • Bütünleşik Doktora |
  University of Birmingham |
  Sosyal Psikoloji

  Adı: Challenges of Studying Religion at University Level: an inquiry into stress experienced by Turkish Muslim theology students in their thinking about religion - Başlangıç Tarihi: 1998 - Bitiş Tarihi: 2013
 • Projeler

 • Diğer (Uluslararası) |
  Cambridge International Handbook of the Psychology of Religion |

  Tarih: 15.04.2020 | Proje Koordinatör Yrd.
 • -Tübitak 1001 |
  Hastanelerde Manevi Bakım: Uygulamalı Bir Pilot Araştırması |
  Bu çalışmanın amacı Türkiye’de hastanelerde tedavi gören hasta ve yakınlarına yönelik işlevsel bir manevi bakım ve danışmanlık uygulaması modeli geliştirmektir.Daha detaylı bir şekilde ifade etmek gerekirse bu çalışmanın hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:a) Hastanelerde manevi bakım ihtiyacını belirlemeb) Belirlenen ihtiyaca göre manevi bakım verebilecek görevlilerin yeterliliklerini (bilgi ve beceri düzeyini) belirlemec) Belirlenecek ihtiyaca göre hastanelerde manevi bakım uzmanı olarak çalışması planlanan kişilere yönelik 3 dönemlik bir tezsiz yüksek lisans programı açma d) Hastanenin hangi birimlerinde manevi bakım ihtiyacı olduğunu ve yapılabilir olduğunu belirlemee) Hastanelerde manevi bakım görevinin uygulama, takip etme ve işleyiş biçim ve prosedürünü alanda geliştirmef) Hastanede manevi bakım uygulamasının hasta ve yakınları üzerindeki muhtemel olumlu etkilerini bilimsel olarak ortaya koyma

  Tarih: 15.11.2005 | Yürütücü
 • ARAŞTIRMA PROJESİ |
  Çok Boyutlu Bir Pozitif Psikolojik Tarama Testi Geliştirilmesi |
  Günümüze kadar psikopatolojiyi ve psikolojik belirtileri saptamak için birçok kapsamlı ölçüm aracı geliştirilmiştir. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) ve SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi bunlardan günümüzde en yaygın kullanılanlar arasındadır. Psikiyatrik tanıyı ve şiddetini belirlemek için geliştirilen MMPI, 566 maddeden oluşur ve hipokondriazis, depresyon, histeri, psikopatik sapma, paranoya, psikasteni, hipomani, şizofreni ve sosyal içedönüklük alt testlerinden oluşur (Ceyhun Oral, 2008). SCL-90 ise psikolojik belirtileri saptamak amacıyla geliştirilen 90 maddelik bir ölçektir. Somatizasyon, obsesif kompulsif belirtiler, kişilerarası duyarlılık, depresyon, kaygı, düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce ve psikoz alt testlerinden oluşur (Derogatis, 1978). Bu ölçekler bilimsel araştırmalarda ve klinik uygulamada halen yaygın olarak kullanılsa da, psikolojik bozuklukları DSM ve ICD gibi modern sınıflandırma sistemleri ile uyumlu şekilde değerlendiren belirti tarama testlerine ihtiyaç duyulmuştur. NIMH Diagnostic Interview Schedule (Robins. Helzer, Croughan ve Ratclife 1981) ve Composite International Diagnostic Interview (Wittchen, 1993) bu boşluğu dolduran değerlendirme araçlarından bazılarıdır. 1990’ların sonlarına doğru Seligman’ın çalışmalarıyla psikolojik iyi oluş kavramı, psikopatolojinin olmayışı olarak algılanmaktan çıkmış ve pozitif duygular, anlam, yaşama bağlılık gibi psikolojik iyi oluşa katkıda bulunan bileşenleri de içine alan daha kapsamlı bir kavram haline gelmiştir (Seligman, 2012). Bu gelişmelere rağmen hem psikolojik belirtileri hem de bireyin psikolojik iyi oluşuna katkıda bulunan pozitif bileşenleri birlikte değerlendiren kapsamlı bir ölçüm aracının geliştirilmediği görülmektedir. Bu projenin amacı, alandaki bu boşluğu dolduracak kapsamlı bir ölçüm aracı geliştirmektir. Bu yönüyle özgün değer taşımaktadır. Araştırma korelasyonel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Ölçeklerin betimsel özelliklerinin yanı sıra kendi aralarındaki ilişkilere ve daha özelde ruhsal iyilik hali/mutluluk ile ilişkisine bakılacaktır. İkinci dönem ergenlik ve ilk yetişkinlik aşamasındaki bireyler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Ölçeklerin proje kapsamında gönüllülük esasına dayalı olarak çeşitli lise ve üniversitedeki öğrencilere uygulanması planlanmaktadır. Elde edilen bulgulara dayanarak tespit edilen sorunları iyileştirmeye yönelik atölye çalışmalarının konuları, kapsamı ve stratejileri belirlenecektir. Katılımcılara ulaşma, veri toplama ve analiz sonrasında geliştirilmesi hedeflenen atölye çalışmaları için Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV) ile işbirliği kurulması ve protokol imzalanması öngörülmektedir. İlgili dernekle kurulması planlanan işbirliği ve araştırma ekibinde bir tıp doktorunun yer alması araştırmanın üniversite bünyesindeki olanaklarına katkı sağlayacaktır.

