DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

ALİ DEMİRBAŞ

HUKUK FAKÜLTESİ / ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ

ali.demirbas@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Dr. Ali Demirbaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde Data Exclusivity in Pharmaceutical Drug Products adlı tezini savunarak AB Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini 2007 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Mali Hakların Tecavüzünde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma adlı tezini savunarak özel hukuk alanında Doktora eğitimini 2015 yılında tamamladı. Doktora tez aşamasında, TÜBİTAK burs desteğiyle Almanya'nın Münih kentinde yerleşik Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb bünyesinde dokuz ay süreyle araştırmalarda bulundu. Sırasıyla Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017 yılından itibaren ise İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Anadili Türkçe dışında İngilizce ve Almanca bilmektedir. Özel hukuk alanında çeşitli kitap, makale ve bildiri çalışmaları bulunmaktadır.

Akademik Veriler

Eğitim Bilgisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ -> ÖZEL HUKUK (DR) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2008 - 2015

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS
 • AVRUPA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ -> AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU (YL) (TEZLİ) ->
 • Ülke: TÜRKİYE
2004 - 2007

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Lisans
 • HUKUK FAKÜLTESİ -> HUKUK PR. ->
 • Ülke: TÜRKİYE
1999 - 2004
Akademik Veriler

Akademik Görevler

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • HUKUK FAKÜLTESİ -> ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2017 -

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI -> HUKUK FAKÜLTESİ -> ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2015 - 2017

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

YURT İÇİ
 • MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI -> HUKUK FAKÜLTESİ -> ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
2010 - 2014
Akademik Veriler

Dil Bilgisi

İNGİLİZCE

YÖKDİL: 97.5
2018

İNGİLİZCE

KPDS: 76
2010
Akademik Veriler

Kitaplar

Kişisel Verileri Koruma Hukukunda Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: On İki Levha Yayıncılık A.Ş.
 • ISBN: 978-625-432-647-9
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk
2023

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Eser Sahibinin Mali Haklarına Tecavüz Halinde Hak Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • TÜRKİYE -> İstanbul
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: Oniki Levha
 • ISBN: 978-605-152-279-1
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: BASILI
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk
2015

Data Exclusivity in Pharmaceutical Drug Products

ULUSAL - BİLİMSEL KİTAP
 • ALMANYA -> Münih
 • Yazar Sayısı: 1
 • Yayıncı: GRIN
 • ISBN: 9783346005755
 • Dil: TÜRKÇE
 • Baskı Tipi: ELEKTRONİK
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Fikri Mülkiyet Hukuku
2007
Akademik Veriler

Makaleler

Tüketici Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Reklam – Doğrudan Mı Dolaylı Mı?

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2651-4141
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
2020

Nüfus Hizmetleri Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

ULUSAL
2019

BOŞANMA NEDENİYLE VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUĞUN SOYADI

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Yargıtay Dergisi
 • ISSN: 1300-0209
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
2019

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Bakımından Boşanmada Birlik İlkesi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi
 • ISSN: 2667-7695
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
2019

Güncel Tartışmalarla Yoksulluk Nafakası

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2148-6883
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
2018

TELİF HUKUKUNDA İNTERNET LİNKİ VE AVRUPA ADALET MAHKEMESİ’NİN SVENSSON VE BESTWATER KARARLARI

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2148-6883
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
2018

6762 ve 6102 Sayılı Yasalar Bağlamında Anonim Ortaklık Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı Ve Karar Nisapları

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Legal Hukuk Dergisi
 • ISSN: 1303-9210
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
2012

Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Yayım Sözleşmesi

ULUSAL
 • Tip: ÖZGÜN MAKALE
 • Yazar Sayısı: 1
 • Dergi: Fikri Mülkiyet Yıllığı 2010
 • ISSN: 978-975-464-914-7
 • Dil: TÜRKÇE
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
2010
Akademik Veriler

