DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

AHMET SÜRURİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ahmet.sururi@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

1976 İstanbul - Cihangir doğumlu. Lisans (1999), Yüksek Lisans (2002) ve Doktora (2011) öğretimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde beş yıl (2012-2017) Kelam Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2016 yılında on iki ay Ürdün Üniversitesinde (Câmiatü'l-Ürdüniyye) sahasıyla ilgili post-doktora çalışmalarda bulundu. Biri kız, biri erkek iki çocuk babasıdır.
Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ -> TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -> FELSEFE PR. (AÇIKÖĞRETİM)
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 -

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ -> KELAM ANABİLİM DALI
 • Ülke: TÜRKİYE
2004 - 2011

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ -> TEFSİR ANABİLİM DALI
 • Ülke: TÜRKİYE
1999 - 2002

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1995 - 1999
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI -> İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2017 -

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • KELAM ANABİLİM DALI -> İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ -> TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Ülke: TÜRKİYE
2012 - 2017
Akademik Veriler

İdari Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2019 -

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2018 - 2019

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2014 - 2015

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2015 - 2015

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
 • Ülke: TÜRKİYE
2012 - 2015

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Farabi Koordinatörü
 • Ülke: TÜRKİYE
2014 - 2015

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Ülke: TÜRKİYE
2013 - 2015

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • Görev: Anabilim Dalı Başkanı
 • Ülke: TÜRKİYE
2013 - 2015
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

ARAPÇA

YÖKDİL: 68.75
2017

İNGİLİZCE

KPDS: 56
2000
Akademik Veriler

Kitaplar

Said Halim Paşa Kitabı: Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
 • ISBN: 978-605-7664-70-9
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Said Halim Paşa
2021

Suretu'l-Halas fi Tefsiri Sureti'l-İhlas

ULUSLARARASI - KİTAP TERCÜMESİ
 • TÜRKİYE -> Ankara
 • Yazar Sayısı: 2
 • Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2014

İslâm Siyasî Düşüncesinde Değişme ve Süreklilik: Hilafet Risâleleri

ULUSLARARASI - KİTAP TERCÜMESİ
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Klasik Yayınları
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
2002
Akademik Veriler

Makaleler

İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: KİTAP KRİTİĞİ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: İslam Araştırmaları Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
2015

Taşköprîzâde Ahmed Efendi'nin (ö. 968/1561) Sūretu'l-Halâs fî Tefsîri Sûreti'l-İhlâs Adlı Eseri: Sunuş, Tahkik, Tercüme

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: DERLEME MAKALE
 • Yazar Sayısı: 2
 • Dergi: Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi
 • ISSN: 1303-3387
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
2013

Osmanlı'da Bir Yazma Neşri: Mevzû‘âtü'l-Ulûm –II. Abdülhamid Devrinde Sansüre Uğrayan Kelimeler Listesine Bir Örnek–

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Müfredat: İki Aylık Kitap Dergisi
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Genel Türk Tarihi
2011

Babasının Kızı: Fatma Aliye Hanım ve Tedkik-i Ecsam Adlı Eseri

ULUSLARARASI
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: DERLEME MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi
 • ISSN: 1303-3387
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2006

Cumhuriyet Dönemi Türk Bilim Tarihi Bibliyografyalarının Bibliyografyası

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
2004

Cumhuriyet Dönemi İlm-i Kelâm Yazımı (1923-2017): Kelâm ve Kelâm Tarihi Kitapları

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

Osmanlı Klasik Kelam Kaynakları: el-Meâlim fi İlmi’l-Kelam

ULUSAL
 • TÜRKİYE ->
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Akademik Veriler

Üniversite Dışı Deneyimler

Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

NAVID CHIZARI

DOKTORA
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

DAMRA AKDENİZ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

RAMAZAN AKGÜL

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

HAMİDE YAMAÇ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

OSMAN HULUSİ ARSLAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

FEICHAL ABDOU MOUMOUNI

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

AHMET ALEMDAR

YÜKSEK LİSANS
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

MOHAMMAD MAKDOD

DOKTORA
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2022

SÜMEYYE AKTEN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

ADEM SÜNGER

YÜKSEK LİSANS
 • Yalova Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Kelam Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2016

