PROFESÖR DOKTOR

BİLAL AYBAKAN

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

bilal.aybakan@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

1963’te Şanlıurfa’da doğdu. 1985’te M.Ü. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Mezun olduğu fakültede 1989’da araştırma görevlisi oldu. 1990’da "İslam Hukukunda Vekâlet Sözleşmesi" adlı tezle yüksek lisansını, 1997’de "İslam Hukukunda Borçların İfası" adlı tezle de doktorasını tamamladı. 2002’de doçent, 2007’de profesör oldu. İslam hukukunun farklı yönleriyle ilgili pek çok lisans ve lisansüstü dersler verdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Fıkhın çeşitli yönleriyle ilgili kitap, makale, tebliğ, çeviri, ansiklopedi maddesi türünde pek çok yayın gerçekleştiren Prof. Dr. Bilal Aybakan, 2017'de İbn Haldun Üniversitesine İslam hukuku öğretim üyesi olarak geçti, ayrıca 20.12.2023 tarihine kadar İslami İlimler Fakültesi dekanlığını yürüttü. İleri düzeyde Arapça ve İngilizce, orta seviyede Farsça ve temel düzeyde Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Malayca bilmektedir.

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> İSLAM HUKUKU (DR) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1990 - 1997

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> İSLAM HUKUKU (YL) (TEZLİ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1988 - 1990

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> İLAHİYAT PR. ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1981 - 1985
Akademik Veriler

Akademik Görevler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI -> İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2007 -

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI -> İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2002 - 2007

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI -> İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
1989 - 2003
Akademik Veriler

İdari Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Dekan
 • Ülke: TÜRKİYE
2019 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Dekan Vekili
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 - 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Anabilim Dalı Başkanı
 • Ülke: TÜRKİYE
2016 -
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

KPDS: 87.50
2012

ARAPÇA

KPDS: 96.25
2011
Akademik Veriler

Kitaplar

TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi

ULUSAL - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: TÜBİTAK
 • ISBN: 978-605-312-431-3
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>İslam Hukuku>İslam Hukuku>İcma
2022

Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcma

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İz Yayıncılık
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2017

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni

ULUSLARARASI - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İnsan Yayınları
 • ISBN: 978-975-574-763-7
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2015

Vekalet

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2013

ez Za'ferani

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2013

Zarar

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2013

Trampa

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2012

Uhde

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2012

el Ümm

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2012

el Vasit

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2012

el Veciz

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2012

Tenbîh

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2011

Temlik

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2011

Teberru

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2011

İmam Şafii ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İz Yayıncılık
 • ISBN: 978-975-355-690-3
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2011

Subkî Tâceddin

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2010

Şâfiî

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2010

Şîrâzî Ebu İshak

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2010

Tabakâtü ş Şâfiiyyetü l kübrâ

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2010

Şafiî Mezhebi

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2010

Taberî Ebu t Tayyib

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2010

Sübkî Takıyuddin

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2010

Sincî

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2009

Sarf

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2009

Selem

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2009

Rucû

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2008

Sadefî

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2008

Râfiî

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2007

Niyâbet

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2007

Rebî b Süleyman el Muradî

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2007

İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Mezhepleşmesi

ULUSAL - ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İz Yayıncılık
 • ISBN: 978-975-355-690-3
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2007

Nakit

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2006

Mühezzeb

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2006

Muâmelât

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2005

Muâvaza

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2005

Muâmele

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2005

Meşrû

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2004

Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ

ULUSAL - ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: İz Yayıncılık
 • ISBN: 975-355-518-0
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2003

Mebî

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2003

Meclis

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2003

İvaz

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2001

İkâle

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2000

İnfisah

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2000

İbnü l Vekîl

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2000

Îfâ

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2000

İslam Hukukunda Borçların İfası

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
 • ISBN: 975-548-132-X
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
1998

Hapis Hakkı

ULUSLARARASI - ANSİKLOPEDİ MADDESİ
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Türkiye Diyanet Vakfı
 • ISBN: 978-975-389-427-2
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
1997

Kararlar ve Tavsiyeler

ULUSLARARASI - KİTAP TERCÜMESİ
 • TÜRKİYE ->
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Yıldız
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
1995
Akademik Veriler

