İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
YELİZ BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
DOÇENT DOKTOR
Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU, 1982 yılında İstanbul'da doğmuş olup, lisans eğitimini 2005 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fakülte ikincisi olarak tamamlamıştır. 2007 yılında “Ücretin Gününde Ödenmemesi Sebebiyle İş Görmekten Kaçınma Hakkı” konulu yüksek lisans tezini başarı ile savunmuştur. Ardından aynı yıl İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı’na başlayan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU doktora tez çalışması için Erasmus programı ile bir yıl süreyle Almanya’nın Trier şehrinde bulunan İş Hukuku Enstitüsü’nde (Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der EG-IAAEG) araştırmalarda bulunmuş olup, 2012 yılında Prof. Dr. Turhan Esener danışmanlığında “Türk İş Hukuku’nda Belirli Süreli İş Sözleşmesi” isimli doktora çalışmasını tamamlamış ve kitap olarak yayımlamıştır. 2014 yılında ise Prof. Dr. Turhan Esener ile birlikte yazarı olduğu “Sendika Hukuku” kitabı yayımlanmıştır. Almanya’nın Freiburg şehrinde bulunan İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Enstitüsü’nde 2014 yılında üç ay süreyle araştırmalarda bulunmuştur. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı arabulucu olan BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU’nun iş hukuku alanında yayımlanmış makale, karar incelemesi, tebliğ ve çevirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibi olup, halen İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 • Hakemlik

 • Ulusal |
  Dergi |
  İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi | Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Tarih: 2016 | Türkçe | İndeks: TR DİZİN
 • Ulusal |
  Dergi |
  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a Armağan | Hukuk Temel Alanı->Hukuk

  Tarih: | Türkçe | İndeks: Endekste taranmıyor
 • Editörlük

 • Ulusal |
  Kitap |
  Arabuluculuğun Geleceği Sempozyumu: Bildiri Özeti Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YEŞİLIRMAK ALİ, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, KAFALI ÖMER FARUK, DÜLGER AHMET | Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Arabuluculuk
 • Ulusal |
  Kitap |
  Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:ÇALIŞKAN YUSUF, EROL ÖMER FARUK, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, DÜLGER AHMET, KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı>Bilim Alanı
 • Ulusal |
  Kitap |
  KORONAVİRÜS DÖNEMİNDEGÜNCEL HUKUKİ MESELELERSEMPOZYUMUBildiri Özeti Kitabı | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

  Yıl: 2020 - Dil: Türkçe - Yazarlar:BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,ÇALIŞKAN YUSUF,YAKACAK GÜLNİHAL AHTER,EROL ÖMER FARUK,DÜLGER AHMET,KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ulusal |
  Dergi |
  Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt:15, Sayı:1, Ocak 2016 | Seçkin

  Yıl: 2016 - Dil: Türkçe - Yazarlar:BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,DEMİR ENDER | Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ulusal |
  Kitap |
  Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi | Seçkin

  Yıl: 2016 - Dil: Türkçe - Yazarlar:BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ,DEMİR ENDER | Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Ulusal |
  Kitap |
  Arabuluculuğun geleceği sempozyumu: Bildiri tam metin kitabı 14 | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2021 - Dil: Türkçe - Yazarlar:BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, YAKACAK GÜLNİHAL AHTER, KAFALI ÖMER FARUK, YEŞİLIRMAK ALİ | Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Arabuluculuk
 • Ulusal |
  Kitap |
  Türkiye'nin Taraf Olduğu İki Taraflı Yatırım Andlaşmaları (Turkish Bilateral Investment Treaties) | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2022 - Dil: Türkçe - Yazarlar:YEŞİLIRMAK ALİ, BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU YELİZ, KAFALI ÖMER FARUK | Hukuk Temel Alanı>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku>Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
 • Bildiriler

 • Ulusal |
  COVID-19 Pandemi Döneminde Home-office Uygulamasına İlişkin Türk ve Alman Hukuku’nda Mukayeseli Bir Değerlendirme

  Yayın Tarihi: 27.12.2020 - Güncelleme Tarihi: 2021-07-12 15:03:13 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE HOME-OFFICE UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRK VE ALMAN HUKUKU’NDA MUKAYESELİ BİR DEĞERLENDİRME

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 02:51:50 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çalişan Haklari

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 02:44:21 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Kişisel Verilerin İşlenmesinde Çalışan Hakları

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 02:42:44 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İnsan Kaynakları Süreçlerinde Kişisel Verilerin Korunması

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 02:40:29 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İşyerinde Elektronik Gözetim Uygulamaları ve İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 02:39:04 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun

