Ibn Haldun University
TR EN
YAŞAR ÇOLAK
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

Assoc. Prof. Yasar Colak was born in 1964. He is a graduate of Trabzon Imam Hatip High School and the Faculty of Divinity at Ankara University and holds a master degree from the Department of Middle Eastern Studies at Manchester University. He has completed his doctoral studies in Islamic History in Ondokuz Mayıs University in the Islamic History and Arts Department and he has served the Turkish Republic Prime Ministry Presidency of Religious Affairs for over 30 years in various religious and administrative positions including as an Imam, Instructor, Preacher, Inspector, Publisher and Religious Services Counselor. Dr. Colak also served as the President of Diyanet Center of America in Lanham, Maryland, USA, also known as Turkish American Community Center between 2011-2018. Dr. Colak is now academic staff member in the Ibn Haldun University's School of Islamic Sciences. His research interests focus on the early Muslim historiography and different methodological approaches in Western Studies of Islam.

 • Editorship

 • Uluslararası |
  Kitap |
  Elite Configurations and Clusters of Power: The Ulema, Awqaf and Ottoman State (1789-1839) | Ibn Haldun University Press

  Year: 2022 - Language: İngilizce - Authors:ÇOLAK YAŞAR | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • Uluslararası |
  Kitap |
  TARIH’IN PENCERESINDEN KUR’ÂN’IN AYDINLIĞINA Bir Tefsir Kaynağı Olarak Taberî Tarihi | Kopernik Kitap

  Year: 2021 - Language: Türkçe - Authors:ÇOLAK YAŞAR | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • Uluslararası |
  Kitap |
  The History of Saljuq Turks, The Saljuqnama of Zahir al-Din Nishaburi | Kopernik Kitap

  Year: 2021 - Language: İngilizce - Authors:ÇOLAK YAŞAR | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Selected Writings of Mohammed A. Russel Webb | Kopernik

  Year: 2020 - Language: İngilizce - Authors:ÇOLAK YAŞAR | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Rethinking of Hadith Methodology | Kopernik Publishing House

  Year: 2019 - Language: İngilizce - Authors:ÇOLAK YAŞAR | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Erdoğanopobia Manifacturing Hate and Political Fear: A CAse Study | Kopernik

  Year: 2018 - Language: İngilizce - Authors:ÇOLAK YAŞAR | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih
 • Uluslararası |
  Kitap |
  The Modern Assasin | Kopernik

  Year: 2018 - Language: İngilizce - Authors:ÇOLAK YAŞAR | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Ottoman Women | Kopernik

  Year: 2018 - Language: İngilizce - Authors:ÇOLAK YAŞAR | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
 • Ulusal |
  Kitap |
  Uluslararası Avrupa Birliği Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri ( 3-7 Mayıs 2000). 2 Cilt | Diyanet İşleri Başkanlığı

  Year: 2000 - Language: Türkçe - Authors:ÇOLAK YAŞAR | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • Announcements

 • Uluslararası |
  Batı’da A‘zamî’nin Eleştirilerine Karşı Takınılan Tavrın Tahlili

  Publish Date: 24.10.2019 - Update Date: 2021-09-23 17:08:20 - Language: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Osmanlı Döneminden Günümüze Amerika’daki Türk Göçmenlerin Varoluş Mücadelesi ve Anadolu’nun Yüz yıllık Gecikmiş Cevabı: Amerika Diyanet Külliyesi

  Publish Date: 30.08.2021 - Update Date: 2021-09-02 00:43:44 - Language: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Fuad Sezgin’in Çalışmalarının Batı’daki Yansımaları Üzerine

  Publish Date: 01.10.2019 - Update Date: 2020-07-25 14:29:41 - Language: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Batı’daki İslam Araştırmaları Üzerine Bazı Mülahazalar

  Publish Date: 06.06.2000 - Update Date: 2020-07-25 14:27:14 - Language: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELEDE MARYLAND KÜLLİYESİ’NİN ÖRNEKLİĞİ ÜZERİNE

