İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
BİLAL AYBAKAN
PROFESÖR DOKTOR
1963’te Şanlıurfa’da doğdu. 1985’te M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Orta öğretimde üç yıl öğretmenlik yaptı. Mezun olduğu fakülteye 1989’da araştırma görevlisi olarak döndü. 1990’da "İslam Hukukunda Vekâlet Sözleşmesi" adlı tezle yüksek lisansını, 1997’de "İslam Hukukunda Borçların İfası" adlı tezle de doktorasını tamamladı. 2002’de doçent, 2007’de profesör oldu. İslam hukukunun farklı yönleriyle ilgili pek çok lisans ve lisansüstü dersler verdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Fıkhın çeşitli yönleriyle ilgili kitap, makale, tebliğ, çeviri, ansiklopedi maddesi türünde pek çok yayın gerçekleştiren Prof. Dr. Bilal Aybakan, 27.03.2017 tarihinde İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine geçti ve bu fakültenin kurucu dekanlığıyla görevlendirildi. İleri düzeyde Arapça (96,25: 22 Mayıs 2011 KPDS) ve İngilizce (87,5: 20 Mayıs 2012 KPDS) bilmektedir.
 • Hakemlik

 • Uluslararası |
  Dergi |
  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

  Tarih: 2016 | Türkçe | İndeks:
 • Uluslararası |
  Dergi |
  İslam Araştırmaları Dergisi | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

  Tarih: | Türkçe | İndeks: ULAKBİM; Index Islamicu; Turkologischer Anzeiger
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

  Tarih: | Arapça | İndeks: EBSCO; SBVT
 • Uluslararası |
  Dergi |
  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

  Tarih: | Türkçe | İndeks: EBSCO; SBVT
 • Editörlük

 • Uluslararası |
  Kitap |
  Muhammed Mustafa el-Azamî: Hayatı, Fikirleri ve Katkıları | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2019 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AYBAKAN BİLAL | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Bildiriler

 • Uluslararası |
  Fıkhın Teşekkülü

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 00:55:04 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Schacht ve Azami’nin Fıkhın Menşeine Yaklaşımı

  Yayın Tarihi: 01.07.2019 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 00:42:54 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İmam Şâfiî’xxnin Hayatı, İlmi Kişiliği ve Yaşadığı Dönem

  Yayın Tarihi: 01.01.2018 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 00:35:40 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Aristoteles Mantığı ve Fıkıh Usulü

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2017-01-14 16:51:26 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Borç Yapılandırma Erken Ödeme ve Öteleme

  Yayın Tarihi: 01.12.2016 - Güncelleme Tarihi: 2017-01-06 21:10:45 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İmam Şâfiî ve Fıkıh İlmine Katkısı

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-09 10:27:31 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İbn Rüşd ün Fıkhî Şer î Kıyas Hakkındaki Düşünceleri

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 19:34:27 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Kur an Monolog mudur Diyalog mudur

  Yayın Tarihi: 01.12.2002 - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 19:32:00 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Tâvile müstedîre havle l hivâr beyne l hadârât Round Table Discussion on Dialogue of Civilizations

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 19:27:30 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  Islamic Law in Oriental Studies

  Yayın Tarihi: 31.12.2002 - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 19:22:38 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  The Adventure of Islamic Legal Studies Fiqh in Turkey since 1980

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 19:17:36 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  A Theoretical Framework for Contextual Analysis of Qur anic Revelation

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 19:14:48 - Dil: İngilizce Aktif
 • Uluslararası |
  İbn Hazm a Göre İcma

  Yayın Tarihi: 31.10.2010 - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 19:10:29 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Bağdad Nizamiye Medresesi nin İlk Müderrisi Ebu İshak eş Şirazi

  Yayın Tarihi: 01.03.2011 - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 18:41:04 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Gelişimi

  Yayın Tarihi: 31.12.2012 - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 18:32:57 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Gazzâlî nin Fıkıh İlmine Katkısı

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 18:28:38 - Dil: Türkçe Aktif
 • Uluslararası |
  Selçuklular Döneminde Fıkhın Gelişimi Şâfiî Mezhebi Çerçevesinde

  Yayın Tarihi: 15.12.2013 - Güncelleme Tarihi: 2016-01-06 18:23:37 - Dil: Türkçe Aktif
 • Akademik Görevler

 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi:
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2002 - Bitiş Tarihi: 2007
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 1989 - Bitiş Tarihi: 2003
 • Dersler

 • Doktora |
  Islamic Theory of Contract

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Mali Muamelat Fıkhı

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Formation of Islamic Sciences

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk II

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk I

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Fukaha Usul Düşüncesi

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Mali Muamelat Fıkhı

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Islamic Theory of Contract

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Formation of Islamic Sciences

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk IV

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk III

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukukuna Giriş

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam İbadet Esasları

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Osmanlı Hukukuna Giriş

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Fıkıh Teorileri

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Muamelat Fıkhı

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-II

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Islamic Law of Personal Status