Makaleler

Fetva ve Mezhep Ahmet Yaman

ULUSAL
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Tip: BİLİRKİŞİ RAPORU VB.
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • ISSN: 1302-4973
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2015

Some Observations on Islamic Legal Studies in Turkey

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1302-4973
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2007

Fürû Fıkıh Sistematiği Üzerine

ULUSAL
 • TÜRKİYE -> İSTANBUL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1302-4973
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2007

Küreselleşme Sürecinde İslamî Değerler

ULUSAL
 • TÜRKİYE -> Konya
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Marife
 • ISSN: 1303-0671
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2006

Batıda İslam Hukuku Araştırmalarında Farklı bir Ses Wael B Hallaq

ULUSAL
 • TÜRKİYE -> Konya
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
 • ISSN: 1304-1045
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2004

İslam'da Dinî Bilginin Doğası ve Usûl-i Fıkhın Geliştirdiği Yorum Tarzına Genel Bir Yaklaşım

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1302-4973
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2000
Akademik Veriler

Üniversite Dışı Deneyimler

Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmen
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
1986 - 1989
Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

OKAN DEMİR

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

DİLBER ŞEVAL GÜNEŞ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

AYŞEGÜL ÇELİK

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

MUHAMMET OLĞAÇ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

THOM DEKKER

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

SADİYE ÇALKA

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

MUHAMMED ENES GÜZEL

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

HANDE YAVUZ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

HALİL EFE

DOKTORA
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

HACER TABURDEMİR

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

ŞEHİDE KILIÇ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

MAŞİTE HİCRET KOCAMAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

BİLAL İBRAHİMOĞLU

DOKTORA
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

MUSTAFA KARAPINAR

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2020

SÜMEYYE ONUK DEMİRCİ

DOKTORA
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2019

YASEMİN YIKAR

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2018

TUBA ERKOÇ BAYDAR

DOKTORA
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2017

SEHER ERDEM ÖRS

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2017

HÜSEYİN ÖRS

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2017

KHUDAYBEREN HABIBULLAH

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2016

AHMET ALİ BALCI

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2016

MUAMMER ARANGÜL

DOKTORA
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2015

VANESSA ROSE DE OBALDIA

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2014

NAİL OKUYUCU

DOKTORA
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2014

ORHAN ENÇAKAR

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2013

AHMET NUMAN ÜNVER

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2013

MEHMET EKİM

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2013

AHMET AYDIN

DOKTORA
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2013

HATİCE KÜBRA KAHYA

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2012

MUAMMER ARANGÜL

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2009

YÜKSEL ÇAYIROĞLU

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2008

EKREM KOÇ

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> İlahiyat Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2008

ELDAR HASANOV

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2007

SAİD NURİ AKGÜNDÜZ

YÜKSEK LİSANS
 • Marmara Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2004
Akademik Veriler

Bildiriler

Fıkhın Teşekkülü

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Fuat Sezgin Anısına İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

Tâvile müstedîre havle l hivâr beyne l hadârât Round Table Discussion on Dialogue of Civilizations

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: The Stand of Islam on Terrorism, Violence and Extremism
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

Ibn Rüşd’ün Fıkhî Kıyas Hakkındaki Düşünceleri

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd Uluslararası Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>İslam Hukuku>Kıyas

Gazzâlî nin Fıkıh İlmine Katkısı

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 900. Vefât Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

A Theoretical Framework for Contextual Analysis of Qur anic Revelation

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Literary and Historical Approaches to the Qur'an and the Bible
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

The Adventure of Islamic Legal Studies Fiqh in Turkey since 1980

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Changeable and Unchangeable in Islamic Thought and Practice
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

Fıkıh Usulünde Memzuç Metodun Ortaya Çıkışı (“Al-Jam‘ Bayn al-Tarīqatay al-Fuqāhā wa’l-Mutakallimīn fi’l-Tasnīf al-Usūlī”)

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: ARAPÇA
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Makhtūtāt al-Qarn al-Sābi‘ al-Hijrī: Al-Fiqh wa Usūluh
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>İslam Hukuku