  Publish Date: - Update Date: 2022-06-12 22:37:20 - Language: Türkçe Aktif
 • Certificates

 • Ulusal |
  Kongre Düzenleme |
  Yaşar Çolak | 1. Dini Yayınlar Kongresi Düzenleyiciliği ve Oturum Başkanlığı

  Date: 31.10.2003 / 02.11.2003 | Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara | Title: - Institution:
 • Uluslararası |
  Kongre Düzenleme |
  Yaşar Çolak | Uluslararası Muhammed Mustafa el-A'zamî Sempozyumu

  Date: 19.12.2018 / 20.12.2019 | İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul | Title: - Institution:
 • Ulusal |
  Çalıştay |
  Yaşar Çolak | Fetö/PYD Dini ve Sosyo-Psikolojik Boyutları Çalıştayı

  Date: 15.12.2016 / 15.12.2016 | Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara | Title: - Institution:
 • Ulusal |
  Tercüme |
  Yaşar Çolak | "Avrupa Hadis Edebiyatı Tenkitçiliği" N. J. Coulson'un "European criticism of Hadith literature" adlı makalesinin 317-321 sayfalarının çevirisi

  Date: 01.07.1998 / 30.07.1998 | Diyanert Aylık Dergi, Temmuz-1998 | Title: - Institution:
 • Ulusal |
  Değerlendirme |
  Yaşar Çolak | Peygamberlerin Ortak Sünneti: Hicret

  Date: 01.07.2001 / 30.07.2001 | Diyanet Aylık Dergi Temmuz 2001 sayısı/Ankara | Title: - Institution:
 • Ulusal |
  Deneme |
  Yaşar Çolak | Bilimsel Zihniyet Üzerine

  Date: 01.03.2001 / 31.03.2001 | Diyanet Avrasya Dergisi'nin (Hakemsiz) 2001 yılı 3. sayı 16-36. sayfaları arası/Ankara Özgün Makale) (Yayın No: 4412836) | Title: - Institution:
 • Ulusal |
  Değerlendirme |
  Yaşar Çolak | ÇOLAK YAŞAR (2019). Amerika’da İslâmofobinin Yükselişi ve İçselleştirilmesi

  Date: 01.03.2019 / 30.05.2019 | Din ve Hayat Dergisinin (Hakemsiz) 2019 Yılı Bahar sayısı 103-124 sayfaları arası | Title: - Institution:
 • Uluslararası |
  Seminer |
  Yaşar Çolak | Batıda İslam Tarihine Yönelik Çalışmalarda Farklı Yaklaşımlar

  Date: 23.04.2018 / 23.04.2018 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniveristesi Dintanu/İlahiyat Bölümü/Kazakistan | Title: - Institution:
 • Uluslararası |
  Seminer |
  Yaşar Çolak | İbn Haldun, Tarih ve Toplum

  Date: 26.04.2018 / 26.04.2018 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniveristesi Dintanu/İlahiyat Bölümü/Kazakistan | Title: - Institution:
 • Uluslararası |
  Konuşmalarım |
  Yaşar Çolak | THE ROLE OF PARLIAMENTS FOR BUILDING PEACEFUL AND INCLUSIVE SOCIETIES AND COMBATTING VIOLENT EXTREMISM

  Date: 21.07.2016 / 21.07.2016 | Birleşmiş Milletler, New York. | Title: - Institution:
 • Uluslararası |
  Çalıştay |
  Yaşar Çolak | “Yurt dışında din hizmeti sunumunda karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri” konulu sunum.