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Formation of Islamic Sciences

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Muamelat Fıkhına Giriş ve Eşya Hukuku

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Fıkıh İlminin Teşekkül Dönemi

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-I

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İslam Borçlar Hukuku

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Fıkıh Teorileri

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukukuna Giriş

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-II

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Fıkıh Teorileri

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-II

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-I

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İslam Bilimlerinin Teşekkül Tarihi

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İslam Borçlar Hukuku

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İslam Bilimlerinin Teşekkül Tarihi

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Fıkıh İlminin Teşekkül Dönemi

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Introduction to Islamic Jurisprudence

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  İslam Hukuku-I

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Araştırma Teknikleri

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığı-II

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığı-I

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığı-I

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığına Giriş

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukukuna Giriş

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Bitirme Ödevi

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Arapça Gramer

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 8 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Arapça Gramer

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 8 - Dil: Arapça
 • Doktora |
  Hukuk Mantığına Giriş

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İctihad Teorisi

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Muamelat Fıkhı

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Methodology of Islamic Jurisprudence

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Introduction to Islamic Jurisprudence

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  İslam Hukukuna Giriş

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuk Usulü

  Dönem: 2012-2013 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-I

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İslam Borçlar Hukuku

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Methodology of Islamic Jurisprudence

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  İslam Hukuk Usulü

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hukuka Giriş

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Fukaha Usul Düşüncesi ve Metinleri

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İslam Bilimlerinin Teşekkül Tarihi

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Introduction to Islamic Jurisprudence

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  İslam Hukukuna Giriş

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  İctihad Teorisi

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Introduction to Islamic Jurisprudence

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  İslam Hukuk Metinleri

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-II

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-I

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Fıkıh Usulü

  Dönem: 2011-2012 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Arapça Gramer I

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığı-II

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığı-I

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-II

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-I

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Araştırma Teknikleri

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Fıkıh Usulü

  Dönem: 2010-2011 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığı-II

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hukuk Mantığı-I

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-II

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam Hukuku-I

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Seminer

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Araştırma Teknikleri

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Fıkıh Usulü

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 4 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Arapça Gramer II

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Arapça Gramer I

  Dönem: 2009-2010 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk IV

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk III

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Mali Muamelat Fıkhı

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Mali Muamelat Fıkhı

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Mukayeseli Hukuk III

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Usul al-Fiqh,

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 4 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Islamic Law II

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Formation of Islamic Sciences

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Formation of Islamic Sciences

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Lisans |
  Intensive Classical Arabic II

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Intensive Classical Arabic I

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 1 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Intensive Intermediate Arabic

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Intensive Basic Arabic

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 2 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Usul al-Fiqh,

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • Yüksek Lisans |
  Formation of Islamic Sciences

  Dönem: 2022-2023 - Saat: 3 - Dil: İngilizce
 • İdari Görevler

 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan

  Başlangıç Tarihi: 2019 - Bitiş Tarihi:
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |
  Dekan Vekili

  Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2019
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  Anabilim Dalı Başkanı

  Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi:
 • Eğitim Bilgisi

 • Doktora |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM HUKUKU (DR)/

  Adı: İslam hukukunda borçların ifası - Başlangıç Tarihi: 1990 - Bitiş Tarihi: 1997
 • Yüksek Lisans |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM HUKUKU (YL) (TEZLİ)/

  Adı: İslam Hukuku’xxnda vekalet sözleşmesi - Başlangıç Tarihi: 1988 - Bitiş Tarihi: 1990
 • Lisans |
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 1981 - Bitiş Tarihi: 1985
 • Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi |
  ÖYP Araştırma Projesi |
  Yüksek Lisans Tezi

  Tarih: 08.12.2016 | Danışman
 • TÜBİTAK PROJESİ |
  İslamî Perspektiften Etik bir Sorun Olarak Ötanazi ve Tedavinin Sonlandırılması Tuba Erkoç |
  TÜBİTAK BİDEB Araştırma Burs ve Destekleri

  Tarih: 15.03.2014 |
 • TÜBİTAK PROJESİ |
  Gayrimüslim Ülke Kanunlarının Bağlayıcılığı Muammer Arangül |
  TÜBİTAK BİDEB Araştırma Burs ve Destekleri

  Tarih: 08.12.2014 |
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: SAİD NURİ AKGÜNDÜZ - Yıl: 2004 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  İlahiyat Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: EKREM KOÇ - Yıl: 2008 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: YÜKSEL ÇAYIROĞLU - Yıl: 2008 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: MUAMMER ARANGÜL - Yıl: 2009 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: HATİCE KÜBRA KAHYA - Yıl: 2012 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: AHMET AYDIN - Yıl: 2013 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: ELDAR HASANOV - Yıl: 2007 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: MEHMET EKİM - Yıl: 2013 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: AHMET NUMAN ÜNVER - Yıl: 2013 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: ORHAN ENÇAKAR - Yıl: 2013 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: NAİL OKUYUCU - Yıl: 2014 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: VANESSA ROSE DE OBALDIA - Yıl: 2014 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: MUAMMER ARANGÜL - Yıl: 2015 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: AHMET ALİ BALCI - Yıl: 2016 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