İbn Rüşd ün Fıkhî Şer î Kıyas Hakkındaki Düşünceleri

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd Uluslararası Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

İmam Şâfiî ve Fıkıh İlmine Katkısı

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: İmam Şâfiî ve Fıkıh İlmine Katkısı
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

Aristoteles Mantığı ve Fıkıh Usulü

ULUSLARARASI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: 2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles'in Dünya Tefekküründeki Yeri
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

Schacht ve Azami’nin Fıkhın Menşeine Yaklaşımı

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası Muhammed Mustafa A‘zami Sempozyumu: Hayatı, Fikirleri ve Katkıları
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.07.2019

İmam Şâfiî’xxnin Hayatı, İlmi Kişiliği ve Yaşadığı Dönem

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: İmam Şâfiî ve Şâfiîlik Paneli
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.01.2018

Borç Yapılandırma Erken Ödeme ve Öteleme

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: İslam Ticaret Hukuku Kongresi-II
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.12.2016

Selçuklular Döneminde Fıkhın Gelişimi Şâfiî Mezhebi Çerçevesinde

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti: Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 15.12.2013
1

İmam Şâfiî ve Fıkıh Düşüncesinin Gelişimi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası İmam Şâfiî Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 31.12.2012

Bağdad Nizamiye Medresesi nin İlk Müderrisi Ebu İshak eş Şirazi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: İslam Medeniyetinde Bağdat Uluslararası Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.03.2011
2

İbn Hazm a Göre İcma

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslarası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 31.10.2010

Islamic Law in Oriental Studies

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Dil: İNGİLİZCE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Orientalism: Dialogue of Cultures
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 31.12.2002

Kur an Monolog mudur Diyalog mudur

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-III
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 01.12.2002
Akademik Veriler

Dersler

Formation of Islamic Sciences

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2023-2024

Usul al-Fiqh,

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2023-2024

Islamic Theory of Contract

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2022-2023

Formation of Islamic Sciences

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Usul al-Fiqh,

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2022-2023

Mali Muamelat Fıkhı

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Islamic Law II

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2022-2023

Mali Muamelat Fıkhı

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Mukayeseli Hukuk III

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Usul al-Fiqh,

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2021-2022

Islamic Law II

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Formation of Islamic Sciences

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Mukayeseli Hukuk IV

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Formation of Islamic Sciences

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Mukayeseli Hukuk III

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Mali Muamelat Fıkhı

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Intensive Classical Arabic I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 1
 • Tip: Lisans
2020-2021

Intensive Classical Arabic II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2020-2021

Intensive Intermediate Arabic

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2020-2021

Intensive Basic Arabic

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2020-2021

Mali Muamelat Fıkhı

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Mukayeseli Hukuk III

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

Mukayeseli Hukuk IV

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

Formation of Islamic Sciences

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Islamic Theory of Contract

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Fukaha Usul Düşüncesi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Mali Muamelat Fıkhı

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Islamic Theory of Contract

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Mukayeseli Hukuk I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2018-2019

Mukayeseli Hukuk II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2018-2019

Formation of Islamic Sciences

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Formation of Islamic Sciences

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Islamic Law of Personal Status

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Mukayeseli Hukuk

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2017-2018

İslam Hukuku-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2016-2017

Fıkıh İlminin Teşekkül Dönemi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

Muamelat Fıkhına Giriş ve Eşya Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2016-2017

İslam Hukukuna Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

İslam İbadet Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2016-2017

Osmanlı Hukukuna Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2016-2017

Fıkıh Teorileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2016-2017

Muamelat Fıkhı

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

İslam Hukuku-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2016-2017

İslam Borçlar Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2015-2016

İslam Hukuku-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2015-2016

Fıkıh Teorileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2015-2016

İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2015-2016

İslam Hukukuna Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

İslam Hukuku-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2015-2016

Introduction to Islamic Jurisprudence

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2015-2016

Fıkıh İlminin Teşekkül Dönemi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2015-2016

İslam Bilimlerinin Teşekkül Tarihi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2015-2016

