DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ALI M. A. AL-OMARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ali.alomari@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Ürdün Üniversitesi Usûlü'd-dîn Fakültesi’nden mezun oldu (2006). Yüksek Lisansını Ürdün Üniversitesi Felsefe ve Usulü’d-dîn Bölümü’nde "el-Kader fi'l-fikri's-sûfî" adlı çalışmasıyla,  doktorasını Malezya Kebangsaan Üniveristesi'nde "Neşru mefâhîmi'l-hadâse min hilâli’l-İ'lâmi'l-mer'î fi’l-Âlemi’l-Arabî" başlıklı çalışmasıyla tamamladı (2012). Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.