  Tarih: 30.10.2018 | Yürütücü
 • Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar |
  Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi |
  Travmayla başetme ve önleme programlarının geliştirilmesi

  Tarih: 01.11.2017 | Araştırmacı
 • Uluslararası İkili İşbirliği Programları |
  Psikososyal Destek programlarının Desteklenmesi |
  Proje kapsamında hali hazırda kullanılan Psikososyal Destek programlarında kullanılantravma türlerinin yeniden ele alınarak altı travnma türünde yenilenmiş içeriklerin belirlenerek kitap haline getirilmesi

  Tarih: 03.11.2017 | Araştırmacı
 • Diğer (Uluslararası) |
  Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi |

  Tarih: 10.11.2017 | Araştırmacı
 • Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar |
  International Association for the Psychology of Religion IAPR adlı uluslararası akademik etkinliğin düzenlenmesi |
  Uluslararası Din Psikoloji Kongresi nin düzenlenmesi

  Tarih: 17.09.2014 | Yürütücü
 • TÜBİTAK PROJESİ |
  Hastanelerde Manevi Bakım Uygulamalı Bir Pilot Arastırması |
  Hastanelerde manevi bakım ve danışmanlık araştırması ve uygulaması

  Tarih: 15.11.2015 | Yönetici
 • BAP |
  İLH 012 İnanç Gelişimi ve Onun Kolaylaştırılması Müslüman Türk Toplumunun Çoğulcu Yapısıyla Uyumlu Bir İnanç Modeli Geliştirme Denemesi |
  İnanç gelişimi kuramı

  Tarih: | Yönetici
 • BAP |
  F 515 Üniversite öğrencileri arasında inanç dünya görüşü biçimleri kapsamlı bir inanç dünya görüşü ölçeği geliştirme çalışması |
  İnanç gelişimi kuramı

  Tarih: | Yönetici
 • TÜBİTAK PROJESİ |
  1001 Modernite dindarlık ve ruh sağlığı |
  Modernite dindarlık ve ruh sağlığı

  Tarih: | Araştırmacı
 • TÜBİTAK PROJESİ |
  Kariyer Türkiye de dönüşüme dayalı yeni dindarlık biçimleri |
  İnançta dönüşüm kişilik psikolojik iyi olma dindarlık

  Tarih: | Danışman
 • Avrupa Birliği |
  ”Faith Development and its Facilitation An Attempt to Develop a Model of Faith Compatible with the Pluralisation Process of Turkish Society” AB Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action ProgrammeProje no: TR/04/A/F/EX1-178 |
  Uluslararası (AB) dış destekli proje

  Tarih: 13.09.2004 | Yürütücü
 • Tez Danışmanlıkları

 • Doktora |
  |

  Yazar: Serap Duran - Yıl: - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: Hatice Kübra Bolat - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  |

  Yazar: İbrahim Yüksel - Yıl: 2020 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: HATİCE ACAR - Yıl: 2006 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: TAHSİN KULA - Yıl: 2006 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: ZERRİN DEMİR - Yıl: 2008 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: GÜLŞEN ALMAS - Yıl: 2010 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Cumhuriyet Üniversitesi

  Yazar: HASAN EKŞİOĞLU - Yıl: 2011 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: İBRAHİM YÜKSEL - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Psikoloji Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: HATİCE KÜBRA BOLAT - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Psikoloji Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: DİLEK EKİNCİ - Yıl: 2021 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ESMA ZENNURE KAVURKACI - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Din Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: RABİA YAVUZASLAN - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  İnsan ve Toplum Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ZEHRA ÖZDİL ARIKAN - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • Milli Eğitim Bakanlığı -
  Öğretmenlik

  Başlangıç Tarihi: 1994 - Bitiş Tarihi: 1995
 • Üyelikler

 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2008 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Psikososyal Önleyici Destek Programı

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-11-4818-6 | Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Eğitim Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  International Empirical Studies on Religion and Socioeconomic Human Rights