Üniversite Dışı Deneyimler

Akademik Veriler

Tez Danışmanlıkları

BEYZA NUR ERARSLAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

ÖMER BAŞBUĞ

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

MERVE SÜMEYYE BULUT

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2023

GÜLENDA ATAY

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
 • Tez Durumu: TAMAMLANDI
 • Ülke: TÜRKİYE
2021

MUHAMMET TALHA KAAN

YÜKSEK LİSANS
 • İbn Haldun Üniversitesi -> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü -> DİĞER
 • Tez Durumu: DEVAM EDİYOR
 • Ülke: TÜRKİYE
2021
Akademik Veriler

Bildiriler

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ BAKIMINDAN BOŞANMADA BİRLİK İLKESİ

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMAMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu – I, Türk Medeni Hukukunda Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk

“Akıllı Sözleşmeler ve Telif Hukuku”

ULUSAL
 • Bildiri Tipi: TAM METİN BİLDİRİ
 • Basım Tipi: BASILI
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Dijital Alanda Telif Hakları
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk
 • Basım Tarihi: 31.01.2020

Tüzel Kişilerin Tüketici Sıfatı

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
 • Basım Tarihi: 10.11.2019

EVLİ KİŞİ İLE BİRLİKTE OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı->Medeni Hukuk
 • Basım Tarihi: 08.09.2019

TÜKETİCİ HUKUKU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: III. İKSAD – Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk
 • Basım Tarihi: 11.03.2019

Güncel Tartışmalarla Yoksulluk Nafakası

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: PESA, ICPESS – Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk
 • Basım Tarihi: 24.10.2018

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler

ULUSLARARASI
 • Bildiri Tipi: ÖZET BİLDİRİ
 • Basım Tipi: ELEKTRONİK
 • Sunum: SÖZLÜ SUNUM
 • Dil: TÜRKÇE
 • Yayın Durumu: YAYIMLANMIŞ
 • Yazar Sayısı: 1
 • Etkinlik: PESA, ICPESS – Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
 • Alan Bilgisi: Hukuk Temel Alanı>Medeni Hukuk>Medeni Hukuk
 • Basım Tarihi: 25.06.2018
Akademik Veriler

Dersler

Fikri Mülkiyet Hukuku I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2023-2024

Avrupa Birliği Telif Hukuku I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2023-2024

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2023-2024

Telif Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Mal Rejimleri Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2022-2023

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 1
 • Tip: DOKTORA
2022-2023

Fikri Mülkiyet Hukuku I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2022-2023

Medeni Hukuk II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2022-2023

Medeni Hukuk I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2021-2022

Sözleşmelerin Müzakere Edilmesi ve Hazırlanması

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: Lisans
2021-2022

Telif Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2021-2022

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2021-2022

Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Mal Rejimleri Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2020-2021

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Avrupa Birliği Telif Hukuku I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

Telif Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2020-2021

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2020-2021

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 1
 • Tip: DOKTORA
2020-2021

Avrupa Birliği Telif Hukuku II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Medeni Hukuk II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2019-2020

Medeni Hukuk I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2019-2020

Telif Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2019-2020

Mal Rejimleri Hukuku

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2019-2020

Teminat Hukuku I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Medeni Hukuk II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2018-2019

Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Tenkisi

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Medeni Hukuk I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2018-2019

Avrupa Birliği Telif Hukuku I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Medeni Hukuk II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2018-2019

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Teminat Hukuku I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2018-2019

Medeni Hukuk I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 4
 • Tip: Lisans
2018-2019

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: DOKTORA
2018-2019

Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku - II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 1
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku - II

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Seminer

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 2
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku - I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018

Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku - I

TÜRKÇE
 • Ders Saati: 3
 • Tip: YÜKSEK LİSANS
2017-2018
Akademik Veriler

Atıflar

Atıf Sayısı

2
Akademik Veriler

Sertifikalar

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
 • İstanbul İbn Haldun Üniversitesi
 • SERTİFİKA
 • ULUSAL
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
10.12.2018 - 09.01.2019