DOÇENT DOKTOR

AHMET CAHİT İYİLİKLİ

HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

ahmet.iyilikli@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Doç. Dr. Ahmet Cahit İyilikli 1997 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk alanında “Bankaların İflası ve İflas İdaresi” isimli teziyle yüksek lisansını, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2022 yılında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik unvanına layık görüldü.

Hukuk alanında "Haciz İhbarnameleri", "Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm", ve "Hukuk Yargılamasında Terekenin Resmi Defterinin Tutulması" isimli üç adet monografik eseri bulunmaktadır. Ayrıca, birçok hakemli makale yayınladı ve çeşitli konferanslarda tebliğler sundu.