  Yıl: 2020 - Dil:İngilizce - ISBN:10.1007/978-3030-30934-3_11 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Hastalar İçin Manevi Bakım

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-7846-87-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Klinik Psikoloji
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Hastalar için manevi bakım

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-7846-87-7 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Klinik Psikoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Palyatif Tıp

  Yıl: 2019 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-9276-03-0 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Klinik Psikoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Manevi Sosyal Hizmetler

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Dini danışmanlık ve din hizmetleri

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
 • ULUSLARARASI |
  Kitap Tercümesi |
  Din Eğitimi Yorumsayıcı bir yaklaşım

  Yıl: 2005 - Dil:Türkçe - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Human Rights and the impact of religion

  Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
 • ULUSLARARASI |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Teaching religion teaching truth

  Yıl: 2012 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Modernite dindarlık ve ruh sağlığı

  Yıl: 2013 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Psikoloji
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi

  Yıl: 2015 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-19-6429-8 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uygulamalı Psikoloji
 • ULUSAL |
  Ders Kitabı |
  Din Psikolojisi

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İnanç psikolojisi hayatı anlamlandırma biçiminin yaşam boyu gelişimi

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Gelişim Psikolojisi
 • Makaleler

 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Sükûnet pozitif ruh sağlığı tarama testi: Gençlerle ilgili ilk bulgular

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: 2458-9489
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Ottawa Kendine Zarar Verme Envanteri 3.1. versiyonu’nun bağımlılık özellikleri bölümü için 4 ek mad-denin Türkçe tercümesi (Editör’e Mektup)

  Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The connections between religiosity and obsessive-compulsive symptoms and the role of personality traits in a non-clinical Muslim sample

  Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: PsycInfo
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Mystical orientation and psychological health A study among university students in Turkey

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: PsycInfo
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha dindar

  Yıl: 2011 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Bilmiyorum
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Religion and Happiness A Study Among University Students in Turkey

  Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCI
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Ok Religious Attitude Scale Islam introducing an instrument originated in Turkish for international use

  Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İnsan hakları ve dindarlık bir grup lise öğrencisinin sivil hakları algılama biçimleri üzerine bir araştırma

  Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Bilmiyorum
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Dini tutum ölçeği ölçek geliştirme ve geçerlik çalışması

  Yıl: 2011 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Bilmiyorum
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Religious and demographic indicators of music preference in a Turkish sample

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCI
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Müzik tercihinde inanç biçimlerinin rolü

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Bilmiyorum
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Drawing a non confessional boundary for interfaith dialogue a faith development theory approach

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: .
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Faith development and perception of diversity among Muslims in Turkey construction and initial test of a measure for religious diversity in Islam

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: .
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İnanç ve dünya görüşü biçimleri ile intihara yönelik tutum depresyon ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiler

  Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Bilmiyorum
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Kuran Okumanın Metalinguistik Yapısı bir sosyo kültürel aktivite yaklaşımı

  Yıl: 2004 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: .
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Dini şemalar ölçeğinden inanç veya dünya görüşü şemaları ölçeğine

  Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Bilmiyorum
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  James Bisset Pratt in din psikolojisi adlı makalesinin çevirisi ve bir değerlendirme

  Yıl: 1996 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: .
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İslami dindarlık bilinci bir grup Müslüman ilahiyatçının hakiki Müslümanların arzu edilir nitelikleri konusunda oluşturdukları bilişsel kurgular

  Yıl: 2003 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: .
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Handling doubt in teaching religion a turkish case study

  Yıl: 2004 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SCI-Expanded
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Handling doubt in teaching religion a turkish case study

  Yıl: 2004 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: SCI-Expanded
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Bir Aktivite Sistemi Olarak İnanç inanç gelişimine sosyo kültürel bir yaklaşım

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ğa
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Dini düşüncede yaşanan stresin şüphe uyumsuzluk çelişki vb boyutları

  Yıl: 2005 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: aü
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Türkiye de Din Psikolojisi Neredeyiz ve nereye gidebiliriz

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: .
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Cognitive conflict and well being among Muslim clergy

  Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Bilmiyorum
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Biyografik anlatıya dayalı inanç gelişim biçimleri ve nicel ölçümler

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Sosyal Bilimler
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İnanç gelişimi kuramı: Bilişsel gelişime içerik boyutu eklemek mümkün mü?

  Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • Ödüller

 • Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan ödül |
  Çalışma Ödülü |
  • George Cadbury Prize for the best PhD thesis in Education |

  Yıl: 2003 | University of Birmingham | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/
 • Temel Bilgiler

 • Sosyal Psikoloji |
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2019-09-11 11:17:32