İslam Hukuku-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2014-2015

İslam Hukuku-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2014-2015

İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2014-2015

Fıkıh Teorileri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2014-2015

İslam Borçlar Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2014-2015

İslam Bilimlerinin Teşekkül Tarihi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2014-2015

İslam Hukukunda Hüküm Çıkarma Yöntemleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2013-2014

İslam Borçlar Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2013-2014

İslam Hukuku-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

İslam Hukuk Usulü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

Hukuka Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2013-2014

Fukaha Usul Düşüncesi ve Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2013-2014

İslam Bilimlerinin Teşekkül Tarihi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2013-2014

Introduction to Islamic Jurisprudence

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2013-2014

İslam Hukukuna Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2013-2014

Methodology of Islamic Jurisprudence

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2013-2014

İslam Hukuk Usulü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2012-2013

Hukuk Mantığına Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: DOKTORA
2012-2013

Arapça Gramer

ARAPÇA
 • Ders Saati: 8
 • Tip: Lisans
2012-2013

İctihad Teorisi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2012-2013

Muamelat Fıkhı

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2012-2013

Methodology of Islamic Jurisprudence

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2012-2013

Introduction to Islamic Jurisprudence

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2012-2013

İslam Hukukuna Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2012-2013

İslam Hukuku-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2011-2012

İslam Hukuku-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2011-2012

Hukuk Mantığı-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: DOKTORA
2011-2012

Hukuk Mantığına Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: DOKTORA
2011-2012

İslam Hukukuna Giriş

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2011-2012

Bitirme Ödevi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2011-2012

Arapça Gramer

ARAPÇA
 • Ders Saati: 8
 • Tip: Lisans
2011-2012

İctihad Teorisi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2011-2012

Introduction to Islamic Jurisprudence

İNGİLİZCE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2011-2012

İslam Hukuk Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: Lisans
2011-2012

Fıkıh Usulü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2011-2012

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2011-2012

İslam Hukuku-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2010-2011

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2010-2011

Araştırma Teknikleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2010-2011

Hukuk Mantığı-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: DOKTORA
2010-2011

Hukuk Mantığı-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: DOKTORA
2010-2011

Arapça Gramer I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2010-2011

Hukuk Mantığı-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2010-2011

Hukuk Mantığı-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2010-2011

İslam Hukuku-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2010-2011

Araştırma Teknikleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2010-2011

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2010-2011

Fıkıh Usulü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2010-2011

Arapça Gramer II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

Hukuk Mantığı-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2009-2010

Hukuk Mantığı-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2009-2010

İslam Hukuku-II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2009-2010

İslam Hukuku-I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2009-2010

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2009-2010

Araştırma Teknikleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2009-2010

Arapça Gramer I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2009-2010

Fıkıh Usulü

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2009-2010
Akademik Veriler

Üyelikler

Akademik Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2009 - 2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi İlim Heyeti

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
2004 -

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu

Üye
 • Organizasyon Tipi: BİLİMSEL KURULUŞ
1997 - 2009
Akademik Veriler

Projeler

Yahudilikte Yeremya Peygamber ve Diğer Monoteist Dini Literatürler Üzerindeki Etkisi

 • DEVAM EDİYOR
 • ARAŞTIRMA PROJESİ
 • ULUSAL
15.06.2023 -

A Classification for the Books of Islamic Theology (Kalam)

 • DEVAM EDİYOR
 • ARAŞTIRMA PROJESİ
 • ULUSAL
26.10.2022 -

ÖYP Araştırma Projesi

 • DEVAM EDİYOR
 • Danışman
 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
 • ULUSAL
08.12.2016 -

Gayrimüslim Ülke Kanunlarının Bağlayıcılığı Muammer Arangül

 • TAMAMLANDI
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • ULUSAL
08.12.2014 - 05.10.2015

İslamî Perspektiften Etik bir Sorun Olarak Ötanazi ve Tedavinin Sonlandırılması Tuba Erkoç

 • TAMAMLANDI
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • ULUSAL
15.03.2014 - 26.02.2015
Akademik Veriler

Atıflar

Atıf Sayısı

57
Akademik Veriler

Editörlük

Muhammed Mustafa el-Azamî: Hayatı, Fikirleri ve Katkıları

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2019
Akademik Veriler

Hakemlik