  Date: 25.11.2019 / 28.11.2019 | Sosyo-kültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri konulu VI. Din Şûrası, Ankara | Title: - Institution:
 • Uluslararası |
  Konuşmalarım |
  Yaşar Çolak | The Responsibilities of Ulema in the Light of Contemporary Challenges

  Date: 20.04.2019 / 20.04.2019 | ICNA-MASS CONVENTION, 2019 ROOM NO 145/A | Title: - Institution:
 • Academic Jobs

 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ |
  İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Start Date: 2018 - End Date:
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  |
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  Start Date: 2001 - End Date: 2003
 • Lessons

 • Doktora |
  Scientific Research Techniques and Publication Ethics

  Period: 2021-2022 - Clock: 3 - Language: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Siyer

  Period: 2021-2022 - Clock: 3 - Language: Türkçe
 • Lisans |
  Siyer

  Period: 2021-2022 - Clock: 3 - Language: Türkçe
 • Lisans |
  Islamic History

  Period: 2020-2021 - Clock: 3 - Language: İngilizce
 • Doktora |
  Scientific Research Techniques and Publication Ethics

  Period: 2020-2021 - Clock: 3 - Language: İngilizce
 • Doktora |
  Seminar

  Period: 2020-2021 - Clock: 3 - Language: İngilizce
 • Lisans |
  Siyer

  Period: 2018-2019 - Clock: 3 - Language: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Siyer

  Period: 2018-2019 - Clock: 3 - Language: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Ahlakı

  Period: 2021-2022 - Clock: 3 - Language: Türkçe
 • Administrative Missions

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Üniversite Yayın Komisyonu Üyeliği

  Start Date: 2021 - End Date:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Start Date: 2020 - End Date:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu Üyesi

  Start Date: 2019 - End Date:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan Yardımcısı

  Start Date: 2018 - End Date:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Bölüm Başkanı

  Start Date: 2021 - End Date:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Yaz Okulu Koordinatörlüğü

  Start Date: 2022 - End Date:
 • Educational Information

 • Lisans |
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Name: - Start Date: 1983 - End Date: 1988
 • Doktora |
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ (DR)/

  Name: Batı`da İslam tarihinin erken dönemine ilişkin farklı metodolojik yaklaşımlar: John Wansbrough, Michael Cook-Patricia Crone ve Lawrence I. Conrad örneği - Start Date: 2002 - End Date: 2006
 • Yüksek Lisans |
  The Victoria University of Manchester |
  Department of Middle Eastern Studies

  Name: Three Methodological Approaches to the Early Development of Hadith, Ignaz Goldziher, Joseph Schacht and Fazlurrahman - Start Date: 1992 - End Date: 1994
 • Projects

 • Özel Kuruluşlar |
  Amerika Birleşik Devletlerindeki Ali İhsan Tangören’e Ait Yazma Eserler Koleksiyonunun Bakımı, Genel Künye Tespiti, Tasnifi ve Türkiye’ye Nakli Projesi |
  Projenin konusu, 1950’li yıllarda ülkemizden Amerika Birleşik Devletlerine Ali İhsan Tangören tarafından götürülmüş, çoğunluğu kendisine Hacı Hilmi Tolluoğlu tarafından intikal ettirilmiş Arapça, Farsça, Osmanlıca yazma eserler koleksiyonu ile bazı matbu eserlerin Türkiye’ye iadesinin sağlanmasıdır.

  Date: 24.01.2018 | Yürütücü
 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) |
  Hadislerle İslam Adlı Eserin İngilizceye Çevirisi |
  Türkçesi Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan Hadislerle İslam adlı yedi ciltlik ve toplam 4326 sayfa eserin İngilizceye çevirisi projesinin yürütücülüğü.

  Date: 25.12.2014 | Yürütücü
 • Experiences Outside the University

 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI -
  İmam-Hatip

  Start Date: 1986 - End Date: 1989
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI -
  Vaiz

  Start Date: 1989 - End Date: 1995
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI -
  Teftiş Kurulu Üyeliği

  Start Date: 1995 - End Date: 2002
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI -
  Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

  Start Date: 2002 - End Date: 2003
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI -
  Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri

  Start Date: 2003 - End Date: 2007
 • Turkish Religious Foundation of the United Kingdom -
  Başkan

  Start Date: 2003 - End Date: 2007
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI -
  Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri

  Start Date: 2011 - End Date: 2017
 • Diyanet Center of America -
  Başkan

  Start Date: 2011 - End Date: 2017
 • Turkish American Religious Foundation -
  Başkan

  Start Date: 2012 - End Date: 2017
 • Ibn Haldun University Inc. -
  Başkan

  Start Date: 2018 - End Date:
 • Books

 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  FARKLI BOYUTLARIYLA FETÖ/PYD

  Year: 2019 - Language:Türkçe - ISBN:97897519 | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Bermuda Müslümanlarının Tarihi

  Year: 2021 - Language:Türkçe - ISBN:: 978-625-7369-74-9 | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • ULUSAL |
  Kitap Tercümesi |
  Taberi Üzerine Yazılar

  Year: 2021 - Language:Türkçe - ISBN:978-605-60719-2-8 | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  THEION Jahrbuch für Religionskultur: Diakonie der Religionen 2, Schwerpunkt Islam

  Year: 2005 - Language:Almanca - ISBN:978-3-631-53669-8 | İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Tarihi
 • ULUSAL |
  Kitap Tercümesi |
  İslam Hukuk Felsefesi

  Year: 2009 - Language:Türkçe - ISBN:978-605-60719-0-4 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Revizyonist Oryantalistler

  Year: 2021 - Language:Türkçe - ISBN:978-625-7369-65-7 | İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Tarihi
 • ULUSLARARASI |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Din, Siyaset ve Mimari, Diyanet Amerika Merkezinin Tarihi

  Year: 2021 - Language:Türkçe - ISBN:978-605-80057-. | İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Sanatları
 • ULUSAL |
  Kitap Tercümesi |
  Why Did the Prophet Muhammed Contract Multiple Marriages

  Year: 1999 - Language:Türkçe - ISBN:975-19-2167-8 | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  GÜNÜMÜZ AMERİKA KITASINDA MÜSLÜMAN AZINLIKLAR

  Year: 2022 - Language:Türkçe - ISBN:978-625-7236-74-4 | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  GÜNÜMÜZ AMERİKA KITASI’NDA MÜSLÜMAN AZINLIKLAR .

  Year: 2022 - Language:Türkçe - ISBN:978-625-7236-74-4 | İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • Articles

 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Islamic or Secular History:Reassessing the Categories of Muslim Historical Writing by Tarif Khalidi and Thomas Bauer

  Year: 2020 - Number of Authors: 2 - Index: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İslâm Tarihi Çalışmalarının Batı’daki Tarihsel Gelişimi Üzerine

  Year: 2019 - Number of Authors: 1 - Index: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Ulrika Mårtensson, Abdulkader I. Tayob ve Göran Larsson’un İbn Cerîr et-Taberî’nin Târîh’ini Farklı Okuma Denemeleri

  Year: 2021 - Number of Authors: 1 - Index: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Fred McGraw Donner’in İslâm Tarihçiliği ve İnananlar Hareketi Tezi Üzerine.

  Year: 2020 - Number of Authors: 1 - Index: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  The Schlomo Dov Goitein’s “Political” Symbiosis in the Secrets of Simon Ben Yohai. A Qur’anic Reappraisal for a Jewish Apocalyptic Source on the Reflecting of an Early Islamic Background

  Year: 2022 - Number of Authors: 2 - Index: Index Copernicus, RePEc, EconPapers, IDEAS, BASE, and Google Scholar
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Abbâsî İslâm Tarihyazıcılığını Edebî Eleştiri Odağında Okumak: Tayeb el-Hibri Örneği

  Year: 2022 - Number of Authors: 1 - Index: TR DİZİN
 • Basic Knowledge

 • İslam Tarihi ve Sanatları |
  İlahiyat Temel Alanı

  Update Date: 2022-02-27 15:39:30
 • Thesis Consulting

 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Author: ABDULLAH MAHMUT İPLİK - Year: 2022 - Status: Tamamlandı