FATİH CANKURT

YÜKSEK LİSANS
 • Yalova Üniversitesi -> Sosyal Bilimler Enstitüsü -> Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2015
Akademik Veriler

Bildiriler

Yola Çıkan Düşünce: Taşköprülüzade'nin Siyadet ve Saadet'i

ULUSAL
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Osmanlı Bilgi Tarihi Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe

Taşköprülüzade’nin Hayatı, İlmi ve Siyasi İlişkileri

ULUSAL
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin İlim ve Düşünce Tarihindeki Yeri
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti>Osmanlı Düşünce Tarihi>Osmanlı Eğitim Tarihi>Taşköprizade Ahmed Efendi

Farabi’den Taşköprizade’ye İlm-i Medeni

ULUSLARARASI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: II. Uluslararası Farabi Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri

Bir Osmanlı Aliminin Prosopografisi: Taşköprülüzade’nin Hayatı, İlmi ve Siyasi İlişkileri

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası Taşköprülüzade Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları

Cumhuriyet Dönemi Kelam ve Kelam Tarihi Kitapları

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: DAVETLİ KONUŞMACI
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Kelam Anabilim Dalları 25. Koordinasyon Toplantısı - Kelamın Konumu: Kavram Haritası, Etkinliği ve Eğitimi Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam

Said Halim Paşa Neşriyatının Tarihçesi ve Sorunları -Bir Giriş Denemesi-

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Said Halim Paşa
 • Basım Tarihi: 01.05.2021

Taşköprîzade ve Miftâhus’s-Saâde’si

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 20.12.2019

Cumhuriyet Dönemi Kelam Tarihi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 20.12.2019

Taşköprîzade'nin el-Meâlim fî İlmi'l-Kelâm'ında Bilginin Tanımı Problemi

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: XVII. Türk Tarih Kongresi
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
 • Basım Tarihi: 23.12.2018

İyi eş, iyi anne, iyi Müslüman: Bir kadın filozof olunca...

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Babasının Kızı: 70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye Hanım Paneli
 • Alan Bilgisi: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>Türk İslam Düşüncesi>Modern Felsefe >Fatma Aliye Hanım,Teracim-i Ahval-i Felasife,Tedkik-i Ecsam
 • Basım Tarihi: 01.05.2005
Akademik Veriler

Dersler

Modern Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Klasik Mantık

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Klasik Mantık

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

İslam İnanç Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Kelam

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Batı'da Kelam Çalışmaları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Modern Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Kelam

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Kelama Yöneltilen Eleştiriler

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Klasik Mantık

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

İslam İnanç Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2020-2021

Klasik Mantık

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

İslam İnanç Esasları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2019-2020

Bilimsel Araştırma Teknikleri veYayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Kelama Yöneltilen Eleştiriler

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Modern Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Batı’da Kelam Çalışmaları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Batı'da Kelam Çalışmaları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Modern Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Klasik Kelam Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Kelam Okulları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

Kelam I

ARAPÇA
 • Ders Saati: 1
 • Tip: Lisans
2016-2017

Klasik Türkçe Akaid Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2016-2017

Günümüz Kelam Problemleri

ARAPÇA
 • Ders Saati: 1
 • Tip: Lisans
2016-2017

Klasik Türkçe Akaid Metinleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 1
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2014-2015

Kelam Okulları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2014-2015

Kelam Bilimsel Araştırma Teknikleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2014-2015

Kelam Bilimsel Araştırma Teknikleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2013-2014

Çağdaşlaşma ve Kelam Tartışmaları

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2012-2013

Günümüz Kelam İlminin Temel Meseleleri

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2012-2013
Akademik Veriler

Üyelikler

Akademik Veriler

Projeler

İslam Düşüncesinde Bilgi ve Bilimlerin Sınıflandırılması

 • TAMAMLANDI
 • Yürütücü
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • ULUSAL
01.01.2016 - 31.12.2016
Akademik Veriler

Editörlük

İslam’da Medeniyet Bilimleri Tarihi

ULUSLARARASI - KİTAP
 • Alan Bilgisi: İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>Türk-İslam Sanatları Tarihi
 • Yayıncı: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları
2021
Akademik Veriler

Hakemlik