  Yayın Tarihi: 30.05.2017 - Güncelleme Tarihi: 2018-10-30 01:03:45 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ndaki Sendikal Güvenceler

  Yayın Tarihi: 01.10.2012 - Güncelleme Tarihi: 2018-10-29 22:39:36 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleri İle Fesih

  Yayın Tarihi: 31.10.2017 - Güncelleme Tarihi: 2018-10-27 21:31:14 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İşçinin Sosyal Medya Kullanımının İş Hukukundaki Etkileri

  Yayın Tarihi: 01.09.2018 - Güncelleme Tarihi: 2018-10-19 21:40:59 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanındaki Etkileri

  Yayın Tarihi: 06.05.2018 - Güncelleme Tarihi: 2018-10-19 21:12:09 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Etkileri ve Sanal KaytarmaThe Effects of Technological Developments on Labour Law and Cyberloafing(Cyberslacking)

  Yayın Tarihi: 30.06.2018 - Güncelleme Tarihi: 2018-08-07 17:39:32 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYA İLİŞKİN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN (HASSAS KİŞİSEL VERİLERİN) İŞLENMESİ

  Yayın Tarihi: 28.04.2018 - Güncelleme Tarihi: 2018-08-07 17:21:21 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BAZI YARGI YARGITAY KARARLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 21:46:49 - Dil: Türkçe Aktif
 • Ulusal |
  EV EKSENLİ TELE ÇALIŞMA

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-06-12 21:43:20 - Dil: Türkçe Aktif
 • Sertifikalar

 • Ulusal |
  Röportaj |
  Ücretsiz izne çıkanlara ne kadar maaş ödenecek? Ücretler ne zaman yatırılacak? | İş hukukunda feshin son çare olması gerektiğinin temel ilke olarak kabul edildiğini belirten İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti: ”Öncelikle iş ilişkisinin devamını sağlayabilecek önlemlere

  Tarih: 12.04.2020 / 12.04.2020 | https://www.timeturk.com/ucretsiz-izne-cikanlara-ne-kadar-maas-odenecek-ucretler-ne-zaman-yatirilacak/haber-1432360 | Ünvan:DOÇENT - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Röportaj |
  Çocuk işçiliğe karşı ilk önlem: Kayıtdışı çalışma önlenmeli | Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, mevzuatta çocuk ve genç istihdamına ilişkin oldukça ayrıntılı düzenlemeler ve ağır yaptırımların bulunduğunu ancak uygulamada kayıtdışı istihdamın tespitinin güçlüğünün sorunun çözümünü zorlaştırdığını belirtti.

  Tarih: 21.11.2019 / 21.11.2019 | AYDINLIK GAZETESİ | Ünvan:DOÇENT - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Röportaj |
  İşverenler, kısa çalışma ödeneği yerine keyfi olarak ücretsiz izne başvuramaz | İbn Haldun Üniversitesi’xxnden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gümrükçüoğlu, kısa çalışma yerine ücretsiz izne başvuru yapılmasının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ve ilgili kanunun amacı

  Tarih: 20.04.2020 / 20.04.2020 | CUMHURİYET GAZETESİ | Ünvan:DOÇENT - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Röportaj |
  Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart mı? | Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izin konusu gündemde. Faaliyetini durduran iş yerleri çalışanlarına ücretsiz izin veriyor. Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu konuya ilişkin olarak, ”İşçinin onayının alınmaksızın ücretsiz izin uygulamasına gidilmes

  Tarih: 09.04.2020 / 09.04.2020 | TÜRKİYE GAZETESİ | Ünvan:DOÇENT - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Ulusal |
  Tercüme |
  Alman İş Hukukunda Toplu Sözleşme Sistemi | Prof. Dr. Sebastian Krebber, Çev. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. iur. Merih Kemal Omağ’xxa Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, Temmuz 2017 Özel Sayı, 879-894.

  Tarih: 30.10.2017 / 30.10.2017 | İstanbul Kültür Üniversitesi HFD | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Tercüme |
  İsviçre İş Sözleşmesi Hukuku`nda İş Güvencesi | Prof. Dr. Wolfgang PORTMANN, İsviçre İş Sözleşmesi Hukuku`nda İş Güvencesi, Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU

  Tarih: 28.04.2016 / 30.04.2016 | Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Uluslararası |
  Tercüme |
  Sendikaların Toplu İş Sözleşme Yapma Ehliyeti İçin Aranan Şartlar | Prof. Dr. Sebastian Krebber, Çev. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, Prof. Dr. Turhan Esener I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi

  Tarih: 15.05.2014 / 17.05.2014 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
 • Akademik Görevler

