Alanlarında Uzman Akademik Kadromuz

Seçkin ve uluslararası arenada söz sahibi bir akademik kadroya sahip olan Üniversitemizde, 313 akademisyen ve öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

* Akademisyenler, ünvanlarına göre alfabetik olarak sıralanmaktadır.