  Yazar: KHUDAYBEREN HABIBULLAH - Yıl: 2016 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: HÜSEYİN ÖRS - Yıl: 2017 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: SEHER ERDEM ÖRS - Yıl: 2017 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: TUBA ERKOÇ BAYDAR - Yıl: 2017 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: YASEMİN YIKAR - Yıl: 2018 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: SÜMEYYE ONUK DEMİRCİ - Yıl: 2019 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MUSTAFA KARAPINAR - Yıl: 2020 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: BİLAL İBRAHİMOĞLU - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: MAŞİTE HİCRET KOCAMAN - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ŞEHİDE KILIÇ - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: HACER TABURDEMİR - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Doktora |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  Marmara Üniversitesi

  Yazar: HALİL EFE - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: HANDE YAVUZ - Yıl: 2023 - Durum: Devam Ediyor
 • Üniversite Dışı Deneyimler

 • Milli Eğitim Bakanlığı -
  Öğretmen

  Başlangıç Tarihi: 1986 - Bitiş Tarihi: 1989
 • Üyelikler

 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2009 - Bitiş Tarihi: 2013 - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: - Durum: Aktif
 • Üye |
  Bilimsel Kuruluş

  Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2009 - Durum: Aktif
 • Kitaplar

 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcma

  Yıl: 2017 - Dil:Türkçe - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İmam Şafii ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi

  Yıl: 2011 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-355-690-3 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Teberru

  Yıl: 2011 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Trampa

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Uhde

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  el Ümm

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  el Vasit

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  el Veciz

  Yıl: 2012 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Vekalet

  Yıl: 2013 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  ez Za'ferani

  Yıl: 2013 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Zarar

  Yıl: 2013 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Muâvaza

  Yıl: 2005 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Muâmele

  Yıl: 2005 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Sübkî Takıyuddin

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Subkî Tâceddin

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Tenbîh

  Yıl: 2011 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Mühezzeb

  Yıl: 2006 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Şîrâzî Ebu İshak

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Temlik

  Yıl: 2011 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  İnfisah

  Yıl: 2000 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni

  Yıl: 2015 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-574-763-7 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Meşrû

  Yıl: 2004 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Kitap Tercümesi |
  Kararlar ve Tavsiyeler

  Yıl: 1995 - Dil:Türkçe - ISBN: | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Îfâ

  Yıl: 2000 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Muâmelât

  Yıl: 2005 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Selem

  Yıl: 2009 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Sarf

  Yıl: 2009 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Taberî Ebu t Tayyib

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Şafiî Mezhebi

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ

  Yıl: 2003 - Dil:Türkçe - ISBN:975-355-518-0 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Rebî b Süleyman el Muradî

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Şâfiî

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  İkâle

  Yıl: 2000 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |
  İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-355-690-3 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Râfiî

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Tabakâtü ş Şâfiiyyetü l kübrâ

  Yıl: 2010 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Sincî

  Yıl: 2009 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Sadefî

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Rucû

  Yıl: 2008 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Niyâbet

  Yıl: 2007 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Nakit

  Yıl: 2006 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  İvaz

  Yıl: 2001 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Mebî

  Yıl: 2003 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Meclis

  Yıl: 2003 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  İbnü l Vekîl

  Yıl: 2000 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSLARARASI |
  Ansiklopedi Maddesi |
  Hapis Hakkı

  Yıl: 1997 - Dil:Türkçe - ISBN:978-975-389-427-2 | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İslam Hukukunda Borçların İfası

  Yıl: 1998 - Dil:Türkçe - ISBN:975-548-132-X | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • ULUSAL |
  Ansiklopedi Maddesi |
  TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-312-431-3 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>İslam Hukuku>İslam Hukuku>İcma
 • Makaleler

 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Fetva ve Mezhep Ahmet Yaman

  Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ebsco international index; ulakbim
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  İslam'da Dinî Bilginin Doğası ve Usûl-i Fıkhın Geliştirdiği Yorum Tarzına Genel Bir Yaklaşım

  Yıl: 2000 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EBSCO
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Küreselleşme Sürecinde İslamî Değerler

  Yıl: 2006 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: ULAKBIM; ASOS
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Batıda İslam Hukuku Araştırmalarında Farklı bir Ses Wael B Hallaq

  Yıl: 2004 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: EBSCO; INDEX ISLAMICUS; IHAD
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Some Observations on Islamic Legal Studies in Turkey

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Endekste taranmıyor
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Fürû Fıkıh Sistematiği Üzerine

  Yıl: 2007 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Endekste taranmıyor
 • Temel Bilgiler

 • Temel İslam Bilimleri |
  İlahiyat Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 22:09:50