 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  YÖNETİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  SABANCI ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi:
 • YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
  YÖNETİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  SABANCI ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2018
 • SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI BÖLÜMÜ |
  SABANCI ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2017
 • SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ |
  SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI BÖLÜMÜ |
  SABANCI ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2017
 • HUKUK FAKÜLTESİ |
  ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ |
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2017
 • Dersler

 • Yüksek Lisans |
  İş Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Dersi

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Business Law

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Yansıyan Etkileri

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Sendikal Haklar

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Business Law

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Business Law

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Business Law

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  TÜRK İŞ HUKUKUNDA ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Business Law

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku I Çift

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku I

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Seminer

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hukuka Giriş I

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku I

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku I

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Business Law

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Seminer

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hukuka Giriş II

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku II

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hukuka Giriş I

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku I

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Önlisans |
  İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  LABOR LAW

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  LABOR LAW

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  İş Hukuku II

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku I

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Önlisans |
  İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ATİPİK İSTİHDAM BİÇİMLERİ

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  DENİZ İŞ HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  BASIN İŞ HUKUKU

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hukuka Giriş

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku I

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  BASIN İŞ HUKUKU

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  DENİZ İŞ HUKUKU

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hukuka Giriş

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  LABOR LAW

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  LABOR LAW

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Önlisans |
  İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Önlisans |
  İŞ HUKUKU

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku II

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hukuka Giriş II

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  ATİPİK İSTİHDAM BİÇİMLERİ

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Yansıyan Etkileri

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Güz

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Güz

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Eğitim Koordinatörü

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Bologna Koordinatörü

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Fakülte Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Yönetim Kurulu Üyeliği

  Başlangıç Tarihi: 2021 - Bitiş Tarihi:
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (DR)/

  Adı: Belirli süreli iş sözleşmesi - Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2012
 • Yüksek Lisans |
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)/

  Adı: Ücretin gününde ödenmemesi sebebiyle iş görmekten kaçınma hakkı - Başlangıç Tarihi: 2005 - Bitiş Tarihi: 2007
 • Lisans |
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
  HUKUK FAKÜLTESİ/HUKUK PR. (ÜCRETLİ)/

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2000 - Bitiş Tarihi: 2005
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk (Uluslararası Özel Hukuk) Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Kültür Üniversitesi

  Yazar: DİLEK ÜNLÜ - Yıl: 2016 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: SÜMEYYE DÜZENLİ - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • Üyelikler

 • Üye |

  Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  COVID-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-05-0782-9 | Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  COVID-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları

  Yıl: 2021 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-05-0782-9 | Hukuk Temel Alanı>İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Sendika Hukuku

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-9263-80-1 | Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Sendika Hukuku

  Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-4823-27-7 | Hukuk Temel Alanı->Hukuk
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanma Alanı

  Yıl: 2018 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-2203-26-2 | Hukuk Temel Alanı->İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-4446-40-7 | Hukuk Temel Alanı->Hukuk
 • Makaleler

 • ULUSAL |
  Hakemli |
  5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Yapılan Zincirleme İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Kıdem Tazminatı (Karar İnceleme)

  Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Gazeteci Açısından Haklı Nedenle Derhal Fesih Sebepleri ve Çalışma Koşullarında Değişikliğe Dair Bir Yargıtay Kararına İlişkin Değerlendirmeler

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Endekste taranmıyor
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Önlemlerin Alınmaması Sebebiyle İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Endekste taranmıyor
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Yargıtay Kararları Işığında Özel Okul Öğretmenleri İle Yapılacak İş Sözleşmelerinin Türüne İlişkin Bir Değerlendirme

  Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi(Karar İncelemesi)

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  MEVZUATIMIZDA ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİNÇALIŞMA YAŞAMINDA KORUNMASINA İLİŞKİNDÜZENLEMELERE GENEL BİR BAKIŞ

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İşletmenin İşyerinin ve İşin Gerekleri İle Fesih

  Yıl: 2017 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İşletme Toplu İş Sözleşmesi

  Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Deneme Süreli İş Sözleşmeleri

  Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Ve Tarafların Hukuk Seçimi

  Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  COVID-19 PANDEMİSİ GÖLGESİNDE YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE UYGULAMASI

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: TR-Dizin, Index Copernicus, HeinOnline, EBSCO Legal Source, DOAJ, ERIH PLUS
 • Temel Bilgiler

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku |
  Hukuk Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2018-10-31 15:00:40
 • Projeler

 • Avrupa Konseyi |
  Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi |

  Tarih: 01.02.2021 | Uzman